-A A +A

Tezler

ODTÜ'de Yapılan Tezler

• Basılı Tezler; Orta Doğu Teknik  Üniversitesi'nde, kuruluşundan bugüne kadar yapılmış bütün yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer kopyası, Kütüphane'nin koleksiyonunda yer almaktadır.

• Elektronik Tezler; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Arşivi'nde, 2003 yılının Eylül ayından bu yana yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik kopyaları yer almaktadır.

Basılı tezler Tez Kataloğu'ndan, elektronik tezler ODTÜ Akademik Kurumsal Arşivi OpenMETU üzerinden  taranabilir.

Kütüphane kataloğunda tez taraması ile ilgili kılavuza erişmek için tıklayınız.

Tez yazarının izin vermediği durumlarda (tezin içerisinde yer alan Tez İzin Formu'nda belirtilen süreler dahilinde erişim kısıtlılığı söz konusu ise) fotokopi çektirilemez, görüntü alınamaz.