-A A +A

Tezler

ODTÜ'de Yapılan Tezler

• Basılı Tezler; Orta Doğu Teknik  Üniversitesi'nde, kuruluşundan bugüne kadar yapılmış bütün yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer kopyası, Kütüphane'nin koleksiyonunda yer almaktadır.

• Elektronik Tezler; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Arşivi'nde, 2003 yılının Eylül ayından bu yana yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik kopyaları yer almaktadır.

Basılı ve elektronik tezler Tez Kataloğu'ndan taranabilir.

Kütüphane kataloğunda tez taraması ile ilgili kılavuza erişmek için tıklayınız.

Tez yazarının izin vermediği durumlarda (tezin içerisinde fotokopi izin formu yoksa ya da yazar tezinden fotokopi çekilmesine izin vermiyorsa) fotokopi çektirilemez, görüntü alınamaz.

Elektronik kopyası olan tezlerde ise tezin kapalı olduğu süre içerisinde basılı kopyasından da yararlanılamaz.