-A A +A

Ayın Bağış Kitapları

book_gift

Değerli bağışlarınız için teşekkür ederiz. Bağış politikamızı görmek için lütfen tıklayınız.

Yok edilen medeniyet : geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde gayrimüslim varlığı / editör Ararat Şekeryan, Nvart Taşçı çeviri:Renan Akman, Cansen Mavituna, Altuğ Yılmaz.
Yazar: -
Yer Numarası: DR592.K4 .Y54 2017
İlim ve ideoloji/ Saadetdin Elibol.
Yazar: Elibol, Sadettin
Yer Numarası: B67 .E142 1985
Osmanlı şehirciliği ve vakıflar / Görgün Özcan.
Yazar: Özcan, Görgün, 1971- author.
Yer Numarası: HT169.T9 .O934 2017
İslâm hukukunda kölelik-câriyelik müessesesi ve Osmanlı'da harem / Ahmed Akgündüz.
Yazar: Akgündüz, Ahmet, 1955-
Yer Numarası: HT919 .A53 2006
Osmanlı kimdir? : Osmanlı Devletiʹnde tabiiyet sorunu / İbrahim Serbestoğlu.
Yazar: Serbestoğlu, İbrahim, 1979- author.
Yer Numarası: JQ1809.A2 S47 2014
IV. Murat ve Mirgün bahçeleri : belgesel tarih romanı / Adnan Özyalçıner.
Yazar: Özyalçıner, Adnan, 1934-, author
Yer Numarası: PL248.O995 D67 1997
Tarihten güncelliğe Ermeni sorunu : tahliller, belgeler, kararlar.
Yazar: -
Yer Numarası: DS195.5 .T37 2001
Akl-ı Kemal : Atatürk'ün akıllı projeleri / Sinan Meydan.
Yazar: Meydan, Sinan, 1975-
Yer Numarası: DR592.K4 M488 2012
Akl-ı Kemal : Atatürk'ün akıllı projeleri / Sinan Meydan.
Yazar: Meydan, Sinan, 1975-
Yer Numarası: DR592.K4 M488 2012
Akl-ı Kemal : Atatürk'ün akıllı projeleri / Sinan Meydan.
Yazar: Meydan, Sinan, 1975-
Yer Numarası: DR592.K4 M488 2012
Akl-ı Kemal : Atatürk'ün akıllı projeleri / Sinan Meydan.
Yazar: Meydan, Sinan, 1975-
Yer Numarası: DR592.K4 M488 2012
Akl-ı Kemal : Atatürk'ün akıllı projeleri / Sinan Meydan.
Yazar: Meydan, Sinan, 1975-
Yer Numarası: DR592.K4 M488 2012
Jön Türkler ve 1908 ihtilali. translated by : Nuran Ülken Önsöz Tarık Zafer Tunaya.
Yazar: Ramsaur, Ernest Edmondson.
Yer Numarası: DR572.5 .R178
Türk hakları/ Mustafa Kahramanyol and four others.
Yazar: Kahramanyol, Mustafa, author
Yer Numarası: JC599.T87 .K12 1995
Tournefort seyahatnamesi / Joseph de Tournefort editör Stefanos Yerasimos çevirenler Ali Berktay, Teoman Tunçdoğan.
Yazar: Tournefort, Joseph Pitton de, 1656-1708.
Yer Numarası: DS47 .T6819 2005
Tarih-i Gılmânî / Mehmed Halife hazırlayan ve sadeleştiren Ömer Karayumak.
Yazar: Mehmet Halife, -approximately 1697.
Yer Numarası: DR529 .M43
İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu : 25 Kasım 2014, Ankara : bildiriler.
Yazar: İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu (2014 : Ankara, Turkey)
Yer Numarası: DR584.5 .I884 2014
İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu : 25 Kasım 2014, Ankara : bildiriler.
Yazar: İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu (2014 : Ankara, Turkey)
Yer Numarası: DR584.5 .I884 2014
İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu : 25 Kasım 2014, Ankara : bildiriler.
Yazar: İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu (2014 : Ankara, Turkey)
Yer Numarası: DR584.5 .I884 2014
Bu mülkün sultanları : 36 Osmanlı padişahı / Necdet Sakaoğlu.
Yazar: Sakaoğlu, Necdet, 1939-
Yer Numarası: DR438.1 .S34 1999
Şark raporu / Celal Bayar sadeleştiren Nejat Bayramoğlu.
Yazar: Bayar, Celâl, 1883-1986.
Yer Numarası: HC493.E27 B39 2006
Osmanlı Dönemi'nde Diyarbekir'de toplumsal ilişkiler (1870 -1915) / derleyenler Joost Jongerden, Jelle Verheij çeviren Ayşen Gür Emrullah Akgündüz, Suavi Aydın, David Gaunt, Janet Klein, Nilay Özok-Gündoğan, Uğur Ümit Üngör.
Yazar: -
Yer Numarası: HN656.5.D59 S6819 2015
İslâm paleografyası : diplomatik-arşivcilik / Cahit Baltacı.
Yazar: Baltacı, Câhid.
Yer Numarası: CD221 .B35 1989
Türk ve Arap / Çerkeşşeyhi-zâde Halil Hâlid hazırlayan M. Ertuğrul Düzdağ
Yazar: Çerkesşeyhizade Halil Halit, 1869-1931, author
Yer Numarası: DR479.A65 C47 2016
Osmanlının son yılları 1908-1923 / A.L. Macfie çev. Damla Acar, Funda Soysal.
Yazar: Macfie, A. L.
Yer Numarası: DR583 .M381 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"354727, Ekin"
Anadolu'da bilimin ayak izleri / İlhan Küçükbiçmen.
Yazar: Küçükbiçmen, İlhan
Yer Numarası: Q125 .K48 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Ali Tunçelli"
Exchange of experiences for the future: Japanese and Turkish humanitarian aid and support activities in conflict zones/ edited by A. Merthan Dündar
Yazar: -
Yer Numarası: HV553 E96 2018
Donated by Ankara Üniversitesi
Türkiye'de Tayvan çalışmaları-1 (tarih, ekonomi ve uluslararası ilişkiler)= Taiwan studies in Turkey -1 (history, economy and international relations/ yayına hazırlayan A. Merthan Dündar
Yazar: -
Yer Numarası: DS799 .T93 2018
Donated by Ankara Üniversitesi APAM.
Atatürk'ün sansürlenen mektubu / Atilla Oral.
Yazar: Oral, Atilla.
Yer Numarası: DR592.K4 O73 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Asiye Tokuştepe"
Türk okçuluğu / Ünsal Yücel.
Yazar: Yücel, Ünsal.
Yer Numarası: GV1188.T9 Y83 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu"
Târîh-i Kebîr (Tevârîh-i Enbiyâ ve Mülûk) / Ca'feri bin Muhammed el-Hüseynî Farsçadan çeviren İsmail Aka.
Yazar: Ca'ferî b. Muhammed el-Hüseynî, 1638-
Yer Numarası: DS23 C116 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu"
Dönüşüm / Franz Kafka Almanca aslından çeviren: Gülperi Sert
Yazar: Kafka, Franz, 1883-1924, author
Yer Numarası: PT2621.A26 .V420 2005
Donated by Christian Acher
Dava / Franz Kafka Almanca aslındançevirenGülperi Sert.
Yazar: Kafka, Franz, 1883-1924, author
Yer Numarası: PT2621.A26 .D38 2015
Donated by Christian Achter
Tarih boyunca Türk toplumunda silâh kavramı ve Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan silâhlar / T. Nejat Eralp
Yazar: Eralp, T. Nejat, 1939-
Yer Numarası: U821.T9 .E73 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Ergun Türkcan"
Turgut Özal : biyografi / Hikmet Özdemir.
Yazar: Özdemir, Hikmet, 1951-
Yer Numarası: DR592.O92 O94 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Güneş İspir"
Türk dış politikası / Hüner Tuncer.
Yazar: Tuncer, Hüner
Yer Numarası: DR474 .T926 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.2 - copy 2);"Donated by Hüner Tuncer"
Kuva-i milliyeci, ilim ve fikir adamı, hatip, yazar ve (1924-1930) Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt 1892-1943 / Cihan Yamakoğlu.
Yazar: Yamakoğlu, Cihan, 1940-, author.
Yer Numarası: DR592.B69 Y36 1987
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ziya Paşa : hayatı, sanatı, eserleri / hazırlayan Şükrü Kurgan.
Yazar: -
Yer Numarası: PL248.Z57 .Z82 1963
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Valide sultanlar ve harem : Osmanlı'nın sır dünyası / Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil.
Yazar: Şimşirgil, Ahmet, 1959-
Yer Numarası: DR438.7 .S56 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Karamanlı Nizami : Hayatı, edebi kişiliği ve divanı / Halûk İpekten.
Yazar: Karamanlı Nizâmi, 15th cent.
Yer Numarası: PL248.K3696 Z711 1974
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Muhammed Ayaz İshaki hayatı ve faaliyeti : 100. doğum yılı dolayısıyla / [tertib edenler, Tahir Çağatay ... et al.].
Yazar: -
Yer Numarası: PL65.T39 A93 1979
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Halil İnalcık'ın merceğinden tarih bilinci / Halil İnalcık genel koordinatör Münir Üstün editör Barış Tut Zeynep Tuğçe Özcan kapak tasarım Hatice Dursun.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-2016
Yer Numarası: DR440 .I495 2018
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Resmî târihe meydan okuyorum / Cemil Koçak.
Yazar: Koçak, Cemil.
Yer Numarası: DR576 .K637 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ahmet Harâmî destanı/ hazırlayan: Hâlis Akaydın.
Yazar: -
Yer Numarası: GR280 .A46 1980
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Dinler tarihine giriş / Mircea Eliade çev. Lale Arslan Özcan.
Yazar: Eliade, Mircea, 1907-1986.
Yer Numarası: BL80 .E45 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sovyet Rusyada mecburi çalışma / David J. Dallin ve Boris İ. Nicoalevski.
Yazar: Dallin, David J. author
Yer Numarası: HV8931.R8 .D35 1954
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yakup Kadri Karaosmanoğlu / Şerif Aktaş.
Yazar: Aktaş, Şerif. author
Yer Numarası: PL248.K3 .A31 1987
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Nâ'ilî-i Kadim : hayatı ve edebî kişiliği / Halûk İpekten.
Yazar: İpekten, Halûk, author.
Yer Numarası: PL248.N35 Z7 1973
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1937-1938 yılları arasında basında Dersim / Taha Baran.
Yazar: Baran, Taha, 1984- author.
Yer Numarası: DS51.T85 B37 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih kitabı/ İngilizce aslından çeviren Tufan Göbekçin danışman editör: Reg Grant.
Yazar: -
Yer Numarası: D21 .T37 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Eğitim sosyolojisi / Mahmut Tezcan.
Yazar: Tezcan, Mahmut, 1940-, author.
Yer Numarası: LC191.8.T9 T49 1985
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk Yahudiler: Avrupa ırkçılarına karşı Türkiye'nin mücadelesi: belgeler (1942-1944)/ Bilâl N. Şimşir.
Yazar: Şimşir, Bilal N, author
Yer Numarası: D804.6 .S45 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Büyük Felaket'ten sonra : soykırımın gölgesinde Ermeni- Türk ilişkileri/ Thomas De Waal çeviren: Ayşen Taşkent Ekmekci editör: Merve Öztürk.
Yazar: De Waal, Thomas. author
Yer Numarası: DS195.5 .D4919 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Moğolların gizli tarihçesi / Moğolca aslından çeviren Mehmet Levent Kaya.
Yazar: -
Yer Numarası: DS22 .M64 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1200 yıllık sürgün / D. Ahsen Batur.
Yazar: Batur, D. A. (D. Ahsen)
Yer Numarası: DR440 .B38 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sabir, Sekel, Avar ve Bulgar etnik meselelerinin çözümü / Fatih Şengül.
Yazar: Şengül, Fatih.
Yer Numarası: DR36 .S466 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Terörizm / Ünal Acar.
Yazar: Acar, Ünal, author
Yer Numarası: HV6431 .A16 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Nazım Hikmet'in son yılları / Zekeriya Sertel.
Yazar: Sertel, Zekeriya, 1890-1980.
Yer Numarası: PL248.H45 S78 1978
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaktsutyun) kısa tarihi :1890-1915/ Burak Afşin Umar.
Yazar: Umar, Burak Afşin, 1977- author
Yer Numarası: HX550.N3 .U48 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı belgelerinde İçel Sancağı Anamur kazası / Mustafa Erim.
Yazar: -
Yer Numarası: DS51.A53 O86 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Güdümlü tarih: eğitim politikalarının ve medyanın tutsağındaki tarih üstüne düşünceler/ Salih Özbaran.
Yazar: Özbaran, Salih. author
Yer Numarası: DR438.8 .O9 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kahramanlık şiirleri antolojisi / Necat Birinci.
Yazar: Birinci, Necat.
Yer Numarası: PL235 .B53 1987
Donated by Kadriye & Erdal İlter
PKK ne istiyor / Mehmet Faraç.
Yazar: Faraç, Mehmet, 1965-, author
Yer Numarası: DR435.K87 F37 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih öğretimi ve tarih kitaplarının geliştirilmesi/ Otto-Ernst Schüddekopf in collaboration with Edouard Bruley, E. H. Dance and Haakon Vigander translated by Necati Engez.
Yazar: Schüddekopf, Otto Ernst.
Yer Numarası: D16.2 .S38 1969
Donated by Kadriye & Erdal İlter
I. Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu'da katliamlar, direniş, koruyucular : Müslüman- Hıristiyan ilişkileri / [David Gaunt Jan Bet̲-Şawoce'nin yardımıyla belgeler ekini hazırlayan Racho Donef Türkçesi Ali Çakıroğlu].
Yazar: Gaunt, David, 1944-
Yer Numarası: DR435.S95 G3818 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kökler: kökenler ve etnik kimlikler / Cezmi Yurtsever
Yazar: Yurtsever, Cezmi , author
Yer Numarası: HM753 .Y87
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Orta çağlarda doğu ve güneydoğu Anadolu : tarihî arka plan ve XIII-XIV. yüzyıl Moğol hâkimiyeti / Muammer Gül.
Yazar: Gül, Muammer, author
Yer Numarası: DR496 .G945 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Dost bağrından esen yeller / Zeynelâbidîn Makas.
Yazar: Makas, Zeynelâbidîn, 1952- , author.
Yer Numarası: PL234.M23 .D72 1987
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarihçinin eleği / Cemil Koçak.
