-A A +A

Oryantasyon ve Kullanıcı Eğitimi

ODTÜ öğrencilerine verilen eğitimler;

Üniversitemizde eğitimini sürdürmekte olan kütüphane kullanıcılarının, kaynak ve hizmetlerimizden etkin biçimde yararlanmasını sağlamak amacı ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenci gruplarına kullanıcı eğitimleri verilmektedir. Eğitimler akademisyenlerden gelen talepler doğrultusunda, öğrencilerin akademik düzeyine göre (lisans, yüksek lisans, doktora) bilgi gereksinimlerini karşılamaya yönelik hazırlanır.

Eğitimler dersi veren akademisyen ya da asistanlarla birlikte planlanır ve her toplu eğitimin sonunda bir memnuniyet anketi uygulanarak eğitim değerlendirilir.

ODTÜ akademik personeli ve kütüphanecilere verilen eğitimler;

Genellikle veritabanı sağlayıcıları tarafından uygulanır. Bu eğitimlerin amacı; akademisyenlerin bilgi gereksinimlerini etkin biçimde karşılayabilmelerine destek olmak, kütüphanecilerin de kullanıcı eğitimlerinde ya da kendilerine bir soru yöneltildiğinde kullanabilecekleri bilgileri almasını sağlamaktır.

Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrencilere verilen eğitimler;

BBY bölümlerinde öğrenimini sürdürmekte olan lisans öğrencilerine Kütüphanemizi tanıtmak ve mesleğimizin Kütüphanemizdeki uygulamalarıyla ilgili bilgi vermek amacıyla eğitim verilmektedir. Bu eğitimler sunum ve oryantasyon biçiminde gerçekleştirilmektedir.

Daha fazla bilgi ve randevu için e-posta gönderebilirsiniz.