-A A +A

Ödünç Verme Hizmetleri

 • Akademik personel ile doktora öğrencileri 25 kitabı 30 gün,
 • Yüksek lisans öğrencileri 20 kitabı 30 gün,
 • Lisans öğrencileri 15 kitabı 15 gün,
 • İdari personel 15 kitabı 30 gün,
 • Emekli akademik personel 15 kitabı 30 gün ve
 • Emekli idari personel 5 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir.
 • Özel öğrencilere ve Mezunlara kitap ödünç verilmemektedir.
 • ODTÜ öğrenci ve mensupları kütüphane hesaplarına web sayfasının araç çubuklarında yer alan “Hesabım” başlığını tıklayarak  METUMail servisinde kullandıkları kullanıcı adı ve şifre ile; protokol yolu ile kütüphanemizden yararlanan kullanıcılar ise hesaplarına ad, soyad ve TC kimliknumarası ile erişebilirler.
 • Uzun süreli ödünç verilen kitapların iade tarihinde getirilmemesi durumunda, günlük gecikme bedeli 1-7 gün arası 30 Krş., 8. günden sonra 60 krş''tur.
 • Kullanıcılar, geciktirmiş oldukları kitapların bedelini uzaktan ödeme yöntemi ile ödeyebilirler.
 • Kullanıcılar, ödünç alma süresi dolan kitaplarının süresini uzatabilirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yenileme Kılavuzu
 • Kullanıcılar, başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış kitapları ayırtabilirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kitap Ayırtma Kılavuzu
 • Kiosklarda ödünç alma ve iade işlemlerinizi kendiniz yapabilirsiniz.

 • Bilgi kaynaklarının kaybedilmesi ya da zarar verilmesi durumunda, kullanıcıların, en kısa sürede, bizzat Ödünç Verme Bankosuna başvurmaları gerekmektedir.

Ödünç verme kurallarını tablo halinde görebilirsiniz.

Bilgi kaynaklarının zamanında iade edilmemesi, kaybedilmesi/zarar verilmesi durumunda uygulanacak kurallar için

İletişim
Soru ve önerileriniz için Ödünç Verme Birimi'ne e-posta ile veya (+90.312)210 27 85 / (+90.312)210 27 68 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

      Akademik ve idari personel ile öğrenciler Rezerv Birimi'nden, kaynağın özelliğine göre belirlenen ödünç verme süresine göre materyal ödünç alabilirler;

        -"A" grubu kitaplar 3 saat ve 16:00’dan sonra 1 gece,
        -"B" grubu kitaplar 1 gün,
        -"C" grubu kitaplar 3 gün,
        - Görme engelli kullanıcılar için olan Braille Display cihazı 1 hafta süreyle ödünç verilir.

·         En fazla 2 materyal ödünç verilir.

·         Ödünç süresi sistem üzerinden uzatılmaz.

·         Rezerv koleksiyonundan ödünç alınan materyaller Rezerv bankosuna iade edilmelidir.

·         İadesi geciken materyal için saat başına 60 Kr (1 günlük 14,4 TL) gecikme bedeli alınır.

·          Rezerv materyallerinin geç iade edilmesi, kaybedilmesi / zarar görmesi durumunda,  Bilgi Kaynaklarının Zamanında İade Edilmemesi, Kaybedilmesi/Zarar Verilmesi Durumunda Uygulanacak Kurallar” a göre işlem yapılır.  

·         Kullanıcılar, geciktirmiş oldukları kitapların bedelini kredi kartı, akıllı kart veya uzaktan ödeme yöntemi ile ödeyebilirler.

·         Bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış Rezerv materyali, başka bir kullanıcı için ayırtılamaz.

Ödünç verme kurallarını tablo halinde görebilirsiniz.

Rezerv Birimine Kitap Ekleme formunu sadece ODTÜ akademik personeli kullanabilir.

Akademik personelin Kitaplık Müdürlüğü’nden dönem içinde derste kullanacağı kitabın alınması için istemiş olduğu bilgiler sistemden kontrol edilir ve Kütüphanemizde mevcut değil ise 50 öğrenciye 1 kopya düşecek şekilde alınarak Rezerv Birimine konur.