Yazar: Koçak, Cemil.
Yer Numarası: DR576 .K64 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ortaçağ'da şövalyelik ve şövalye eğitimi/ İsmail Güleç, H. Neslihan Demiriz.
Yazar: Güleç, İsmail, author
Yer Numarası: DC33.2 .G97 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Selçuklar'da hükümdarlık alâmetleri / Erdoğan Merçil.
Yazar: Merçil, Erdoğan, 1938- , author
Yer Numarası: DS27 .M475 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kırım Hanlığı ve Osmanlı-Rus savaşları : 1787-1792 / Yrd. Doç. Dr. Serhat Kuzucu.
Yazar: Kuzucu, Serhat, 1980- author.
Yer Numarası: DR555.7 .K89 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kazakistan tarihi : makaleler.
Yazar: -
Yer Numarası: DK908.7 .K39 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkistan'da Rus hakimiyetine karşı mücadele: (XVIII.-XX. Asır başları) / Hamid Ziyayev, çeviren Ayhan Çelikbay raportör Doç. Dr. Timur Kocaoğlu.
Yazar: Ziyayev, Hamid author
Yer Numarası: DK857.75.R8 Z5519 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1909 Adana Ermeni olayları / Yusuf Sarınay, Recep Karacakaya.
Yazar: Sarınay, Yusuf.
Yer Numarası: DR435.A7 S2745 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Mao'nun zindanları : (Kızıl cehennemde bir kadın) / Edward Behr Anlatan. Lai Ying Türkçeye çeviren O.N.D.
Yazar: Behr, Edward, 1926-2007, author.
Yer Numarası: DS777.55 .B441 1971
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Padişah II. Abdülhamid'in hatıra defteri : Ulu Hakan mı Kızıl Sultan mı / hazırlayan Nurer Uğurlu editör Ö. Andaç Uğurlu.
Yazar: -
Yer Numarası: DR571.5 .H382 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Söz söylemek ve iş başarmak sanatı / Dale Carnegie çeviren Ömer Rıza Doğrul.
Yazar: Carnegie, Dale, 1888-1955
Yer Numarası: PN4121 .C37 1961
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ziya Gökalp sosyolojisinde bazı kavramların değerlendirilmesi/ Orhan Türkdoğan.
Yazar: Türkdoğan, Orhan, 1928-
Yer Numarası: HM479.G6 T87 1973
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İbni Sina bibliyografyası : (yurt içi yayınları) : İbni Sina haftaları için bibliyografik hazırlık çalışması.
Yazar: -
Yer Numarası: Z8048.77 .I26 1983
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Dünyanın en büyük yalanı : Soykırım/ Selahattin Aydemir.
Yazar: Aydemir, Selahattin, author
Yer Numarası: DR435.A7 A97 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İlk Rus yıllıklarına göre Türkler / Muallâ Uydu Yücel.
Yazar: Yücel, Muallâ Uydu, author
Yer Numarası: DS26 .Y84 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ertuğrul faciası ve 21. yüzyıla doğru Türk-Japon ilişkisi / Erol Mütercimler.
Yazar: Mütercimler, Erol.
Yer Numarası: DR451 .M88 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel açıdan Türkiye-Kore ilişkileri / Hee-Chul Lee.
Yazar: Lee, Hee-Chul, author
Yer Numarası: DR479.K6 L44 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İçimizdeki Ermeni (1915-1950) : derleme / hazırlayan Yiğit Bener yayına hazırlayan Emre Taylan düzelti Aylin Samancı, Ebru Aydın kapak Selçuk Demirel.
Yazar: -
Yer Numarası: DS195 .I56 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Derin Ermenistan ve Diaspora'nın deşifresi / Dr. Fuad Hilalov.
Yazar: Hilalov, Fuad, 1978- author.
Yer Numarası: DS172.2 .H55 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Çin kaynaklarına göre eski türk boyları : M.Ö. III-M.S. X. asır / Ahmet Taşağıl.
Yazar: Taşağıl, Ahmet, author
Yer Numarası: DS26 .T373 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Akdenizi / İdris Bostan.
Yazar: Bostan, İdris, author.
Yer Numarası: VA667.T9 B67 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Prof. Dr. Erdoğan Merçil'e armağan : 75. doğum yılı, 50. akademik yılı / editörler, Emine Uyumaz, Muharrem Kesik, Aydın Usta, Cihan Piyadeoğlu.
Yazar: -
Yer Numarası: DS27 .P76 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bağımsızlıklarının 10. yılında Türk Cumhuriyetleri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan/ editörler: Emine Gürsoy-Naskali, Erdal Şahin.
Yazar: -
Yer Numarası: DK859.5 .B345 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı döneminde Selanik Limanı : 1869-1912 / Selahattin Bayram.
Yazar: Bayram, Selahattin, author
Yer Numarası: HE873.4 .B78 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İmparatorluklar tarihi: farklılıkların yönetimi ve egemenlik / Jane Burbank and Frederick Cooper İngilizceden çeviren: Ahmet Aybars Çağlayan
Yazar: Burbank, Jane, author
Yer Numarası: D32 .B941 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Venedik balyoslarının bakışıyla Osmanlı İmparatorluğu Lale Devri ve sonrası (1720-1734)/ Mary Lucille Shay çeviren Münir Akın.
Yazar: Shay, Mary Lucille, 1894-
Yer Numarası: DR542 .S5 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1928'de hıristiyanlaştırılan kızlar / Dr. Ahmet Uçar.
Yazar: Uçar, Ahmet, 1960- author.
Yer Numarası: LF5323.B87 U29 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Büyük deniz : Akdeniz'de insanlık tarihi / David Abulafia çeviren Gül Çağalı Güven.
Yazar: Abulafia, David, author
Yer Numarası: DE71 .A2519 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Divan-ı muhasebat : Osmanlı Devleti'nde mali denetim (1862-1908) / Salih Kış.
Yazar: Kış, Salih, 1975- author.
Yer Numarası: KKX2754 .K57 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yakın tarihimizin utanç sayfaları / Mete Göktürk.
Yazar: Göktürk, Mete, 1939- author.
Yer Numarası: DR576 .G655 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sır'ın sırrı / Oral Çelik yayıncı: Gencehan Tunay.
Yazar: Çelik, Oral, author
Yer Numarası: DR603 C45 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk mitolojisi / Türklerde yaratılış ve evren tasarımı/ Nuray Bilgili.
Yazar: Bilgili, Nuray, author
Yer Numarası: BL2320 .B59 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hindistan'da Türk hükümdarları / Mübarek Galip, Saadettin Gömeç.
Yazar: Mübarek Galip., author
Yer Numarası: DS452 .M83 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir Yahudi Doktorun Harem, Saray ve İstanbul Hatıraları / Domenico Hierosolimitano giriş ve açıklama bölümleri ile birlikte tercüme eden Michael Austin editörler Erhan Afyoncu, Uğur Demir İngilizce Tercüme Esma Selçuk Demir kapak tasarım Sercan Arslan.
Yazar: Herosolimitano, Domenico. author
Yer Numarası: DR720 .H5191 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi./ ismail Cem.
Yazar: Cem, İsmail, 1940-2007
Yer Numarası: HC404 .C394 1970
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Modern stratejinin yaratıcıları / Edward Mead Earle Çeviren: Demirhan Erdem Çiğdem Erdem, Gülçin Ülgezen.
Yazar: Earle, Edward Mead, author
Yer Numarası: U21.2 .E319 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XVII. yüzyıl sonu şikayet defterlerine göre Osmanlı devlet-toplum ilişkisinde şikayet mekanizması ve işleyiş biçimi / Murat Tuğluca
Yazar: Tuğluca, Murat, author.
Yer Numarası: DR519 .T84 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
500 yılın ardından Piri Reis : hayatı eserleri ve bibliyografyası / Nazan Karakaş Özür.
Yazar: Karakaş Özür, Nazan, 1974- author.
Yer Numarası: DR509.P57 K37 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kanuni'nin batı politikası / Muhittin Kapanşahin.
Yazar: Kapanşahin, Muhittin, 1971-
Yer Numarası: DR507 .K37 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Fetih ve Fatih / İsmail Hami Danişmend yayına hazırlayan Cemal Aydın.
Yazar: Danişmend, İsmail Hami, 1887-1967, author.
Yer Numarası: DR501 .D151 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Âlimler ve sanʾatkârlar / Ahmet Refik Altınay basıma hazırlayan, Vahit Çabuk.
Yazar: Ahmet Refik, 1880 or 1881-1937
Yer Numarası: CT1905 .A38 1980
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bitlis (1915-1916) : tehcir-göç-işgal ve kurtuluş / Mehmet Törehan Sardar.
Yazar: Serdar, Mehmet Törehan, author.
Yer Numarası: DR435.A7 S47 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kızılbaşlar Osmanlılar Safevîler / Tufan Gündüz.
Yazar: Gündüz, Tufan, author.
Yer Numarası: DR479.I7 G86 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İstihbarat örgütleri: CIA-KGB-MOSSAD-MI6-BND-VEVAK-ÇİN/ eser sahibi, yayına hazırlayan ve editör Ümit Özdağ Sait Yılmaz [and 6 others].
Yazar: Özdağ, Ümit, 1961- author, editor, preparer.
Yer Numarası: JF1525.I6 O931 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kuşçubaşı Eşref: efsane Teşkilat-ı mahsusa subayının hayatı / Benjamin C. Fortna çeviri: Selçuk Uygur.
Yazar: Fortna, Benjamin C., author.
Yer Numarası: DR592.K8 F671 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir devrin tarihi : Ziya ve Mithat Paşalarla Kemal Bey'in hayatlarına ait hatıralar : Selanik Vali-i Sabıkı Nazım Paşa'nın hatıraları.
Yazar: Nazım Paşa, 1840-1926.
Yer Numarası: DR568.8.M6 A3 1992
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Süryanî tarih yazıcılığında geç antikçağ : Hıristiyanlık, İslam, siyasî tarih / Zafer Duygu.
Yazar: -
Yer Numarası: DS62.25 .S87 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ağrı Dağı sahasının kaynakçası / yayına hazırlayanlar: Nursel Manav, Özkan Aydar, Türkan G. Arık.
Yazar: -
Yer Numarası: Z2854 A37 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hocalı : bir savaş suçuna tanıklık : Ermenistan sanık sandalyesinde / Ian Peart , Fiona Maclachlan çeviri Rüstem Baksoy Uğur Büke.
Yazar: Peart, Ian, author.
Yer Numarası: HV6251 .P36 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Dünya'da ve Türkiye'de siyasal İslamcılık / Abdullah Manaz.
Yazar: Manaz, Abdullah.
Yer Numarası: BP173.7 M15 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Başımıza gelenler/ Mehmed Arif sadeleştiren Nihad Yazar.
Yazar: Mehmed Arif, 1845-1897.
Yer Numarası: DR573 .M44 1973.
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tiryaki Hasan Paşa'nin gazaları ve Kanije savunması / hazırlayan Vahit Çabuk.
Yazar: -
Yer Numarası: DR521 .T59 1978
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1908 İhtilalinin hikayesi : Jön Türkler ve II. Abdülhamid / Edward F. Knight türkçesi Sabiha Deniz.
Yazar: Knight, E. F. (Edward Frederick), 1852-1925.
Yer Numarası: DR577 .K719 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kızıl Pençe: Karaberkir'in gözüyle kurtuluş yılları / Mustafa Armağan.
Yazar: Armağan, Mustafa, 1961- , author
Yer Numarası: DR589 .A76 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yavuz Sultan Selim / yazan Selâhattin Tansel.
Yazar: Tansel, Selahattin, 1908-
Yer Numarası: DR504 .T36 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
On ikinci Askerî Tarih Sempozyumu bildirileri - I : kuruluşundandan günümüze Türk ordusu : (20-22 Mayıs 2009-İstanbul) / [yayın kurulu başkanı, Abdullah Atay yayın kurulu, İskender Özbay ... et al.]
Yazar: Askerî Tarih Sempozyumu (12th : 2009 : İstanbul, Turkey)
Yer Numarası: DR448 .A831 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Milli Mücadele dönemi Konya öğretmenleri / Caner Arabacı, sunuş Nejat Göyünç.
Yazar: Arabacı, Caner, author
Yer Numarası: LA2383.T9 .A65 1991
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ortaçağ tarihi/ Ye. Agibalova, G. Donsky İngilizceden çeviren: Çağdaş Sümer.
Yazar: Agibalova, Ye. author
Yer Numarası: DS38.3 .A26 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarihimizi aydınlatan belgeler: kitabeler-ahitnameler-vasiyetnameler nizamnameler-zafernameler fermanlar-fetvalar / Necdet Bayraktaroğlu.
Yazar: Bayraktaroğlu, Necdet, author
Yer Numarası: PL242.1 .B39 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İzmit Mutasarrıflığı / Vital Cuinet çeviri Pelin Koç fotoğraflar Atilla Oral Arşivi.
Yazar: Cuinet, Vital, d. 1896.
Yer Numarası: DS48 .C8519 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Gazneliler devleti tarihi / Erdoğan Merçil.
Yazar: Merçil, Erdoğan.
Yer Numarası: DS288.7 .M47 1989
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Büyük Petro/ Paul Bushkovitch çeviren: Berna Akkıyal.
Yazar: Bushkovitch, Paul, author
Yer Numarası: DK133 .B871 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yavuz'un kaçışı / Redmond McLaughlin Türkçesi Nejat Dalay.
Yazar: McLaughlin, Redmond, author.
Yer Numarası: D582.G7 M3519 1978
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Askeri ve siyasi anılarım / Sabri Yirmibeşoğlu.
Yazar: Yirmibeşoğlu, Sabri, 1928-
Yer Numarası: DR605.Y57 Y51 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Askeri ve siyasi anılarım / Sabri Yirmibeşoğlu.
Yazar: Yirmibeşoğlu, Sabri, 1928-
Yer Numarası: DR605.Y57 Y51 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Siyasî vasiyetnameler / Refik Özdek.
Yazar: -
Yer Numarası: CT203.T9 S59 1975
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Charles Harington / Atilla Oral.
Yazar: Oral, Atilla, author.
Yer Numarası: DA69.3.H37 O73 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir geri dönüş ün mirâsı : Otuzbir Mart 85. yaşında : 1909-1994-? / Cemal Kutay
Yazar: Kutay, Cemal, 1909-2006
Yer Numarası: DR576 .K88 1994
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Devleti'nin yıkılışında Yemen isyanları / İhsan Süreyya Sırma.
Yazar: Sırma, İhsan Süreyya.
