-A A +A

Hakkımızda Daha Fazla

SAYILARLA ODTÜ KÜTÜPHANESİ

 

ODTÜ Kütüphanesi iletişim aracı olarak sosyal medyayı aktif biçimde kullanır. Kütüphanenin sunduğu hizmetler web sayfamız dışında çeşitli sosyal ağlar aracılığıyla da kullanıcılarımıza duyurulmaktadır.

Kullanıcı Anketi

Kütüphane olarak; ODTÜ mensuplarını, kütüphane anketini doldurarak ihtiyaçların daha iyi belirlenmesinde bizlere destek olmaya davet ediyoruz.

Toplanan anket verileri ile mevcut hizmetleri ve aktiviteleri gözden geçirecek ve sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikleri planlamaya çalışacağız.

Kütüphane anketini doldurmak on beş dakikanızı alacaktır. Anketi dolduran tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Anket ile ilgili sorularınızı kddb-kyt@metu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

Anketi - 2012

650 kişinin katıldığı anketin sonuçlarını burayı tıklayarak görebilirsiniz.

ODTÜ Kütüphanesi1956 yılının ekim ayında, Bakanlıklar Milli Müdafaa Caddesi'nde, Emekli Sandığı'na ait bir binanın küçük bir odasında, Birleşmiş Milletler'in bağışladığı Mimarlık konulu küçük bir koleksiyonla hizmete başlamıştır. Kütüphane'nin asıl kurucuları olan Furuzan Olşen (14 Ekim 1957) ve Solmaz İzdemir, ilk Türk kütüphaneciler olarak atanmışlardır. Kütüphane'nin çağdaş anlamda örgütlenmesi için Amerikalı UNESCO uzmanı Natelle Isley, 4 Ocak 1958 tarihinde Kütüphane Müdürü olarak göreve atanmıştır.

 Amerikan ve İngiliz hükümetlerinin kitap bağışları ile Kütüphane'nin koleksiyonu gelişmeye başlamıştır. Temmuz 1959'da Natelle Isley'in yerine Kütüphane Müdürü olarak UNESCO uzmanı Donald Redmond getirilmiştir. Kütüphane'ye ilk önemli parasal yardım 26 Ekim 1960 tarihinde, Birleşmiş Milletler özel programından sağlanmıştır. Yardım, yılda 25.000 USD olarak dört yıl sürmüştür. Kütüphane'nin üçüncü müdürü UNESCO uzmanı D.R Kalia, 1961 yılına kadar görevde kalmış ve Türkiye'deki kütüphanelerin durumu hakkında bir rapor hazırlamıştır. Merkez kütüphane fikri D.R Kalia zamanında benimsenmiştir. 19 Mart 1962 tarihinde CENTO, kitap ve dergi alımı için Kütüphane'ye £1.564 yardımda bulunmuştur.

9 Temmuz 1962 tarihinde dördüncü ve son UNESCO uzmanı William W. Bennett Kütüphane Müdürü olarak göreve başlamıştır. W.W. Bennett'in görevde bulunduğu zamanda Kütüphane asıl kişiliğini kazanmış ve hızla büyümüştür. Eylül 1962'de Türkiye'ye gelen Cornell Üniversitesi Kütüphane Müdürü Paul Wasserman ODTÜ Kütüphanesi'nin gelişmesini incelemiş, dönüşünde hazırladığı rapor proje yürütücüleri tarafından dikkate alınarak AID / Cornell projesinden Kütüphane'ye 30.500 USD yardım fonu ayrılmıştır. Alman Hükümeti tarafından, 9 Temmuz 1963 tarihinde Almanca kitaplardan oluşan bir koleksiyon, 26 Nisan 1964 tarihinde “American People to People” Programı çerçevesinde 805 kitap ve 605 dergiden oluşan bir koleksiyon, 28 Kasım 1964 tarihinde Amerikan yayınevlerinin geliştirdiği ve J.F. Kennedy Memorial Library adı ile anılan 220 kitaptan oluşan bir koleksiyon ve 30 Haziran 1965 tarihinde Winston Churchill anısına İngiliz Hükümeti'nin yaptığı 1.000 ciltlik bir koleksiyonun katılması ile Kütüphane'nin koleksiyonu 50.000 cilde ulaşmıştır. W.W. Bennett, 1965 yılına kadar kütüphane müdürlüğü görevini yürütmüştür.

Kütüphane bugünkü kampusa 15 Eylül 1963 tarihinde taşınmıştır. Ana bina tamamlanıncaya kadar Mimarlık Fakültesi'nin bir bölümünde faaliyetlerini sürdürmüştür. ODTÜ Kütüphane binasının mimarı Behruz Çinici, Nisan 1963'te, kütüphane binaları ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Amerika'ya gitmiştir. Aynı yıl Amerikalı uzman Dr. A.F. Kuhlman, Kütüphane binası ile ilgili çalışmalara katılmak üzere Ekim 1963'te Türkiye'ye gelerek bir ay süreyle ODTÜ'de bulunmuştur. 1966 yılında temeli atılan Kütüphane binasının birinci bölümü 1967 yılında tamamlanmıştır. Binanın ikinci bölümünün inşası ise 1973 yılında başlamış ve 1975 yılında tamamlanmıştır. ODTÜ Kütüphanesi, iki kurucusundan biri olan ve uzun yıllar Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş bulunan Solmaz İzdemir'i 26 Eylül 1979 tarihinde kaybetmiş, anısını yaşatmak için 150 kişilik konferans ve sinema salonuna onun adını vermiştir. 

