-A A +A

Z39.50 Parametreleri

ODTÜ Kütüphanesi Z39.50 Parametreleri

Sunucu Adresi: catalog.library.metu.edu.tr
Port: 210
Veritabanı Adı: INNOPAC
Veri Yapısı: MARC 21
Karakter Seti: utf8

Arama parametreleri:

YAZAR ADI (a): 1:1, 2:3, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1

1 > Use Field
2 > Relation
3 > Position
4 > Structure
5 > Truncate
6 > Completeness

1   Name, personal
3   Equal
1   First in field
1   Phrase
1   Right truncation
1   Incomplete subfield


KİTAP BAŞLIĞI (t): 1:4, 2:3, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1

1 > Use Field
2 > Relation
3 > Position
4 > Structure
5 > Truncate
6 > Completeness

4  Title
3  Equal
1  First in field
1   Phrase
1   Right truncation
1   Incomplete subfield


KONU (s): 1:21, 2:3, 3:1, 4:1, 5:1, 6.1

1 > Use Field
2 > Relation
3 > Position
4 > Structure
5 > Truncate
6 > Completeness

21  Subject
3   Equal
1   First in field
1   Phrase
1   Right truncation
1   Incomplete subfield


ISBN (j): 1:7, 2:3, 3:1, 4:1, 5:100, 6:1

1 > Use Field
2 > Relation
3 > Position
4 > Structure
5 > Truncate
6 > Completeness

7   ISBN
3   Equal
1   First in field
1   Phrase
100   No truncation
1   Incomplete subfield