Yer Numarası: DS247.Y47 S57
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yeni paradigmanın eşiğinde Bediüzzaman efsanesi ve Said Nursi gerçeği: yabancı arşiv belgeleriyle/ Emrah Cilasun.
Yazar: Cilasun, Emrah, author
Yer Numarası: BP253.Z8 C57 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı-İran ilişkileri (1482-1576) / Hamidreza Mohammednejad.
Yazar: Mohammednejad, Hamidreza.
Yer Numarası: DR479.I7 M64 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Şanlı Yavuz ve Midilli / Theodor Kraus, Karl Dönitz çevirenler Mehmet Çağrı, Güray Yalavaç.
Yazar: Kraus, Theodor, author.
Yer Numarası: D582.G7 .K72 1974
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İlk Türk-İslâm devletleri tarihi / Nesimi Yazıcı.
Yazar: Yazıcı, Nesimi.
Yer Numarası: DS26 .Y393 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İngiliz derin devleti : gizli teşkilat / Kursad Berkkan.
Yazar: Berkkan, Kursad, author
Yer Numarası: JA71. B512 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Mütareke günleri / Tarık Mümtaz Göztepe hazırlayan H. Afşın Günaydın.
Yazar: Göztepe, Tarık Mümtaz, author.
Yer Numarası: DR589 .G694 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
The Orthodox Church in the early modern Middle East : relations between the Ottoman Central Administration and the Patriarchates of Antioch, Jerusalem and Alexandria / Hasan Çolak.
Yazar: Çolak, Hasan, author.
Yer Numarası: BX430 .C653 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Asr-ı saadet'ten haçlı seferlerine kadar İslâm toplumunda Hıristiyanlar/ Levent Öztürk.
Yazar: Öztürk, Levent, 1964- author
Yer Numarası: BR1070 .O98 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Terörün kökenleri ve terörle mücadele stratejisi / editörler Fahrettin Altun, Hasan Basri Yalçın.
Yazar: -
Yer Numarası: HV6433.T9 T315 2018
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Birinci Dünya Savaşı'nda gördüklerim ve yaşadıklarım / Erich Ludendorff yayına hazırlayan Asiye Yıldırım yayın yönetmeni İrfan Güngörür editör Ersan Güngör.
Yazar: Ludendorff, Erich, 1865-1937.
Yer Numarası: D531 .L8219 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İslam dünyasında vakıflar / Murat Çizakça İngilizce orjinalinden Türkçeye tercüme eden: Elif Süreyya Genç.
Yazar: Çizakça, Murat, author.
Yer Numarası: BP170.25 .C49 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1711 Prut seferi : Baltacı Mehmet Paşa Büyük Petro'ya karşı / Ahmet Refik Altınay yayına hazırlayan Hakan Karagöz.
Yazar: Altınay, Ahmed Refik, 1881-1937.
Yer Numarası: DR544 .A48 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Prof. Dr. Mehmet Genç'e armağan / editörler Prof. Dr. Kamuran Reçber, Doc. Dr. Barış Özdal, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Özgenç.
Yazar: -
Yer Numarası: DR438.8 .P76 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Mardin tebliğleri : Mardin ve çevresi toplumsal ve ekonomik tarihi konferansı / editör, Emre Ayvaz, Altuğ Yılmaz.
Yazar: -
Yer Numarası: DS51.M3 .M37 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1919 başlangıç: Samsun'dan Erzurum'a / Orhan Çekiç.
Yazar: Çekiç, Orhan, author
Yer Numarası: DR438.8 C391 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1920 teşkilatlanma: Sivas'tan Ankara'ya / Orhan Çekiç.
Yazar: Çekiç, Orhan, author
Yer Numarası: DR438.8 C3911 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni papalığı: Eçmiyazin Kilisesi'nde stratejik savaşlar / Ali Arslan.
Yazar: Arslan, Ali, author
Yer Numarası: BX124.T8 .A78 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
ABD'nin Güney Kafkasya politikası olarak Ermenistan sorunu, 1919-1921 / Nurşen Mazıcı.
Yazar: Mazıcı, Nurşen.
Yer Numarası: DS195 M47 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı devletinde gayrımüslim teb'anın yönetimi / Bilal Eryılmaz.
Yazar: Eryılmaz, Bilal, 1950- author
Yer Numarası: KKX2467.M56 .E79 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Refah'ın gerçek yüzü / Ergün Poyraz.
Yazar: Poyraz, Ergün.
Yer Numarası: JQ1809.A8 R44 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter
II. Abdulhamid ve dış politika/ Vahdettin Engin
Yazar: Engin, Vahdettin, author
Yer Numarası: DR475 .E57 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Öte kıyıda yaşayanlar : azınlıklar, yerli halklar ve Türkiye / Erol Anar.
Yazar: Anar, Erol, 1965-
Yer Numarası: DR434 .A5 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir ömür boyunca / İlhami Masar.
Yazar: Masar, İlhami, author.
Yer Numarası: DR576 .M37 1974
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Uluğ Bey rasathanesi ve medresesi / Lütfi Göker
Yazar: Göker, Lütfi
Yer Numarası: Q127.I66 G64 1979
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk romanında Ermeni sorunu ve tehcir / Murat Kacıroğlu.
Yazar: Kacıroğlu, Murat, author
Yer Numarası: PL223.5 .K789 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Dünya gündemindeki İsrail / Ali Uğur.
Yazar: Uğur, Ali, author.
Yer Numarası: DS126.5 .U48 1983
Donated by Kadriye & Erdal İlter
19. asır : Teşrini Sani ve ötesi, Kıbrıs ve fetvası / Münevver Ayaşlı.
Yazar: Ayaşlı, Münevver.
Yer Numarası: DR557 .A16 1971
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Jöntürklerin serüveni/ Mustafa Yalçın.
Yazar: Yalçın, Mustafa.
Yer Numarası: DR572.5 .Y35 1994
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hoybûn örgütü ve Ağrı ayaklanması / Rohat Alakom.
Yazar: Alakom, Rohat, 1955-
Yer Numarası: DS51.E27 .A317 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Devletinde azınlıklar / Ali Güler.
Yazar: Güler, Ali.
Yer Numarası: DR434. .G55 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kemalist ideoloji'de eğitim: erken Cumhuriyet dönemi tarih ve yurt bilgisi ders kitapları üzerine bir inceleme / İsmet Parlak.
Yazar: Parlak, İsmet, 1974-, author
Yer Numarası: LC94.T9 .P37 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni vahşeti ve :Osmanlı devleti raporu: Ermeni komitelerinin âmâl ve harekât-ı ihtilâliyesi (ilân-i meşrutiyetten evvel ve sonra), 1916 / Talât Paşa.
Yazar: Talât Paşa, 1874-1921, author
Yer Numarası: DR435.A7 T25 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslimler : klasik dönem Osmanlı hukukunda gayrimüslimlerin hukuki statüsü / T. Tankut Soykan.
Yazar: Soykan, T. Tankut, 1971-
Yer Numarası: DR434 .S626 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hükümdarlara öğütler : Nasihatü'l mülûk Şeyh Sa'dî'nin Abaka Hân'a yazdığı nasihatnâme Takrirat-ı selâse / Sa'dî-yi Şirâzî : Farsçadan çeviren Turgay Şafak.
Yazar: Sa'dî-yi Şirâzî, author
Yer Numarası: JC393 .S235 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Levant : bir kültürler mozaiği / William Harris çeviren Ercan Ertürk.
Yazar: Harris, William W., author
Yer Numarası: DS62 .H371 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Son savaşçı Enver Paşa / Charles D. Haley Türkçesi Nejdet Özberk.
Yazar: Haley, Charles D., author
Yer Numarası: DR592.E55 A4 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Propaganda ve kamuoyu oluşturma/ Osman Özsoy.
Yazar: Özsoy, Osman, 1965-, author
Yer Numarası: HM263 .O99 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Avrupa'nın etnik parselasyonu : Alman dış politikası ve yaşlı kıtanın yeni düzeni / Yayına Hazırlayan Belgin Mungan.
Yazar: -
Yer Numarası: D1065.G3 A97 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı İmparatorluğu'nda miskinler : Üsküdar Miskinler Tekkesi'nin sosyal ve iktisadi etkileri / Özlem Dikeçligil.
Yazar: Dikeçligil, Özlem, author.
Yer Numarası: RC154.7.T9 D55 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Siyasi vasiyetim / Adolf Hitler çeviren Kamil Turan.
Yazar: Hitler, Adolf, 1889-1945.
Yer Numarası: DD247.H5 A519 1968
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Uçurumun kenarındaki Türkiye: I. Balkan savaşı ve çekilen acılar/ Stéphane Lauzanne çeviren Teoman Tunçdoğan.
Yazar: Lauzanne, Stéphane Joseph Vincent, 1874-
Yer Numarası: DR46.4 .L21 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarihi ve kültürü ile XIX. yüzyıldan günümüze Bayburt uluslararası sempozyumu : 28-30 Mayıs, 2014 / yayına hazırlayanlar Selcan Koçaslan, M. Yasin Taşkesenlioğlu, Kürşad Kara.
Yazar: Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu (2014 : Bayburt, Turkey)
Yer Numarası: DS51.B38 T37 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Petro-strateji / Mehmet Kocaoğlu.
Yazar: Kocaoğlu, Mehmet., author
Yer Numarası: HD9560.8.A1 K63
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kırım Savaşı / derleyen Aziz Kaylan.
Yazar: -
Yer Numarası: DR567 .K58 1975
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Avrupa'nın etnik parselasyonu : Alman dış politikası ve yaşlı kıtanın yeni düzeni / Yayına Hazırlayan Belgin Mungan.
Yazar: -
Yer Numarası: D1065.G3 A97 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kafkas yollarında iki komite iki kıtal/ Ahmet refik hazırlayan:Osman Selim Kocahanoğlu.
Yazar: Ahmet Refik, 1880 or 1881-1937
Yer Numarası: DR590 .A462 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Gizemini koruyan bir isyan çıkışından bastırılmasına kadar 31 Mart isyanı / Sıddık Yıldız.
Yazar: Yıldız, Sıddık, author
Yer Numarası: DR572 .Y52 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı tarihinin panoraması / Reşad Ekrem Koçu.
Yazar: Koçu, Reşat Ekrem, 1905-1975.
Yer Numarası: DR441 .K63 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Târîh-i güzîde = (Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân) / Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî yayına hazırlayanlar, Ayşe Ayna [and five others] editör Erkan Göksu.
Yazar: Ḥamd Allāh Mustawfī Qazvīnī, active 1330-1340, author.
Yer Numarası: D17 .H28 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yunanlıların Uşak'ı işgali ve esaret sancısı : Uşaklı Yılancızâde Hasan Bey'in esaret günlüğü / Sadiye Tutsak.
Yazar: Yılancıoğlu, Hasan Hilmi, 1889-1934, author.
Yer Numarası: DR589 .Y542 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hafiyeler Ülkesi Türkiye : Sultan Murat V ve Abdulhamit II Paul de Regla çev Teoman Tunçdogan
Yazar: Regla, Paul de, b. 1838.
Yer Numarası: DR571 .D4 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Münif Paşa ve Türk kültür tarihindeki yeri / Âdem Akın.
Yazar: Akın, Âdem.
Yer Numarası: DR568.M86 A45 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı toprak düzeni ve bu düzenin bozulması / Halil Cin.
Yazar: Cin, Halil.
Yer Numarası: HD846.5 .C57 1978
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Siyasî kültürümüzde zulüm ve işkence / Taner Akçam.
Yazar: Akçam, Taner, 1953-
Yer Numarası: HV8599.T9 A33
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Saray hatıralarım/ Safiye Ünüvar.
Yazar: Ünüvar, Safiye.
Yer Numarası: DR432 .U34 1964
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir ajan gibi çalışmak : eski bir CIA çalışanından iş dünyası tavsiyeleri / J. C. Carleson çeviren Pınar Ersemiz.
Yazar: Carleson, J. C.
Yer Numarası: HD31 .C34371 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni komitelerinin emelleri ve ihtilal hareketleri : Meşrutiyetten önce ve sonra / hazırlayan Mehmet Kanar.
Yazar: -
Yer Numarası: DR435.A7 E69 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1864'te Türkiye : tanzimat sonrası düzenlemeler ve kapitülasyonların tam metni / Bernard Camille Collas çeviren Teoman Tunçdoğan.
Yazar: Collas, Bernard Camille.
Yer Numarası: K4608.5.T9 C65 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kendi kendine Ermenice / H. Şükrü Ilıcak, Rachel Goshgarian.
Yazar: Ilıcak, H. Şükrü
Yer Numarası: PK8377.5.T8 .I55 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Savaş ve Uygarlık Arnold Toynbee çeviri Mehmet Dündar.
Yazar: Toynbee, Arnold, 1889-1975
Yer Numarası: U21 .T691 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türklük ve İslamiyet / Muzaffer Özdağ derleyen, Çetin Güney.
Yazar: Özdağ, Muzaffer.
Yer Numarası: BP63.T8 .O26 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Atatürk ve Türk milliyetçiliği / Muzaffer Özdağ derleyen, Çetin Güney.
Yazar: Özdağ, Muzaffer.
Yer Numarası: DR592.K4 O984 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Örtülü istilâ ve psikolojik savaş / Muzaffer Özdağ derleyen Çetin Güney.
Yazar: Özdağ, Muzaffer.
Yer Numarası: UB277.T9 O93 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı İmparatorluğu tarihi / Robert Mantran çeviren Server Tanilli.
Yazar: Mantran, Robert.
Yer Numarası: DR440 .M295 1992
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Balkanlar el kitabı / derleyenler, Osman Karatay, Bilgehan A. Gökdağ.
Yazar: -
Yer Numarası: DR36 .B267 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Balkanlar el kitabı / derleyenler, Osman Karatay, Bilgehan A. Gökdağ.
Yazar: -
Yer Numarası: DR36 .B267 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Balkanlar el kitabı / derleyenler, Osman Karatay, Bilgehan A. Gökdağ.
Yazar: -
Yer Numarası: DR36 .B267 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kimliğini arayan meşrutiyet? / Ayfer Özçelik.
Yazar: Özçelik, Ayfer.
Yer Numarası: JQ1807 .O93 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Alevi-Bektaşi edebiyatında Ermeni âşıkları (aşuğlar) / Mehmet Bayrak.
Yazar: Bayrak, Mehmet, 1947-
Yer Numarası: PL235 .B39 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kırım'da Türk soykırımı / Necip Hablemitoğlu.
Yazar: Hablemitoğlu, Necip, 1954-2002, author.