Soru ve önerileriniz için Ödünç Verme Birimi'ne e-posta ile veya (+90.312)210 27 84 / (+90.312)210 36 24 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

ODTÜ Kütüphanesi, 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Çankaya  Üniversitesi TED  Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi TENMAK (Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu)
Ankara  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi THK Üniversitesi
Atılım  Üniversitesi MTA TOBB ETU

Başkent Üniversitesi

Sayıştay


arasında imzalanan protokol gereği; yukarıdaki Üniversite ve kurumlarda tam zamanlı olarak çalışan akademik personel Kütüphanemizden 5 kitabı 1 ay süreyle ödünç alabilir ve 1 kez uzatma yapabilirler.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak çalışan akademik personel, bu kütüphanelerden 5 kitabı 1 ay süreyle ödünç alabilir.

Protokol işlemleri SADECE hafta içi mesai saatleri (08.45-17.15) arasında yapılmaktadır.

Kullanıcıların sorumlulukları 

• Dergiler, referans kaynakları, nadir eserler, kısa süreli ödünç verilen kitaplar, özel koleksiyonlar ile gör-işit materyalleri ödünç verilmez.
• Protokol formu ODTÜ Kütüphanesi'nden alındıktan sonra en geç 10 gün içerisinde, yararlanılmak istenilen kütüphaneye teslim edilmelidir.
• Protokol formu yılda üç kez - 1 Mart, 1 Temmuz, 1 Ekim tarihlerinde - yenilenir. 
• Ödünç alınan materyalin güvenliğinden ve ödünç alındığı kütüphaneye zamanında tesliminden, kullanıcı sorumludur.
• Ödünç alınan materyal, ödünç alındığı kütüphaneye kullanıcı tarafından teslim edilir.
• Her türlü cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

İletişim
Soru ve önerileriniz için Ödünç Verme Birimi'ne 
e-posta ile veya (+90.312)210 27 85 / (+90.312)210 36 24 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

Kütüphaneler arası ödünç verme hizmeti, akademik çalışmaları desteklemek amacıyla sunulan bir hizmettir. Kullanıcılar bu sayede diğer kütüphanelerin bilgi kaynaklarından yararlanabilir. 

ILL işlemleri SADECE hafta içi mesai saatleri (08.45-17.15) arasında yapılmaktadır.

İletişim
Daha fazla bilgi için (+90.312)210 36 24 numaralı telefonu arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz.

**ILL istekleri sadece ILL kütüphanecileri tarafından yapılabilir.

Güncel dergiler ödünç verilemez.

Sadece ODTÜ akademik personeli aynı anda iki adet ciltli dergiyi, bir hafta süreyle ödünç alabilir.

İletişim
Daha fazla bilgi için (+90.312)210 27 86 / 210 27 98 numaralı telefonları arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.

Referans koleksiyonunda bulunan kitaplar ile tezler ve standartlar ödünç verilmez. Bu kaynaklardan Kütüphane içerisinde, fotokopi yolu ile yararlanılabilir.

İletişim
Soru ve önerilerinizi (+90.312)210 27 93 numaralı telefon veya e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

Kütüphane'nin A Blok tarafında 24 karel bulunmaktadır. 1-8 numaralı kareller 1. katta, 9-16 numaralı kareller 2. katta, 17-24 numaralı kareller 3. katta yer alır.

•Üniversitemiz akademik personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri, ODTÜ kimlik kartları ile karellerden yararlanabilirler.

·      • Kareller uzun süreli ödünç verme bankosundan (Desk) 3 saat süreyle ödünç verilir; iade işlemi aynı bankodan yapılır. Karel kullanımı için belirlenen süre aşıldığında saatlik 3TL ceza alınır.

 • Karel kullanımı için bekleyen başka bir kullanıcı yoksa o zaman uzatma işlemi yapılabilir.

• Karel anahtarı en geç Kütüphane kapanmadan 15 dk. önce iade edilmiş olmalıdır.

• Kareli aynı anda birden fazla kişi kullanamaz ve karelde yiyecek ve içecek tüketilemez, telefon görüşmesi yapılamaz.

• Ödünç alınmayan kaynaklar karel içerisinde bırakılmamalıdır.

• Karel anahtarının kaybedilmesi durumunda kisilerden manyetik kart ücreti olarak 20TL alınır.

İletişim
Soru ve önerileriniz için Ödünç Verme Birimi'ne e-posta ile veya (+90.312)210 27 85 / (+90.312)210 36 24 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.