-A A +A

E-Tezler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Yapılan Tezler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Arşivi'nde, 2003 yılının Eylül ayından bu yana yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik kopyaları yer almaktadır.

Elektronik tezlere kütüphane kataloğu ya da ODTÜ Akademik Kurumsal Arşivi OpenMETU aracılığı ile tarama yapılarak erişilebilir.

Kütüphane kataloğunda tez taraması ile ilgili kılavuza erişmek için tıklayınız.

Dünyada Yapılan Tezler

ProQuest firması tarafından üretilen Dissertations & Theses veritabanından, Kuzey Amerika'daki üniversiteler ağırlıklı olmak üzere uluslararası üniversitelerde 1997 yılından itibaren yapılmış tezlerin tam metinlerine erişilebilir. 1861 yılından itibaren yapılmış tezlerin ise öz bölümleri veritabanında yer almaktadır.