Yer Numarası: DK508.9.K78 H33 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hürriyet ve İtilaf : nasıl doğdu, nasıl öldü? / [Doktor Rıza Nur] yayına hazırlayan İlhami Yalınkılıç.
Yazar: Rıza Nur, 1879-1942 or 3 , author.
Yer Numarası: JQ1809.A795 R59 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Öteki Mehmed Akif: Vaiz / Sinan Meydan.
Yazar: Meydan, Sinan, 1975-, author
Yer Numarası: PL248.M42 .M612 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sovyet Rus stratejisi ve Türkiye / Taha Akyol.
Yazar: Akyol, Taha, 1946-
Yer Numarası: DK63.3 .A39
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sovyet Rus stratejisi ve Türkiye / Taha Akyol.
Yazar: Akyol, Taha, 1946-
Yer Numarası: DK63.3 .A39
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Macaristan Türk aleminden çizgiler / Sandor Takats Çeviren: Sadrettin Karatay.
Yazar: Takats, Sandor, 1860-1932., author
Yer Numarası: DR511 .T136 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tanrı Haldi'nin başkenti : Van ve çevresine tarihi ve arkeolojik bir bakış / Selçuk Güzeloğlu.
Yazar: Güzeloğlu, Selçuk.
Yer Numarası: DS51.V3 G89 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter
100 soruda Fransız ihtilali / Murat Sarıca.
Yazar: Sarıca, Murat, 1926-
Yer Numarası: DC149 .S27 1970
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okulları : yönetimleri açısından / M. Hidayet Vahapoğlu.
Yazar: Vahapoğlu, M. Hidayet.
Yer Numarası: LC3737.T9 .V34 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Abbasiler döneminde vezirlik / Halil İbrahim Hançabay.
Yazar: Hançabay, Halil İbrahim, author
Yer Numarası: DS38.6 H23 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kartvelolojiye giriş / Prof. Dr. Jujuna Peikrişvili çeviri Harun Çimke.
Yazar: Peikrişvili, Jujuna, author
Yer Numarası: PK9160 .P377 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XVIII. asırda Azerbaycan topraklarında Ermeni devleti kurma teşebbüsleri / Güntekin Necefli Güntekin Necefli aktaran:Sebahattin Şimşir editör: Kenan Koç.
Yazar: Necefli, Güntekin, author
Yer Numarası: DK699.N34 .N457 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Endülüs (Gırnata Sultanlığı) ve Kuzey Afrika İslam Devletleri / Prof. Dr. İsmail Yiğit.
Yazar: Yiğit, İsmail, author
Yer Numarası: DP103 .Y54 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Eslâf : eski bilginler, düşünürler, şairler / yazan Faik Reşat baskıya hazırlayan Şemsettin Kutlu.
Yazar: Faik Reşat, 1851-1914.
Yer Numarası: CT1903 .F34 1975
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Batı Trakya'nın bitmeyen çilesi : Nevrekoplu Celal Bey'in hatıraları / Celal Perin.
Yazar: Perin, Celal, 1877-1964.
Yer Numarası: DR38.2 .P47 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Öbür Türkler : büyük oyun un milliyetçi süvarileri / Enis Berberoğlu.
Yazar: Berberoğlu, Enis, 1956-
Yer Numarası: DR576 .B47 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi / Refik Turan, Mustafa Safran, Muhammed Şahin, E. Semih Yalçın.
Yazar: -
Yer Numarası: DR590 .A86 1994
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İttihat ve Terakki Cemiyeti : neden kuruldu, nasıl kuruldu, nasıl idare olundu / Kazım Karabekir.
Yazar: Karabekir, Kâzım, 1882-1948.
Yer Numarası: DR572.5 .K37 1982
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir muhalefetin hatıraları: ittihat ve terakkiye muhalefet / Şerif Paşa.
Yazar: Şerif Paşa. author
Yer Numarası: DR486 .S48 1990.
Donated by Kadriye & Erdal İlter
21. yüzyılın başlangıcında terörizmle stratejik mücadele / Osman Şen
Yazar: Şen, Osman, author
Yer Numarası: HV6431 S46 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Meşrutiyetinde ordu-siyaset çatışması / Zekeriya Türkmen.
Yazar: Türkmen, Zekeriya, author
Yer Numarası: JQ1803.5.C58 T86 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Paris Sulh Konferansı ve Osmanlının çöküşü/ Şeyh Müşir Hüseyin Kıdwai sadeleştiren, Ahmet Zeki İzgöer.
Yazar: Kidwai, Mushir Hosain.
Yer Numarası: D644 .K46 1991
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye ve ötesinde müslümanlık: modern dünyada din / Neslihan Çevik İngilizceden çeviren:Ertuğrul Genç.
Yazar: Çevik, Neslihan, author.
Yer Numarası: BL60 .C424 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Terörizm ve organize suçlar : demokrasi ve insan haklarının gelişim sürecine etkileri / Türk Demokrasi Vakfı.
Yazar: -
Yer Numarası: HV6433.T9 T47 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir sahte dervişin Orta Asya gezisi / Arminius Vambery hazırlayan N. Ahmet Özalp.
Yazar: Vambery, Armin, 1832-1913.
Yer Numarası: DK854 .V25 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarihte Türkler, Araplar, Hilâfet meselesi / Cemal Kutay.
Yazar: Kutay, Cemal, 1909-2006
Yer Numarası: DS38.3 .K87 1970
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeniler ve Bingöl'deki Ermeni tehciri / Yılmaz Akbulut.
Yazar: Akbulut, Yılmaz.
Yer Numarası: DR435.A7 A42 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Muhalif İslamın 1400 yılı : İsmaililer : tarih ve kuram = The Isma'ilis : their history and doctrines / F. Daftary çeviren E. Özkaya.
Yazar: Daftary, Farhad, author
Yer Numarası: BP195.I8 D12 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1913 Garbî Trakya Hükûmet-i Müstakîlesi / haz. Nevzat Gündağ.
Yazar: -
Yer Numarası: DR561 .B56 1987
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Devletin din operasyonu: Öteki islam / Orhan Gökdemir.
Yazar: Gökdemir, Orhan, 1963-
Yer Numarası: BP63.T8 G64 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni sorunu'nun doğuşu/ Ki Young Lee.
Yazar: Lee, Ki Young 1963- author
Yer Numarası: DR435 A7 .L47 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Artçı diplomat : son Osmanlı Hariciye Nazırlarından Mustafa Reşit Paşa / H. Basri Danışman
Yazar: Danışman, H. Basri, 1924-
Yer Numarası: DR568.8.R49 D36 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sonsuz nöbette görev / Paul Leverkuehn çeviren Zekiye Hasançebi.
Yazar: Leverkuehn, Paul, author
Yer Numarası: D566 .L419 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yabancılara göre eski Türkler / Ahmed Djevad.
Yazar: Djevad, Ahmed
Yer Numarası: DS26 .D54 1974
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı siyâsî tarihinde Sultan II. Abdülhamid Han / Vâhid Çabuk.
Yazar: Çabuk, Vâhid.
Yer Numarası: DR571 .C11
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kader yılları : S. Sazonov'un anıları : Rusya eski dışişleri bakanı, (1910-1916) / Sazonov, Sergeĭ Dmitrievich çeviren Betil Önuçak.
Yazar: Sazonov, Sergeĭ Dmitrievich, 1861-1927.
Yer Numarası: DK254.S35 A319 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Lobicilik/ Müjde Ker Dinçer.
Yazar: Ker Dincer, Müjde. author
Yer Numarası: JF529 .K47 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi faaliyetleri/ N. Nisa Bayramoğlu.
Yazar: Bayramoğlu, N. Nisa. author
Yer Numarası: JK1118 .B36 1985
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sadrazam ve harbiye nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın günlüğü.
Yazar: Mahmud Şevket Paşa, 1856-1913. , author
Yer Numarası: DR568.8.M34 S2 1988
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kirli devletten temiz devlete / Coşkun Can Aktan.
Yazar: Aktan, Coşkun Can, 1963-
Yer Numarası: JF1081 .A48 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yazılmamış tarihimiz: seçmeler/ Cemal Kutay.
Yazar: Kutay, Cemal, 1909-2006
Yer Numarası: DR442 .K88 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Basra Körfezi ve Orta Doğu'da güç dengesi (1978-1996) / Tayyar Arı.
Yazar: Arı, Tayyar, author.
Yer Numarası: DS79.738 .A75 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İran tarihi (1700-1925) / Yılmaz Karadeniz.
Yazar: Karadeniz, Yılmaz.
Yer Numarası: DS272 .K37 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yazılmamış tarihimiz: seçmeler/ Cemal Kutay.
Yazar: Kutay, Cemal, 1909-2006
Yer Numarası: DR442 .K88 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İttihat ve Terakki / Tevfik Çavdar.
Yazar: Çavdar, Tevfik, author
Yer Numarası: DR584.5 .C39 1991
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu devletleri: siyasi, idari, fikri, iktisadi, hayat ilmi ve ictimai müesseseler halk ve toprak / İsmail Hakkı Uzunçarşılı.
Yazar: Uzunçarşılı İsmail Hakkı, 1889-1977., author
Yer Numarası: DS26 .U98 1969
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Eski Türk dini (Gök Tanrı inancı) ve Alevilik, Bektaşilik / Mehmet Eröz.
Yazar: Eröz, Mehmet, author
Yer Numarası: BP193 .E76 1992
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Nûru’l-ulûm / Ebû’l-Hasan Harakanî Ebû’l-Hasan Harakanî hazırlayan Şenol Kantarcı
Yazar: Harakanî, Ebû’l-Hasan, author
Yer Numarası: BP189 H37 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Muhteşem İstanbul / Gerard De Nerval çeviren Refik Özdek.
Yazar: Nerval, Gerard De, author.
Yer Numarası: DR726 .N45 1974
Donated by Kadriye & Erdal İlter
100 soruda Osmanlı-Türkiye iktisadi tarihi 1500-1914 / Şevket Pamuk.
Yazar: Pamuk, Şevket, 1950-
Yer Numarası: HC405 .P56 1988
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ben kendim : Osmanlı ülkesine son seyahatler / Aubrey Herbert İngilizce çeviri Yılmaz Tezkan.
Yazar: Herbert, Aubrey, 1880-1923.
Yer Numarası: DR428 .H419 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
The other faces of the Armenian Issue, disguised by lies, calumnies and forgery.
Yazar: -
Yer Numarası: DR435.A7 .O84 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İran'ın Anadolu'ya uzanan gölgesi : ana çizgiler ve gerçeklerin kısa tarihi, 1453-1989 / İsmail Kayabalı ve Cemender Arslanoğlu.
Yazar: Kayabalı, İsmail.
Yer Numarası: DS274.2.T8 K23 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Trabzon şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi 1461-1583/ Heath W. Lowry İngilizceden Türkçeye çevirenler Demet and Heath Lowry
Yazar: Lowry, Heath W. 1942-
Yer Numarası: DS51.T7 .L691 1981
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kürt raporu : güvenlik politikalarından kimlik siyasetine / Prof. Dr. Doğu Ergil yayın yönetmeni Emine Eroğlu editör Neval Akbıyık.
Yazar: Ergil, Doğu, author
Yer Numarası: DR435.K87 E745 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı'nın son yüzyılında Kürtler : modernleşme, merkeziyetçilik ve isyan / Nihat Karademir.
Yazar: Karademir, Nihat, 1978- author.
Yer Numarası: DR435.K87 K363 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tanzimat ve Türk ailesi : sosyal değişme açısından Tanzimat İstanbulunda Türk ailesi üzerine bir inceleme / Dilaver Cebeci
Yazar: Cebeci, Dilaver.
Yer Numarası: HQ663.4 .C43 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı : 21-23 Mart 1993, Antalya : konuşma, bildiri ve karar metinleri.
Yazar: Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı (Conference) (1993 : Antalya, Turkey)
Yer Numarası: DR479.F6 .B57 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İkinci Türk Devlet ve Toplulukları, Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı : 20-23 Ekim 1998, Bursa : konuşma, bildiri, tutanak ve karar metinleri/ [hazırlayanlar, Abdulhalûk M. Çay, Atillâ Şimşek].
Yazar: Türk Devlet ve Toplulukları, Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı (6th : 1998 : Bursa, Turkey)
Yer Numarası: DR479.F9 .T87 1994
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İki 150'liğin mektupları : Refî Cevad'dan Rıza Tevfik'e Rıza Tevfik'ten Refî Cevad'a mektuplar / hazırlayan Abdullah Uçman.
Yazar: Ulunay, Refî Cevad, 1890-1968.
Yer Numarası: PL248.U64 Z48 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yıldız ve Jön-Türkler : İttihad-Terakki Cemiyeti'nin gizli tarihi / Süleyman Kâni İrtem yayına hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu.
Yazar: İrtem, Süleyman Kâni, b. 1875. , author
Yer Numarası: DR572.5 .I78 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Anadolu Selçukluları / Ali Öngül.
Yazar: Öngül, Ali.
Yer Numarası: DS27 .O581 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Abdülhamid devrinde hafiyelik ve sansür : Abdülhamid'e verilen Jurnaller / Süleyman Kâni İrtem yayına hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu.
Yazar: İrtem, Süleyman Kâni, b. 1875. , author
Yer Numarası: DR571.5 I789 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi : Prof. Dr. Yılmaz Kurt armağanı / editörler Doç. Dr. Hatice Oruç Dr. Muhammed Ceyhan
Yazar: -
Yer Numarası: HC492 .O763 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Berlin-Bağdat : Alman emperyalizminin Türkiye'ye girişi / Lothar Rathmann hazırlayan Ragıp Zaralı.
Yazar: Rathmann, Lothar, author
Yer Numarası: DD253.A1 R381 1982
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hâtıra defteri : Erzurum'da kongre günleri / Süleyman Necati Güneri hazırlayan, Ali Birinci.
Yazar: Güneri, Süleyman Necati, 1889-1944. , author
Yer Numarası: DR592.G862 H38 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
The Evrenos family & the city of Selânik (Thessaloniki) : who built the Hamza Beğ câmi'i & why? = Evrenos ailesi ve Selânik şehri : Hamza Beğ câmii niçin ve kimin tarafından yapıldı? / Heath W. Lowry çeviri, Kıvanç Tanrıyar.
Yazar: Lowry, Heath W., 1942-
Yer Numarası: DF801 .L67 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi : Prof. Dr. Yılmaz Kurt armağanı / editörler Doç. Dr. Hatice Oruç Dr. Muhammed Ceyhan
Yazar: -
Yer Numarası: HC492 .O763 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Grebene ve garb ordusunda kuvve-yi seyyare / müellifi Grebeneli Bekir Fikri.