1965-1981 yillari arasında Furuzan Olşen, Kütüphane Müdürü olarak görev yapmıştır. Emekliye ayrılan Furuzan Olşen'in yerine 1981-1988 yılları arasında Dr. Tekin Aybaş Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 1988-1993 yılları arasında bu görevi Filiz Çermen yürütmüştür.
 
1993-2007 yılları arasında Prof.Dr. Bülent Karasözen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevini sürdürmüş; yönetimi süresince Kütüphane'nin otomasyona geçirilmesi, elektronik kitap ve dergi koleksiyonu geliştirilmesi ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu' nun (ANKOS) kuruluş ve gelişim çalışmalarında  bulunmuştur.

http://ww2.lib.metu.edu.tr/enisayfa-ekler/lib.jpgKütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevi, 14 Şubat 2007 tarihinden itibaren Cevat Güven tarafından yürütülmektedir.
 
2016 yılı verilerine göre ODTÜ Kütüphanesi; 519.961 basılı kitap, 265.930 elektronik kitap, 193.681 ciltli dergi, 960 basılı dergi aboneliği, 43.070 elektronik dergi aboneliği, 26.556 yüksek lisans ve doktora tezi ile Türkiye'nin en geniş ve değerli koleksiyonlarından birine sahiptir.

ODTÜ Kütüphanesi koleksiyonu Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi'ne göre düzenlenmiştir. Koleksiyondaki tezler, TSE standartları, 2013 yılından önce yayımlanmış dergiler ve depo koleksiyonu dışındaki tüm basılı materyaller açık raf sisteminde kullanıma sunulmaktadır.
Kaynak: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1983). Kütüphane Etkinlikleri 1977-1982. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi.

STAJ BAŞVURU KOŞULLARI

ODTÜ Kütüphanesi, yıllar içinde tanımı ve sorumlulukları hızla değişen kütüphanecilik mesleğinin gelişimini takip etmek ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla stajyer programları düzenlemektedir. Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi* lisans öğrencilerinin kabul edildiği staj programına belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir.

Başvurular için aşağıda yer alan şartların dikkate alınması gerekmektedir;

·         Stajyer adayı en az 3. sınıf öğrencisi olmalıdır.

·         Genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir (4.00 üzerinden).

·         Kütüphane’nin hizmet verdiği alanlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

·         Daha önce ODTÜ Kütüphanesi’nde staj yapılmamış olması gerekmektedir.

·         Staj başvuruları bölümlerin staj koordinatörlükleri aracılığı ile yapılmalıdır.

Kütüphanemizde, kış dönemi (Ocak-Mayıs ayları) ve yaz dönemi (Haziran-Eylül ayları) olarak 2 farklı staj dönemi bulunmaktadır. Staj başvuruları kış dönemi için en geç 15 Kasım, yaz dönemi için en geç 31 Mart tarihlerine kadar yapılmalıdır. Staj programına kabul edilen öğrenciler gerekli evraklarını en geç kış dönemi için 23 Aralık, yaz dönemi için 25 Nisan tarihine kadar ODTÜ Kütüphanesi Kurumsal İletişim Birimi’ne şahsen teslim etmelidir.

Staj başvurusunda teslim edilecek belgeler;

·         Staj başvuru belgesi (form için tıklayınız),

·         1 adet vesikalık fotoğraf,

·         1 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

·         Resmi not dökümü örneği (transkript),

·         Özgeçmiş örneği (CV),

·         Üniversiteden alınmış zorunlu staj belgesi (1 kopyası bizde kalacak şekilde),

·     Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerindeki staj koordinatörleri tarafından Daire Başkanlığı’mıza hitaben yazılan ve Kütüphanemizde staj yapmasını önerdikleri öğrencilerin isimlerini içeren dilekçeler (dilekçe örneği için tıklayınız.),

·         Öğrencinin kurumumuzda staj yaptığı süre içerisinde öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından sigortalanacağına dair bir yazı (Sigorta bildirim yazısı örneği için tıklayınız),

·         Dilekçe ve sigorta bildirim yazıları, bölümlerin tüm iletişim bilgilerini içeren antetli kağıtlara basılmış olmalıdır.

NOT: ODTÜ Kütüphanesi, şehir dışından gelecek stajyerlerin barınma, ulaşım ve yemek gibi gereksinimlerinden sorumlu değildir. Ancak bu gereksinimlerini karşılamak amacıyla ODTÜ yerleşkesi içinden Kafeterya Müdürlüğü ve misafirhane(Sosyal Tesisler Müdürlüğü) ile iletişime geçebilirler. Bu konularla ilgili detaylı bilgi almak için Kurumsal İletişim Birimi ile iletişime geçilebilir.

*ODTÜ Kütüphanesi ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ile yapılan anlaşma sonucunda oluşturulan 14 haftalık staj dönemi ile ilgili detayları staj koordinatörlüğünüzden ya da ODTÜ Kütüphanesi Kurumsal İletişim Birimi’nden öğrenebilirsiniz.