-A A +A

Satın Alma ve Muhasebe Birimi

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Muhasebe ve Satın Alma Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

·         Bütçe Planlaması yapmak.

·         Kütüphanede alınması planlanan yayınların ihale işlemlerini yapmak.

·         EKAP’da İhalesi yapılacak yayınlar için sözleşme tasarısı, idari şartname ve teknik şartname hazırlamak.

·         Doğrudan temin alımları için piyasa fiyat araştırması ve taleplerini yapmak.

·         Satın alma işlemlerinin EKAP kısmını yürütmek.

·         Kutüphaneye teslimi yapılan yayınların muayene kabul komisyonunu hazırlamak.

·         Satın alması gerçekleşen yayın ve hizmet alımları için firmaya ödeme yapılması için dosya hazırlamak.

·         Yurt dışı alımlar için yetki belgesi proforma ve orijinal fatura istenmesini sağlamak. Yetki belgesinin tercümesi ve noter onayını sağlamak.

·         Yurtdışı ödemeler için kredi açtırmak ve ödemeden sonra kredinin kapanmasını sağlamak.

·         Yıl sonu raporu hazırlamak.