Yazar: Bekir Fikri, 1879-1914. , author
Yer Numarası: DR46 .B45 1916
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ziya Gökalp : İttihat ve Terakki ve Meşrutiyet tarihi / Enver Behnan Şapolyo.
Yazar: Şapolyo, Enver Behnan, 1900-1972. , author
Yer Numarası: DR592.G6 S2 1974
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarihimizde ilkler / Hazırlayan Oğuz Arıkanlı.
Yazar: -
Yer Numarası: DR441 .T37 1973
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Beş nehir (Çoruh, Kür, Aras, Dicle ve Fırat) boyunun Türklüğü / İsmail Kayabalı, Cemender Arslanoğlu.
Yazar: Kayabalı, İsmail.
Yer Numarası: DS51.E27 K39 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
CIA ve Orta Doğu / Sait Yılmaz , İsmail Alagöz.
Yazar: Yılmaz, Sait, author.
Yer Numarası: DS63.2 .Y52 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Edebî ve mânevî dünyâsı içinde Fatih / Sâmiha Ayverdi.
Yazar: Ayverdi, Sâmiha, author
Yer Numarası: DR501 .A98 1974
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Kudüs'ünde loncalar = the guilds of Ottoman Jerusalem / by Amnon Cohen çev. Nurettin Elhüseyni belgeleri Arapçadan çev. Zekeriya Kurşun.
Yazar: Cohen, Amnon, 1936-
Yer Numarası: HD6473.I754 C678 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Avrupa’nın bozkır sınırları : Osmanlı’nın ilerleyişi neden durdu? / William H. McNeill çeviri S. Erdem Türközü.
Yazar: McNeill, William H, author.
Yer Numarası: DR41 .M361 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İslamda şehitlik / David Cook Çevirmen: Beyza Topuz.
Yazar: Cook, David, 1966-, author
Yer Numarası: BP190.5.M3 C661 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Atatürk dönemi Türkiye'sinde milletvekili genel seçimleri (1919-1935) / İhsan Güneş editör Pınar Güven görsel yönetmen Birol Bayram düzeltmenler Derya Önder- Esen Güray.
Yazar: Güneş, İhsan. author
Yer Numarası: JQ1809.A5 G86 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Oryantalizm (Doğubilim) : sömürgeciliğin keşif kolu / Edward W. Said Fransızca'dan tercüme eden Nezih Uzel.
Yazar: Said, Edward W., 1935-2003, author
Yer Numarası: DS12 .S241 1982
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Müdahaleci devletten sınırlı devlete/ Can Coşkun Aktan.
Yazar: Aktan, Coşkun Can, 1963-
Yer Numarası: JC273 .A79 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sarıkamış : ihata manevrası / kaymakam Şerif Bey yayına hazırlayan Murat Çulcu.
Yazar: Şerif Bey. , author
Yer Numarası: DR589 .S47 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Şah İsmail tarihi : Ahsenü't tevârih / Rumlu Hasan çeviren Cevat Cevan
Yazar: Ḥasan Rūmlū, approximately 1531-
Yer Numarası: DS292 .H318 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895) : sempozyum : 9-11 Haziran 1995.
Yazar: -
Yer Numarası: DR568.8.C4 A36 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih öncesi Türkler : kadim Türk dillerinin ve yazılarının kökeni hakkında / Olcas Süleymenov Rusça aslından çeviren Azad Ağaoğlu.
Yazar: Süleymenov, Olcas, author.
Yer Numarası: DS26 .S949 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Daniel Martin / John Fowles.
Yazar: Fowles, John, 1926-2005.
Yer Numarası: PR6056.O85 D31 1977
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yoldaş Pançuni / Yervant Odyan hazırlayan ve çeviren: İbrahim Çağlar.
Yazar: Ōtean, Eruand, 1869-1926, author.
Yer Numarası: PK8532 O27 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Şiirler ve biyografilerle yüz Türk büyüğü / Saffettin Pınar.
Yazar: Pınar, Saffettin, author
Yer Numarası: CT1904.5 .P56 1973
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlılar ve Rumeli uç beyleri : -merkez ve uç- / Hasan Basri Karadeniz.
Yazar: Karadeniz, Hasan Basri, 1962- author.
Yer Numarası: DR438 .K37 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk Yunan münasebetlerinin dünü ve bugünü / İsmet Binark.
Yazar: Binark, İsmet, author
Yer Numarası: DR479.G8 B56 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Teşkilat-ı mahsusa, MİT ve istihbarat örgütleri/ İlhan Bahar
Yazar: Bahar, İlhan, author
Yer Numarası: JQ1805.A55 B15 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
The question of the sanjak of Alexandretta : a study in Turkish-French-Syrian relations / Yücel Güçlü.
Yazar: Güçlü, Yücel.
Yer Numarası: DS51.H35 G83 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kıbrıs laboratuvarı / derleyen, Şenol Kantarcı yazarlar, ... [et al.].
Yazar: -
Yer Numarası: DS54.9 .K36 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı'da isyan iklimi : Erken modern dönemde Celali isyanları / Sam White çeviren Nurettin Elhüseyni.
Yazar: White, Sam, 1980-, author.
Yer Numarası: QC903.2.T87 W441 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Paylaşılamayan belde (Konstantiniyye) / Levon Panos Dabağyan.
Yazar: Dabağyan, Levon Panos, author
Yer Numarası: DR729 .D34 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Günümüz Aleviliği / İlyas Üzüm.
Yazar: Üzüm, İlyas
Yer Numarası: BP189.7.B4 U98 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kafkasya’da savaş ve barış : Rusya’nın sorunlu hududu / Vicken Cheterian Türkçesi Erol Kaplan.
Yazar: Cheterian, Vicken, author
Yer Numarası: DK509 .C44 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni kaynaklarına göre Moğollar : XIII.-XIV. yüzyıllara ait eserlerden alıntılar / A. G. Galstyan ekler ve açıklamalar ile Rusça'dan çeviren İlyas Kamalov.
Yazar: -
Yer Numarası: DS19 .A761 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni terörünün kaynakları / A. Alper Gazigiray.
Yazar: Gazigiray, A. Alper, author
Yer Numarası: DR435.A7 G38 1982
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni modern tarihi ve Ermeni sürgünleri : Krallığın yıkılışından(1375) kitabın ilk yayınlandığı yıla kadar(1917) / Garabet Basmacyan çeviren Mehmet Baytimur
Yazar: Basmacyan, Garabet, author
Yer Numarası: DR435.A7 B12 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Anadolu aleviliği / Anton Josef Dierl translated from the Germany by Fahrettin Yiğit.
Yazar: Dierl, Anton Josef, 1939-
Yer Numarası: BP189.7.B4 D54 1991
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Dünyanın gözünden Türkler / Nihat Yalçın editör Sümeyye Toprak.
Yazar: Yalçın, Nihat, author
Yer Numarası: DS26 Y36 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Arap lehçelerindeki Türkçe kelimeler/ Bedrettin Aytaç.
Yazar: Aytaç, Bedrettin.
Yer Numarası: PJ6175.T8 .A95 1994
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İslamiyette kadın / Ahmet Ağaoğlu Rusçadan çeviren Hasan Âli Ediz.
Yazar: Ağaoğlu, Ahmet, 1869-1939.
Yer Numarası: BP173.4 .A33 1985
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İslam birlik ister : bölücülüğe karşı millî birlik ve İslâm kardeşliği / Mustafa Talip Güngörge
Yazar: Güngörge, Mustafa Talip, author
Yer Numarası: BP173.25 .G8 1986
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı idaresinde Ermeniler / Nejat Göyünç.
Yazar: Göyünç, Nejat, author
Yer Numarası: DR435.A7 G69 1983
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İslâm kurumları tarihi / İsmet Kayaoğlu.
Yazar: Kayaoğlu, İsmet.
Yer Numarası: BP185 .K39 1980
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Batı Trakya sorunu / H. Bülent Demirbaş.
Yazar: Demirbaş, Bülent.
Yer Numarası: DR479.G8 D465 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ezoterik - Batıni doktrinler tarihi: Naacaller-Hermes-Musa-Pisagor-İsa tasavvuf-Bektaşiler-İsmaililer-Templierler-Masonlar / Cihangir Gener.
Yazar: Gener, Cihangir.
Yer Numarası: BF1410 .G46 1994
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İttihat-Terakki'nin Alevilik-Bektaşilik araştırması / Baha Sait Bey [hazırlayan] Nejat Birdoğan
Yazar: Baha Sait, 1882-1939
Yer Numarası: BP189.7.B4 B34 1994
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Enver Paşa'nın anıları : 1881-1908 / hazırlayan, Halil Erdoğan Cengiz.
Yazar: Enver Paşa, 1881-1922.
Yer Numarası: DR592.E55 A3 1991
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Üç devir'de bir adam/ Ali Fethi Okyar Yayına hazırlayan Cemal Kutay.
Yazar: Okyar, Ali Fethi, 1880-1943.
Yer Numarası: DR590 .O39
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Çerkeslerin etnik tarihi / Ruslan Betrozov çeviren Orhan Uravelli.
Yazar: Betrozov, Ruslan
Yer Numarası: DK34.A27 B481 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Başka dünyanın insanları çingeneler / Nazım Alpman.
Yazar: Alpman, Nazım, author
Yer Numarası: DX265 .A47 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İttihat ve Terakki tarihinde esrar perdesi Yakup Cemil niçin ve nasıl öldürüldü?
Yazar: Esatlı, Mustafa Ragıp, author
Yer Numarası: DR584 .E83 1975
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İttihat ve Terakki: 1908-1914/ çeviren : Nuran Yavuz.
Yazar: Ahmad, Feroz, author
Yer Numarası: DR584 .A61 1971
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Budin kanunnamesi ve Osmanlı toprak meselesi / Sadık Albayrak
Yazar: Albayrak, Sadık, 1942-
Yer Numarası: KKX737 A32 1973
Donated by Kadriye & Erdal İlter
How the steel was tempered : a novel in two parts / Nikolai Ostrovsky translated from the Russian by R. Prokofieva.
Yazar: Ostrovsky, Nikolay, 1904-1936
Yer Numarası: PG3476.O8 .K31 1976
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İşkodra savunması ve Hasan Rıza Paşa/ hazırlayan Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı.
Yazar: -
Yer Numarası: DR46.7 .I81 1986
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Talat Paşa Davası, 2-3 Haziran 1921 / Tessa Hofmann Çeviren Doğan Akhanlı.
Yazar: Hofmann, Tessa
Yer Numarası: DR592.T34 H2 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Son asrın ilim ve fen adamlarına göre ilim, ahlâk, îman / Mustafa Rahmi Balaban
Yazar: Balaban, Mustafa Rahmi
Yer Numarası: B29 .B25 1948
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Mitolojik Ermeni tarihi : derleme, inceleme / Keğam Kerovpyan çeviren, Sarkis Seropyan
Yazar: Kʻerovbean, Gegham, 1924-1980, author
Yer Numarası: GR277 .K476 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Avustralya Türk edebiyatı antolojisi / hazırlayan Bilal N. Şimşir.
Yazar: -
Yer Numarası: PL232 A98 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İskendername'den seçmeler / [hazırlayan] Yaşar Akdoğan
Yazar: Ahmedî, 1334?-1413
Yer Numarası: PL248.A314 I83 1988
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Jön Türklerin yükselişi : siyaset, askerler ve Osmanlı'nın çöküşü / M. Naim Turfan çeviren Mehmet Moralı.
Yazar: Turfan, Mehmed Naim, 1946-1998, author
Yer Numarası: DR576 .T875 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İslam gerçeği / Hüseyin Atay ... [et al.]
Yazar: -
Yer Numarası: BP170 .I853 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter;"Donated by Prof. Dr. Aysıt Tansel."
Kurʼan-İslamiyet, Atatürk ve 19 mucizesi / Cenk Koray
Yazar: Koray, Cenk
Yer Numarası: BP130.4 .K68 1994
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bı̂rûni'ye göre dinler ve İslâm dini / Günay Tümer.
Yazar: Tümer, Günay.
Yer Numarası: BL80 .T83 1991
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Geçmişten günümüze halk inançları itibariyle Alevilik-Bektaşilik/ Ethem Ruhi Fığlalı.
Yazar: Fığlalı, Ethem Ruhi, 1937- author
Yer Numarası: BP189.7.B4 F545 1994
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Uyur idik uyardılar : Alevilik-Bektaşilik araştırmaları / Irene Melikoff Türkçesi Turan Alptekin.
Yazar: Melikoff, Irene.
Yer Numarası: BP192.7.T87 M46 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter
100 soruda Osmanlı ekonomisi / Şerafettin Pektaş.
Yazar: Pektaş, Şerafettin, 1959- author.
Yer Numarası: HC492 .P45 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yavuz'un Mısır'ı fethi ve Mısır'da Osmanlı idaresi : (Bedâyi'ü'z-zühûr fî vekayi'i'd-duhûr) : 922-928 (5 Şubat 1516-19 Kasım 1522) / İbn İyas neşreden: Muhammed Mustafa, Kahire 1380 (1961) tercüme eden: Ramazan Şeşen.
Yazar: Ibn Iyās, 1448-approximately 1524, author.
Yer Numarası: DT96 .I291 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Amerika'daki Türk imgesi / Justin McCarthy Çeviri Zeynep Enez Editör Mehmet Bilgen.
Yazar: McCarthy, Justin, 1945-
Yer Numarası: DS26 .M331 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Soykırım meselesi : Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Ermeniler ve Türkler / hazırlayanlar Ronald Grigor Suny, Fatma Müge Goçek, and Norman M. Naimark çeviren Akın Emre Pilgir.
Yazar: -
Yer Numarası: DS195.5 S69 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Geç antikçağ dünyası/ Peter Brown çeviren: Turhan Kaçar.
Yazar: Brown, Peter Robert Lamont.
Yer Numarası: DG77 .B731 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Trajik zafer : büyük güçlerin Doğu Akdeniz'deki siyasi ve askeri mücadelesi (1806-1807) / Fatih Yeşil.
Yazar: Yeşil, Fatih, author.
Yer Numarası: DE97 .Y474 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1915 Van'da Ermeni isyanı / Prof. Dr. Justin McCarthy, Prof. Dr. Esat Arslan, Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, Prof. Dr. Ömer Turan Çeviri : Batuhan Yoğun Editör : Mehmet Bilgen.
