-A A +A

Nasıl İşe Girerim

İdari ve Akademik Personel Olarak Çalışma Koşulları

ODTÜ Kütüphanesi üç şekilde personel alımı yapmaktadır.

1. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için YÖK tarafından belirlenen şartlara sahip olmanız ve sayfada yayımlanan ilanları takip etmeniz,

2. Kütüphaneci kadrosu için KPSS ile atama dönemlerinde başvuru yapmanız,

3. Nakil yolu ile gelebilmek için bir kamu kurumunda çalışmanız gerekmektedir.

Bu şartlardan herhangi birini sağlıyorsanız Daire Başkanlığımıza CV’niz ile birlikte şahsen başvurabilirsiniz.

Kısmi Zamanlı  Öğrenci Olarak Çalışma Koşulları

1. Yeterli genel not ortalamasına sahip ve disiplin cezası almamış öğrenciler kısmi zamanlı olarak kütüphanede çalışabilirler. Genel not ortalamasının:

·         Lisans programı öğrencileri için en az 2,00; lisansüstü program öğrencileri için en az 3,00 olması gerekir.

·       İngilizce hazırlık programı öğrencileri ve lisans/lisansüstü programları birinci sınıf öğrencileri için genel not ortalaması koşulu aranmaz. Ancak İngilizce hazırlık programı öğrencilerinin, programa ilk kez kayıt yaptırmış olmaları gerekir.

2. Kısmi zamanlı öğrenciler, bütçe ve ihtiyaç durumuna göre eğitim-öğretim yılı başında değerlendirmeye alınırlar.

3. Azami çalışma süresi; haftalık 15 saat, aylık 60 saattir. (ÜYK - 10 Kasım 2009 - 2009/41-5)

4. 14 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere saat başına ödenecek brüt ücret; ÜYK 14 Ocak 2020 tarih ve 2020/2-12 nolu kararı gereği İngilizce hazırlık ve lisans programı öğrencileri için 9,29 TL.,  Yüksek Lisans öğrencileri için 11,97 TL'dir.

5. Kütüphanemizde kısmi zamanlı öğrenciler;

·         Hafta içi 08:45 - 17:30 arası veya 17:30 - 22:00 arası ya da

·         Hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışabilirler. Bu seçeneklerden yalnızca biri tercih edilebilir.

6. İş Akdinin Sona Ermesi;

·         Birimlerde çalışan kısmi zamanlı öğrenciler "Yarı Zamanlı Öğrenci Çalışma Takip Formu"nu doldurarak çalıştığı saatleri kayıt altına almak zorundadırlar. Formu doldurmayan öğrenci Kütüphanede çalışmaya devam edemez.

·       

·         Öğrencinin çalışma performansı bağlı olduğu Birim Sorumlusu tarafından değerlendirilir. Performansı yeterli görülmeyen öğrencinin işine Birim Sorumlusunun kararıyla son verilebilir.

      Kısmi zamanlı öğrenci çalışmaları için daha fazla bilgiye http://pdb.metu.edu.tr/tr/kismi-zamanli adresinden ulaşabilir.

** Mevzuat gereği yabancı uyruklu öğrenciler istihdam edilememektedir.

Daha fazla bilgi için (+90.312)210 27 88 numaralı telefonu arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.