Yazar: McCarthy, Justin, 1945-
Yer Numarası: DR435.A7 A751 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Çağlar öncesinden günümüze Doğu Anadolu/ Necati Çankaya
Yazar: Çankaya, Necati, author
Yer Numarası: DS51.E27 .C36 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Millî Mücadele albümü / yayın kurulu başkanı Tuğg. Necdet Tuna [and four others].
Yazar: -
Yer Numarası: DR589 .M554 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye'nin etnik yapısı : sosyolojik bir analiz / Prof. Dr. Orhan Türkdoğan.
Yazar: Türkdoğan, Orhan, author.
Yer Numarası: DR434 .T776 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Birinci dünya savaşı'nın 100. yılında Alman dışişleri belgelerinde : Krupp'un bitmeyen Balkan Savaşı sürgün ve soykırım / Serdar Dinçer.
Yazar: Dinçer, Serdar, 1953- author.
Yer Numarası: DR46 .D565 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yalan söyleyen tarih utansın!.. / Mustafa Müftüoğlu.
Yazar: Müftüoğlu, Mustafa, 1925-
Yer Numarası: DR442 .M84 1976
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yalan söyleyen tarih utansın!.. / Mustafa Müftüoğlu.
Yazar: Müftüoğlu, Mustafa, 1925-
Yer Numarası: DR442 .M84 1976
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yalan söyleyen tarih utansın!.. / Mustafa Müftüoğlu.
Yazar: Müftüoğlu, Mustafa, 1925-
Yer Numarası: DR442 .M84 1976
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Britanya adaları tarihi : dört ulusun tarihi : İngiltere, İskoçya, İrlanda ve Galler / Hugh F. Kearney çeviri Özgür Umut Hoşafçı.
Yazar: Kearney, Hugh F., author
Yer Numarası: DA30 K38 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Câmi'ü't-tevârih : zikr-i tai-i A-i Selçûk / Reşidü'd-din Fazlullah tercüme ve notlar Erkan Göksu, H. Hüseyin Güneş
Yazar: Reşidü'd-din Fazlullah, author
Yer Numarası: DS27 .R374 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni meselesi 1915 / Hüseyin Tekinoğlu genel yayın yönetmeni İlhan Bahar editör Kürşat Kadir Ürün.
Yazar: Tekinoğlu, Hüseyin, author
Yer Numarası: DS195.5 .T456 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yüzyılın kan davası Ermeni sorunu/ Mim Kemal Öke.
Yazar: Öke, Kemal, 1955-
Yer Numarası: DS195.5 .O341 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Güneydoğu Asya'da Osmanlı-Türk tesirleri / İsmail Hakkı Göksoy.
Yazar: Göksoy, İsmail Hakkı, 1960-
Yer Numarası: DR479.I5 G65 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Çağdaş Orta Doğu: araştırma kılavuzu / Guy Feuer çeviri ve ek: Davut Dursun.
Yazar: Feuer, Guy, author
Yer Numarası: Z3013 .F471 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı devletinde islahatlar ve 1. meşrutiyet / Ebubekir Sofuoğlu.
Yazar: Sofuoğlu, Ebubekir, 1968-
Yer Numarası: DR565 .S64 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Fransa'nın Türkiye Ermenilerini katolikleştirme siyaseti / Durmuş Yılmaz.
Yazar: Yılmaz, Durmuş, 1952-
Yer Numarası: DR435.A7 Y556 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye nüfus sayımlarında azınlıklar / Fuat Dündar.
Yazar: Dündar, Fuat, 1971-
Yer Numarası: DR434 .D86 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı biliminin öncüleri / Salim Aydüz.
Yazar: Aydüz, Salim, author
Yer Numarası: Q127.T9 .A93 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Avrupa'nın kapıları Ukrayna tarihi / Serhii Plokhy çeviren: Gözde Erdoğan, Emre Güler, Malhun Deniz ıldız.
Yazar: Plokhy, Serhii, 1957-, author
Yer Numarası: DK508.51 .P551 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türklerin Ortadoğu hakimiyeti : (Ortadoğu tarihi’ne Türklerin etkisi) / Cihan Alkan.
Yazar: Alkan, Cihan
Yer Numarası: DS63.2.T8 A14 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye'deki Amerika: ikili ilişkiler ve ABD'nin örtülü operasyonları / Sait Yılmaz.
Yazar: Yılmaz, Sait, author
Yer Numarası: DR479.U5 .Y52 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kafkasya'da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu tebliğleri, Bakü-Azerbaycan, 9-11 Aralık 1998 = Islamic Civilisation in Caucasia : proceedings of the international symposium, Baku-Azerbaijan, 9-11 December 1998 / edited by Rafiq Aliyev, Halil Bal.
Yazar: Kafkasya'da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu (1998 : Baku, Azerbaijan)
Yer Numarası: BP63.A33 K34 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı geçmişi ve bugünün Türkiye'si / derleyen, Kemal H. Karpat çeviren, Sönmez Taner.
Yazar: -
Yer Numarası: DR486 .O836 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Erzurum kongresi ve 1.TBMM'de Erzurum milletvekilleri / hazırlayan : Muzaffer Taşyürek.
Yazar: -
Yer Numarası: DS51.E8 .E739 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Adil hafızanın ışığında: Osmanlı'nın son savaşı / Altay Cengizer.
Yazar: Cengizer, Altay,|
Yer Numarası: DR486 .C3911 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye'de azınlıklar : kavramlar, teori, Lozan, iç mevzuat, içtihat, uygulama / Baskın Oran.
Yazar: Oran, Baskın, 1945-, author
Yer Numarası: DR434 .O63 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter
II. Bayezid ve çevresi : hükümdarın adamları/ Hedda Reindi çeviri Ali Suat Ürgüplü.
Yazar: Reindi, Hedda
Yer Numarası: DR503 .R274 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Millî Mücadele'de Karadeniz, 1919-1922 / Rahmi Doğanay.
Yazar: Doğanay, Rahmi.
Yer Numarası: DR589 .D64 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
100.yılında Çanakkale Savaşları uluslararası kongresi: International congress on battles of Gallipoli on the centenary / yay.haz.Aynur Yavuz Akengin, Orhan Neçare.
Yazar: 100.yılında Çanakkale Savaşları uluslararası kongresi: 21-24 Mayıs 2015: Çanakkale
Yer Numarası: D568.3 .Y896 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Şeyh Said [Azadi Örgütü] Ayaklanması / Teoman Alpaslan genel yayın yönetmeni İlhan Bahar editör Yahya Çağrı Alpaslan mizanpaj Burhan Maden kapak tasarım Emir Tali.
Yazar: Alpaslan, Teoman, author
Yer Numarası: DR435.K87 A5734 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Macaristanı'nda kentler, kaleler / Burcu Özgüven.
Yazar: Özgüven, Burcu.
Yer Numarası: HT145.H8 O93 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Doğu Anadolu ve Urartular / Afif Erzen.
Yazar: Erzen, Afif, author
Yer Numarası: DS156.U7 E79 1986
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı İmparatorluğunda bazı sorunlar ve günümüze yansımaları / Yavuz Ercan.
Yazar: Ercan, Yavuz, author
Yer Numarası: DR434 .E65 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hilalin gölgesi Rönesans'ta Türk imajı (1453-1517) / Robert Schoebel çeviren: Eşref Bengi Özbilen.
Yazar: Schwoebel, Robert, author
Yer Numarası: DR486 .S31 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu / B. H. Sumner Çeviren Eşref Bengi Özbilen.
Yazar: Sumner, Benedict Humphrey, 1893-1951, author
Yer Numarası: DK131 .S820 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sultan ikinci Mahmud döneminde Kıbrıs (1808-1839) / Haydar Çoruh.
Yazar: Çoruh, Haydar, author.
Yer Numarası: DR562 .C67 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Abdülhamid'den Cumhuriyet'e Ermeni yetimleri : (sayıları ve yurt dışına taşınmaları) / Halil Özşavlı.
Yazar: Özşavlı, Halil, 1981- author.
Yer Numarası: DR435.A7 .O991 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı İmparatorluğu tarihi / Robert Mantran çeviren Server Tanilli.
Yazar: Mantran, Robert.
Yer Numarası: DR440 .M295 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Cumhuriyet dönemi azınlık politikaları bağlamında : 6-7 Eylül olayları / Dilek Güven [çeviri, Bahar Şahin].
Yazar: Güven, Dilek.
Yer Numarası: DR731 .G88 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi : Rumeli cephesi / H. Hikmet Süer.
Yazar: Süer, H. Hikmet, author
Yer Numarası: DR573 .S84 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kanuni'nin oğlu Şehzade Bayezid vak'ası / Şerafettin Turan.
Yazar: Turan, Şerafettin.
Yer Numarası: DR507 .T87 1961
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Fırat Üniversitesi Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu : 21-26 Mayıs 1984, Elazığ : bildiriler / Tertip heyeti başkanı Bayram Kodaman Tertip Heyeti Tuncer Gülensoy ... et al.
Yazar: Fırat Üniversitesi Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu (1984 : Elazığ, Turkey)
Yer Numarası: DR438.8 .F84 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İngiliz belgelerinde Türkiye ve Kafkasya / yayına hazırlayan Osman Çelik.
Yazar: -
Yer Numarası: DK511.C3 .I53 1992
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Seyâhatnâme-i Hudûd / Mehmed Hurşîd [Paşa] çevrimyazı Alâattin Eser.
Yazar: Hurşîd, Mehmed, author
Yer Numarası: DS70.6 .H8 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Arap milliyetçiliği / Bessam Tibi Türkçesi: Taşkın Temiz.
Yazar: Tibi, Bassam, 1944-, author
Yer Numarası: DS63.6 .T553 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
El-vesaiku’s-siyasiyye: Hz. Peygamber döneminin siyasi- idari belgeleri / Muhammed Hamidullah
Yazar: Hamidullah, Muhammed, author
Yer Numarası: BP134 .H36 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kanuni Süleyman dönemi taht kavgaları / Şerafettin Turan.
Yazar: Turan, Şerafettin, author
Yer Numarası: DR507 .T87 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Milli Mücadele'de Güney cephesi (Urfa) (30 Ekim 1918-11 Temmuz 1920) / İsmail Özçelik.
Yazar: Özçelik, İsmail.
Yer Numarası: DR589 .O199 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Mitolojik Türk kültürü üzerine çelişkiler / Mehmet Kaya.
Yazar: Kaya, Mehmet, 1945-
Yer Numarası: DS26 .K393 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı vilayât-ı şarkiyyesi : Doğu vilayetleri/ Ali Emir̂ı Efendi yayına hazırlayanlar Kenan Ziya Taş, Sadettin Baştürk, Serkan Sarı.
Yazar: Ali Emiri, 1857-1924.
Yer Numarası: DS51.E27 A4519 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni sorunu rehberi / [yayına hazırlayanlar, Hüseyin Munyar ... et al.].
Yazar: -
Yer Numarası: DS195 .E736 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Târih-i Gılmânı̂ / Mehmet Halife hazırlayan Kâmil Su.
Yazar: Mehmet Halife, -approximately 1697.
Yer Numarası: DR529 .M43 1976
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı şark vilayetleri = Osmanlı vilayât-ı şarkiyyesi / Ali Emirı̂ Efendi sadeleştirenler, Abdulkadir Yuvalı, Ahmet Halaçoğlu.
Yazar: Ali Emiri, 1857-1924.
Yer Numarası: DS51.E27 A4518 1992
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı'nın son döneminde Maraş'ta Ermeni siyasi faaliyetleri / Ahmet Eyicil.
Yazar: Eyicil, Ahmet, author
Yer Numarası: DS51.M28 .E976 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Karabağ dosyası / Dursun Yıldırım, M. Cihat Özönder.
Yazar: Yıldırım, Dursun.
Yer Numarası: DK699.N34 Y55 1991
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye ve Rusya / Akdes Nimet Kurat.
Yazar: Kurat, Akdes Nimet.
Yer Numarası: DR479.R9 K87 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlılar ve Memluklar : İslam dünyasında imparatorluk diplomasisi ve rekabet / Cihan Yüksel Muslu.
Yazar: Muslu, Cihan Yüksel, author
Yer Numarası: DS38.7 .M86 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bel ağrısı: anlama, korunma, tedavi / Oğuz Kanbir.
Yazar: Kanbir, Oğuz, author
Yer Numarası: RD771.B217 .K161 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye'nin ulusal güvenlik stratejisi / Halil Şimşek.
Yazar: Şimşek, Halil.
Yer Numarası: UA810 .S56 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Can Azerbaycan : Karabağ'da talan var / Yasin Aslan editör Buğra Atsız.
Yazar: Aslan, Yasin, 1953-
Yer Numarası: DK697.3 A85 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ulusçuluk (Milliyetçilik) / Mehmet Ali Ayni.
Yazar: Ayni, Mehmet Ali, 1869-1945.
Yer Numarası: DR432 .A96 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı askeri tarihi: kara,deniz ve hava kuvvetleri 1792-1918 / editor Gültekin Yıldız.
Yazar: -
Yer Numarası: DR448 .O831 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk-Ermeni ilişkilerinin yarını / Kemal Karpat [and 16 others]
Yazar: -
Yer Numarası: DR435 .T75 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Dünden bugüne Pontus macerası / Hadiye Yılmaz.
Yazar: Yılmaz, Hadiye, author.
Yer Numarası: DR589 .Y55 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tiran: Toynbee'nin kayıp kitabı / derleyen-çeviren Yalçın Koçak.
Yazar: Toynbee, Arnold, 1889-1975, author
Yer Numarası: DR589 .T367 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni sorunu ve Almanya : Türk-Alman arşiv belgeleriyle / Selami Kılıç.
Yazar: Kılıç, Selami, author
Yer Numarası: DR435.A7 K45 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni isyanları, göç ettirilme nedenleri ve uygulamada devletin rolü / Hamza Bektaş.
Yazar: Bektaş, Hamza, 1941-
Yer Numarası: DR435.A7 B45 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermeni gerçekleri adlı kitabın macerası.
Yazar: Yinanç, Refet, author
Yer Numarası: DS195.5 .M8991 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı İmparatorluğu tarihi / Robert Mantran çeviren Server Tanilli.
Yazar: Mantran, Robert.
Yer Numarası: DR440 .M295 1992
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk-Sovyet ilişkilerinin doğuşu : Brest-Litovsk barışı ve müzakereleri, 22 Aralık 1917-3 Mart 1918 / Selami Kılıç.
Yazar: Kılıç, Selami.
Yer Numarası: DR479.S65 K55 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ravzatu's-Safâ : sireti'l-Enbiya ve'l-mülük ve'l-Hulefa (Tabaka-i Selçukiyye) / Muhammed bin Hâvendşâh bin Mahmûd Mîrhând tercüme ve notlar Erkan Göksu.
Yazar: Mīr Khvānd, Muḥammad ibn Khāvandshāh, 1433-1498. author
Yer Numarası: DS27 .M55 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye tarihi / Robert Mantran tercüme eden Azmi Süslü
Yazar: Mantran, Robert.
Yer Numarası: DR441 .M3619 1986
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osiero Nero öldü / Mahir Kaynak.
Yazar: Kaynak, Mahir, 1934- , author
Yer Numarası: DR601 .K39 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı İmparatorluğu'nun Amerika Büyük Elçisi A. Rüstem Bey / Yazan Mine Erol.
Yazar: Erol, Mine, author
Yer Numarası: DR592.R83 E72 1973
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih boyunca Anadolu'da Türk nüfus ve kültür yapısı : (tebliğler) : 26-27 Mayıs 1995, Başkent Öğretmenevi, Ankara / yayına hazırlayan, Yücel Hacaloğlu.
Yazar: Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi Araştırmaları İlm̂ı Kongresi (5th : 1995 : Ankara, Turkey)
Yer Numarası: DS26 .M565 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu : 5-6 Mayıs 1986, Elazığ : bildiriler / [editör, Tuncer Gülensoy]
Yazar: Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu (1986 : Elazığ,Turkey)
Yer Numarası: Z115.1 .F57 1986
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İslamın gerçek yüzü / Necip Bilge.
Yazar: Bilge, Necip, author
Yer Numarası: BP161.3 .B595 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Gürcistan tarihi : Eski çağlardan 1212 yılına kadar / translated from the Georgia by Marie Felicite Brosset, translator Hrand D. Andreasyan, prepared by Erdoğan Merçil.
Yazar: -
Yer Numarası: DK511.G4 G87 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı yönetiminde Beyşehir Sancağı, 1522-1584 / M. Akif Erdoğru.
Yazar: Erdoğru, M. Akif, author
Yer Numarası: DS51.K6 E73 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Arşiv belgeleriyle tehcir : ermeni iddiaları ve gerçekler/ Necdet Sevinç.
Yazar: Sevinç, Necdet, author
Yer Numarası: DR435.A7 .S481 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türklerin tarihi : Büyük Okyanus'tan Akdeniz'e iki bin yıl / Jean-Paul Roux. Türkçesi Galip Üstün.
Yazar: Roux, Jean-Paul, 1925-
Yer Numarası: DS26 .R6819 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı devletinde kardeş katli / Mehmet Akman.
Yazar: Akman, Mehmet.
Yer Numarası: DR438.3 .A31 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Türkiyesinde gündelik hayat (âdetler ve gelenekler) / Raphaela Lewis İngilizce aslından Türkçeye çeviren Mefkûre Poroy.
Yazar: Lewis, Raphaela. author
Yer Numarası: DR432 .L4619 1973
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir ulusun doğuşu geçmişten günümüze Boşnaklar / Aydın Babuna çeviri Hayati Torun yayıma hazırlayan Ali Berktay kitap tasarım Haluk Tunçay.
Yazar: Babuna, Aydın, 1959- author
Yer Numarası: DR1674.M87 B2919 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XVII. yüzyılda bir serhad şehri Erzurum / Bilgehan Pamuk.
Yazar: Pamuk, Bilgehan, 1975-
Yer Numarası: DS51.E8 P36 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sadrâzamlar / Nâzım Tektaş.
Yazar: Tektaş, Nazım, author
Yer Numarası: DR438.5 .T45 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sahaif-ül-ahbar fî Vekayi-ül-a'sâr / yazan Müneccimbaşı Ahmed Dede Arapça aslından Türkçeleştiren İsmail Erünsal.
Yazar: Müneccimbaşı Ahmet Efendi, 1631-1702.
Yer Numarası: DR439 .M86 1970
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sahaif-ül-ahbar fî Vekayi-ül-a'sâr / yazan Müneccimbaşı Ahmed Dede Arapça aslından Türkçeleştiren İsmail Erünsal.
Yazar: Müneccimbaşı Ahmet Efendi, 1631-1702.
Yer Numarası: DR439 .M86 1970
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İstanbul'un fethi / Kritovulos çeviren M. Gökman.
Yazar: Kritovoulos, 15th cent. author
Yer Numarası: DR501 .K719 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Anılar / Baron W. Wratislaw Türkçesi: M Süreyya Dilmen.
Yazar: Wratislaw, Albert Henry, 1822-1892., author
Yer Numarası: DR424 .V721 1981
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Alman oryantalizmi : 19. yüzyıl Alman halk kültüründe Türk motifi / Ali Osman Öztürk.
Yazar: Öztürk, Ali Osman.
Yer Numarası: DD61.8 .O98 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Atatürk'ün beraberinde götürdüğü hasret : Türkçe ibadet : ana dilimizle kulluk hakkı / Cemal Kutay.
Yazar: Kutay, Cemal, 1909-2006
Yer Numarası: BP174 .K88 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türklerin tarihi : Büyük Okyanus'tan Akdeniz'e iki bin yıl / Jean-Paul Roux. Türkçesi Galip Üstün.
Yazar: Roux, Jean-Paul, 1925-
Yer Numarası: DS26 .R6819 1989
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Delhi Türk Sultanlığı'nda teşkilât : 1206-1414 / S. Haluk Kortel.
Yazar: Kortel, S. Haluk.
Yer Numarası: DS459 .K67 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hüseyin Avni Paşa (1820-1876) / Mustafa Ali Uysal.
Yazar: Uysal, Mustafa Ali, author.
Yer Numarası: DR558.H87 U97 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Unutulan adetlerimiz ve loncalar / Mithat Gürata.
Yazar: Gürata, Mithat.
Yer Numarası: HD70.T8 G83 1975
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kısa dünya tarihi : başlangıcından 1946 ya kadar / H.G. Wells , İngilizceden çeviren Ziya İhsan.
Yazar: Wells, H. G. (Herbert George), 1866-1946.
Yer Numarası: D21 .W4419 1962
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih yanılıyor / Erich von Däniken İngilizceden çeviren Bilge Gündüz.
Yazar: Daniken, Erich von, 1935-, author
Yer Numarası: CB156 .D36 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Polis ve istihbarat etiği / İhsan Bal, Fatih Beren
Yazar: Bal, İhsan, author
Yer Numarası: HV7924 B35 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Eski Mısır'ın bütün Tanrı ve Tanrıçaları / Richard H. Wilkinson ingilizceden aslına çeviren Ahmet Fethi Yıldırım, M. Faruk Bayrak.
Yazar: Wilkinson, Richard H, author
Yer Numarası: BL2450.G6 W56 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Büyük Türk edebiyatı tarihi : başlangıçtan bugüne kadar Türk edebiyatının tarihi, tahlili ve tenkidi / Vasfi Mahir Kocatürk Yayına Hazırlayan Ömür Ceylan Düzeltme Ayhan Kurt Yayın Koordinatörleri Kayhan Şahan, Alper Dinçel, Emre Berkan Yeni, Yağız Yalçınkaya.
Yazar: Kocatürk, Vakfi Mahir, 1907-1961. Author
Yer Numarası: PL205 .K632 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Zifiri Karanlıkta / Mustafa Yıldırım.
Yazar: Yıldırım, Mustafa, author
Yer Numarası: BP173.7 .Y55 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk mutfak kültürü üzerine araştırmalar 2002 / Yayına hazırlayan Kâmil Toygar
Yazar: -
Yer Numarası: TX725.T8 T872 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
6 Eylül 1955 Yassıada 6/7 Eylül davası : dezınformatsıya / Mehmet Arif Demirer.
Yazar: Demirer, Mehmet Arif, 1940-
Yer Numarası: DR593 .D46 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiyede ulus-devlet ve gayrimüslim azınlık / Alper Işık.
Yazar: Işık, Alper, author.
Yer Numarası: KKX2467.M56 .I85 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Garb membalarına göre eski Türk seciyye ve ahlâkı / İsmail Hami Danişmend.
Yazar: Danişmend, İsmail Hami, 1887-1967.
Yer Numarası: BJ1291 .D27 1961
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Doğu Asya tarihi : Çin, Japonya, Kore : medeniyetin köklerinden 21. yüzyıla kadar / Charles Holcombe Türkçesi Muhammed Murtaza Özeren.
Yazar: Holcombe, Charles, author.
Yer Numarası: DS511 .H651 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih boyunca Türk Yunan ilişkileri ve Etnik-i Eterya / Selahattin Salışık.
Yazar: Salışık, Selahattin.
Yer Numarası: DR479.G8 S25 1968
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Atilla'nın saray'ında bir Romalı : Grek seyyahı Priskos'a göre Avrupa Hunları/ Priskos çeviren Ali Ahmetbeyoğlu.
Yazar: Priscus, active 5th century
Yer Numarası: D141 .P751 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
31 Mart'ta yabancı parmağı / Doğan Avcıoğlu.
Yazar: Avcıoğlu, Doğan, 1926-1983
Yer Numarası: DR576 .A924
Donated by Kadriye & Erdal İlter
anrıların Alacakaranlığı : Dünya dışı varlıkların dönüşü / Erich von Däniken çeviren Bilge Gündüz.
Yazar: Däniken, Erich von,, author
Yer Numarası: F1435.3.C14 D36 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Viyana kuşatması günlüğü / Ahmet Ağa düzenleyen Richard F. Kreutel çeviren Esat Nermi.
Yazar: Lâdikli Hacı Ahmed Ağa, b. 1886 or 7.
Yer Numarası: DR536 .A46 1970
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye ve Türk dünyası jeopolitigi üzerine / Muzaffer Özdağ.
Yazar: Özdağ, Muzaffer.
Yer Numarası: DR603 .O990 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı'nın alacakaranlığı : son büyük sultanlıkta bir Fransız, 1875-1933 / Roland Bareilles, translated from the French by Yeşim Türkmenoğlu.
Yazar: Bareilles, Roland, 1921-
Yer Numarası: DR571 .B36 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk hava gücü : kuruluşu, ilk seferleri ve yükselişi (1911-1950) / Osman Yalçın.
Yazar: Yalçın, Osman, 1971- author.
Yer Numarası: UG635.T9 Y347 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tariĥı gelişimi içerisinde Sûf̂ılik / Mehmet Emin Fidan.
Yazar: Fidan, Mehmet Emin
Yer Numarası: BP189 .F52 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Anka'nın yükselişi ve düşüşü : Osmanlı diplomasi tarihi / Oral Sander.
Yazar: Sander, Oral, author
Yer Numarası: DR486 .S195 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkler : doğu ve batı, islam ve laiklik/ edited by Stephane Yerasimos translated by Temel Keşoğlu.
Yazar: -
Yer Numarası: DS26 .T871 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İsfahan seyahatnamesi / Pierre Loti mütercim Seyfettin Ünlü.
Yazar: Loti, Pierre, 1850-1923, author
Yer Numarası: DS258 L915 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hicaz seyahatnâmesi : (Tuhfet'ul harameyn) / Nabi mütercim Seyfettin Ünlü
Yazar: Nabi, 1641 or 1642-1712
Yer Numarası: BP187.3 .N2 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Top tüfek ve süngü: Yeniçağda savaş sanatı 1453-1815/ edited by Jeremy Black translated by Yavuz Alogan prepared by Zuhal Bilgin.
Yazar: -
Yer Numarası: D214 .T67 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
II. Abdülhamid ve Dönemi : sempozyum bildirileri : 2 Mayıs 1992 Cumartesi / [hazırlayan: Coşkun Yılmaz].
Yazar: II. Abdülhamid ve Dönemi (1992 : Istanbul, Turkey)
Yer Numarası: DR571 .I44 1992
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Atatürk'ün ölümündeki sır perdesi : yazılmayan tarih / Ogün d. Orpars.
Yazar: Orpars, Ogün D., author
Yer Numarası: DR592.K4 O3591 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yenisey - Altay - Kırgızistan yazıtları ve kâğıda yazılı runik belgeler / İgor Kormuşin [and three others].
Yazar: Kormushin, I. V. (Igorʹ Valentinovich), author.
Yer Numarası: PL31 .K67 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Turhan Sultan / Erhan Afyoncu - Uğur Demir genel yayın yönetmeni Mustafa Karagüllüoğlu editör Ahmet Önal.
Yazar: Afyoncu, Erhan, author
Yer Numarası: DR533 .A39 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yavuz Selim''in akıl babası İdris-i Bitlis / Necdet Saraç
Yazar: Saraç, Necdet, 1961- author
Yer Numarası: DR438.9.I37 S27 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tolstoy'un gizli raporlarında Osmanlı Imparatorluğu : İstanbul'daki Rus büyükelçi Pyotr Andreyevic Tolstoy ve onun Osmanlı İmparatorluğu'na dair hatıraları (XVIII. yüzyılın ilk çeyreği) / notlandıran ve önsöz M.R. Arunova, F.S. Ore¿믶a çeviren İbrahim Allahverdi yayına hazırlayan İlyas Kamalov.
Yazar: -
Yer Numarası: DK68.7.T9 R8719 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Eski yakındoğu üzerine notlar / H. Hande Duymuş Florioti.
Yazar: Duymuş Florioti, H. Hande, author.
Yer Numarası: DS62.25 .D894 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye'de çerkesler : diasporada geleneğin yeniden icadı / Ayhan Kaya.
Yazar: Kaya, Ayhan, author.
Yer Numarası: DR435.C57 K394 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Vatanın son parçası : Hatay'daki uluslaştırma politikaları / Levent Duman.
Yazar: Duman, Levent, 1976- author.
Yer Numarası: DS99.A6 D86 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Oryantalistler ve islamiyatçılar: oryantalist ideolojinin eleştirisi/ Asaf Hüseyin, Robert Olson, Cemil Kureşi çeviren Bedirhan Muhib.
Yazar: Hüseyin, Asaf. author
Yer Numarası: DS61.85 .H87 1989
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ararat'a Bakmak : Modern tarihte Ermenistan / Ronald Grigor Suny ingilizceden çeviren Ebru Kılıç.
Yazar: Suny, Ronald Grigor, author
Yer Numarası: DK687 .S86 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlıda harem / Meral Altındal.
Yazar: Altındal, Meral
Yer Numarası: HQ1726.7 .A548 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Emeviler / İrfan Aycan, İbrahim Sarıçam.
Yazar: Aycan, İrfan, author
Yer Numarası: DS38.5 .A974 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türklere güvendiler : tarih boyunca Türk topraklarına sığınanlar / Ender Arat.
Yazar: Arat, Ender, author.
Yer Numarası: JV8745 .A73 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1905 Rus Devrimi ve Sultan Abdülhamid / Hasip Saygılı.
Yazar: Saygılı, Hasip, 1960- author.
Yer Numarası: DR571 .S29 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yelken ve top/ Carlo M. Cipolla translated by Aslı Kayabal.
Yazar: Cipolla, Carlo M.
Yer Numarası: UF565.E9 C57 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ok balta ve mancınık: Ortaçağda savaş sanatı: 378-1515/ C. W. C. Oman revised and edited by John H. Beeler translated by İsmail Yavuz Alogan.
Yazar: Oman, Charles, 1860-1946.
Yer Numarası: U37 .O43 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Rusların Gümüşhane İli'ni işgali / Sabri Özcan San.
Yazar: San, Sabri Özcan.
Yer Numarası: D567.G85 S26 1987
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hıristiyanlaşan Türkler / Mehmet Eröz.
Yazar: Eröz, Mehmet.
Yer Numarası: DR434 .E76 1983
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Tarihi/ Namık Kemal bugünkü dile aktaranlar Ulviye Ilgar, İhsan Ilgar.
Yazar: Namık Kemal, 1840-1888
Yer Numarası: DR440 .N227 1971
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Tarihi/ Namık Kemal bugünkü dile aktaranlar Ulviye Ilgar, İhsan Ilgar.
Yazar: Namık Kemal, 1840-1888
Yer Numarası: DR440 .N227 1971
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk-Ermeni ilişkileri : Abdülhamid’in cülusundan zamanımıza kadar / Neclâ Basgün.
Yazar: Basgün, Neclâ, author
Yer Numarası: DR435.A7 B16 1970
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Tarihi/ Namık Kemal bugünkü dile aktaranlar Ulviye Ilgar, İhsan Ilgar.
Yazar: Namık Kemal, 1840-1888
Yer Numarası: DR440 .N227 1971
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türklerin tarihi / Doğan Avcıoğlu
Yazar: Avcıoğlu, Doğan, 1926-1983
Yer Numarası: DR440 .A96 1978
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türklerin tarihi / Doğan Avcıoğlu
Yazar: Avcıoğlu, Doğan, 1926-1983
Yer Numarası: DR440 .A96 1978
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1655-1656'da Türkiye / Jean Thévenot çeviren Nuray Yıldız.
Yazar: Thévenot, Jean de, 1633-1667 author
Yer Numarası: DS47.3 .T451 1978
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Emir Timur Yıldırım Bayezid : XV-XVII. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında Yıldırım Bayezid ve Timur Algısı / Tarkan Suçıkar
Yazar: Suçıkar, Tarkan, 1975- author
Yer Numarası: DS23 .S83 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Aldatılan kimlik : 1994-2014 yüzyılın hikayesi / Gürbüz Mızrak.
Yazar: Mızrak, Gürbüz, author.
Yer Numarası: DR435.A7 M58 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
500. yılında Amerika / yayına hazırlayanlar Recep Ertürk, Hayati Tüfekçioğlu.
Yazar: -
Yer Numarası: E183.8.T9 B47 1994
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Korku ve umut : II Abdülhamid dönemi Kürt-Ermeni ilişkileri / Nihat Karademir
Yazar: Karademir, Nihat, 1978- author
Yer Numarası: DR434 .K365 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Plevne hatıraları/ İbrahim Edhem yayına hazırlyan Seyfullah Esin.
Yazar: Edhem, İbrahim, 1845-1912 author
Yer Numarası: DR573 .E23 1979
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kitleler psikolojisi / Gustave Le Bon çeviren Selahattin Demirkan.
Yazar: Le Bon, Gustave, 1841-1931
Yer Numarası: HM281 .L43 1974
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hodorçur : vatanını arayan bir gezginin seyahati / Raffaele Gianighian
Yazar: Gianighian, Raffaele
Yer Numarası: DS195.5 .G52 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sömürgecilik tarihi : fetihlerden bağımsızlık hareketlerine kadar, 13 yüzyıl - 20. yüzyıl / Marc Ferro translated from the French by Muna Cedden.
Yazar: Ferro, Marc, author
Yer Numarası: JV105 .F47 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Büyük oyun: İngiltere başbakanı Gladstone'un Osmanlıyı yıkma planı/ Taha Niyazi Karaca.
Yazar: Karaca, Taha Niyazi
Yer Numarası: DR589 .B993 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Abide şahsiyetler / yazan, Sâmiha Ayverdi.
Yazar: Ayverdi, Sâmiha.
Yer Numarası: CT1903 .A98 1976
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Abbasiler: Mu'tazıd ve Müktefi döneminde (279-295/829-908)
Yazar: Yılmaz, Saim, author
Yer Numarası: DR481 .Y52 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Memlûk ordusunun yapısı üzerine arştırmalar I-II-III / David Ayalon çeviren Abdullah Mesut Ağır Raportör Prof. Dr. Altan Çetin, Prof. Dr. Ali Aktan.
Yazar: Ayalon, David, author
Yer Numarası: DT96 .A9319 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kur'an gölgesinde ve tarih önünde Türk / Mehmet Doğan.
Yazar: Doğan, Mehmet, author
Yer Numarası: BP166.2 .D631 1976
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Lehistan'dan gelen sefirler: Türkiye-Polonya ilişkilerinin altı yüzyılı/ Jerry S. Latka translated by Antoni and Nalan Sarkady.
Yazar: Latka, Jerzy S.
Yer Numarası: DK4185.T9 .L38
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Uluslararası göç hukuku / Nazlı Töre.
Yazar: Töre, Nazlı.
Yer Numarası: K3275 .T67 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Batı gözü ile Türk tarihi / Richard Peters çeviren Razi Maner.
Yazar: Peters, Richar, author
Yer Numarası: DR441 .P472 1975
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kendi itirafları Jön Türkler nerede yanıldı?: 1890-1918 : hayaller, komplolar, kayıplar/ Süleyman Kocabaş.
Yazar: Kocabaş, Süleyman
Yer Numarası: DR572.5 .K63 1991
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir bilim dili mücadelesi ve Tanzimat / H. Hüsrev Hâtemı̂, Yeşim Işıl.
Yazar: Hâtemı̂, H. Hüsrev, 1939-
Yer Numarası: PL129.15.M38 .H38 1989
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'nin Fransa sefâretnâmesi / hazırlayan Abdullah Uçman.
Yazar: Yirmisekiz Mehmet Çelebi, d. 1732, author
Yer Numarası: DC132 .Y57 1975
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Selçuklular / Sergey Grigoreviç Agacanov Rusça'dan çevirenler Ekber N. Necef, Ahmet R. Annaberdiyev.
Yazar: Agadzhanov, S. G. (Sergeĭ Grigorʹevich)
Yer Numarası: DS27 .A339 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kemalizm, Marksizm ve Ecevit / Celal Bozkurt.
Yazar: Bozkurt, Celal, author
Yer Numarası: JQ1805 .B69 1976
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye'de Ermeni meselesi : bir şehit anasına tarihin söyledikleri / Neşide Kerem Demir.
Yazar: Demir, Neşide Kerem.
Yer Numarası: DR435.A7 D46 1981
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk-Ermeni ilişkileri : Abdülhamid’in cülusundan zamanımıza kadar / Neclâ Basgün.
Yazar: Basgün, Neclâ, author
Yer Numarası: DR435.A7 B15 1973
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Meçhul kahramanların dilinden zulüm / derleyen Fahri Parin.
Yazar: -
Yer Numarası: DR479.R9 M43 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kuruluşundan kurtuluşuna bağlantıları ile Saimbeyli / Mustafa Onar.
Yazar: Onar, Mustafa, 1931-
Yer Numarası: DS51.S16 O53 1989
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Dede korkut hikâyeleri / hazırlayan Cevdet Kudret.
Yazar: -
Yer Numarası: PL248 .K958 1970
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kritik on yıl/ Nursultan Nazarbayev çevirenler, Serdar Arıkan, Fatma Arıkan.
Yazar: Nazarbayev, Nursultan. author
Yer Numarası: DK908.7 .N39 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Koca Sekbanbaşı risalesi / yazan Koca Sekbanbaşı baskıya hazırlayan Abdullah Uçman.
Yazar: Sekbanbaşı, Koca, d. 1808. , author
Yer Numarası: UA812 .S45 1970
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Edebiyatımız/ Muammer Yüzbaşıoğlu.
Yazar: Yüzbaşıoǧlu, Muammer
Yer Numarası: PL232 .Y8 1967
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk bilmeceleri: seçmeler/ hazırlayan Şükrü Elçin.
Yazar: Elçin, Şükrü.
Yer Numarası: PN6377.T8 .E41 1983
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Batı haçlı seferlerinden Avrupa Birliği'ne / Berna Türkdoğan Uysal.
Yazar: Uysal, Berna Türkdoğan.
Yer Numarası: JC311 .U97 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Paylaşılamayan Balkanlar/ Halil Akman.
Yazar: Akman, Halil.
Yer Numarası: DR36 .A453 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Milli mücadeleden günümüze Silahsız terör propaganda / Bayram Küçükoğlu.
Yazar: Küçükoğlu, Bayram.
Yer Numarası: DR248.K83 .M55 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XIII. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan taniklariyle tarama sözlüğü / Hazırlıyanlar Ömer Asım Aksoy ve Dehri Dilçin
Yazar: Türk Dil Kurumu
Yer Numarası: PL189 .T782 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XIII. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan taniklariyle tarama sözlüğü / Hazırlıyanlar Ömer Asım Aksoy ve Dehri Dilçin
Yazar: Türk Dil Kurumu
Yer Numarası: PL189 .T782 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XIII. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan taniklariyle tarama sözlüğü / Hazırlıyanlar Ömer Asım Aksoy ve Dehri Dilçin
Yazar: Türk Dil Kurumu
Yer Numarası: PL189 .T782 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XIII. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan taniklariyle tarama sözlüğü / Hazırlıyanlar Ömer Asım Aksoy ve Dehri Dilçin
Yazar: Türk Dil Kurumu
Yer Numarası: PL189 .T782 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XIII. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan taniklariyle tarama sözlüğü / Hazırlıyanlar Ömer Asım Aksoy ve Dehri Dilçin
Yazar: Türk Dil Kurumu
Yer Numarası: PL189 .T782 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XIII. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan taniklariyle tarama sözlüğü / Hazırlıyanlar Ömer Asım Aksoy ve Dehri Dilçin
Yazar: Türk Dil Kurumu
Yer Numarası: PL189 .T782 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XIII. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan taniklariyle tarama sözlüğü / Hazırlıyanlar Ömer Asım Aksoy ve Dehri Dilçin
Yazar: Türk Dil Kurumu
Yer Numarası: PL189 .T782 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XIII. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan taniklariyle tarama sözlüğü / Hazırlıyanlar Ömer Asım Aksoy ve Dehri Dilçin
Yazar: Türk Dil Kurumu
Yer Numarası: PL189 .T782 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ermenice-Türkçe sözlük / İbrahim Çağlar
Yazar: Çağlar, İbrahim
Yer Numarası: PK8487.T8 C64 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Şeyhler ve şahlar : Osmanlı toplumunda devlet-tarikat ilişkilerinin gelişim ve değişim süreçleri / Zekeriya Işık.
Yazar: Işık, Zekeriya, 1977- author.
Yer Numarası: DR438 .I845 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı hizmetinde bir mühtedi : Humbaracı Ahmed Paşa (1675-1747) / Uğur Demir.
Yazar: Demir, Uğur, 1981- author.
Yer Numarası: D285.8.B6 D46 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk toplumunun kültürel dinamikleri / Orhan Türkdoğan.
Yazar: Türkdoğan, Orhan, author
Yer Numarası: DR432 .T8763 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Selanik Yahudileri 1856-1919 : Özel Bir Cemaat / Rena Molho.
Yazar: Molho, Rena, author.
Yer Numarası: DS121.65 .M71 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Selçuklu devletlerinde suikastlar / Hasan Taşkıran.
Yazar: Taşkıran, Hasan, author.
Yer Numarası: DS27 .T378 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Atatürk'ün inkılapçılık anlayışı / Hikmet Özdemir.
Yazar: Özdemir, Hikmet, author
Yer Numarası: DR592.K4 .O994 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Azmettiriciye rica politikası : Ermeni soykırım yalanında tetikçiye suçlama/ Agah Oktay Güner.
Yazar: Güner, Agah Oktay, author
Yer Numarası: DR435.A7 .G854 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İslam tarihi / Reinhart Pieter Anne Dozy Osmanlıcaya çeviren: Abdullah Cevdet,çeviren: Vedat Atila.
Yazar: Dozy, Reinhart Pieter Anne, 1820-1883., author
Yer Numarası: BP161 .D619 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı'dan günümüze iç siyaset yönlendiren yabancı eller : ABD elçisi Oscar Solomon Straus'un elçilik yılları (1885-1886) / Ahmet Pekcan.
Yazar: Pekcan, Ahmet, author
Yer Numarası: DR476 .O83 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir ihtilal bir darbe arasında 20 yıl : bir cumhuriyet valisinin anıları / Aydemir Ceylan.
Yazar: Ceylan, Aydemir.
Yer Numarası: D25.5 .C42 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Dersaadette Avusturya sefirleri / Karl Tebly çeviren Selçuk Ünlü.
Yazar: Tebly, Karl, author
Yer Numarası: DR479.A9 T4519 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Çanakkale Savaşları ve Fransız kamuoyu 1915-1916 : savaş,sansür ve propaganda kıskacında bir Fransa / Yahya Akyüz.
Yazar: Akyüz, Yahya, author
Yer Numarası: D568.3 .A39 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
16. yüzyılda Ayntâb şehri / İbrahim Etem Çakır.
Yazar: Çakır, İbrahim Etem, author.
Yer Numarası: DS51.G28 C35 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sürgün: (1919-1923) demografik oyun / Serdar Sarısır.
Yazar: Sarısır, Serdar, author
Yer Numarası: DR435.A7 .S2431 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih metodolojisi / Ekrem Memiş.
Yazar: Memiş, Ekrem, 1956-, author
Yer Numarası: D16 .M5332 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Şark yıldızı : Esir cami müslümanları/ Hikmet Ilgaz.
Yazar: Ilgaz, Hikmet
Yer Numarası: PL248.I422 S73 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih ve tarihçi : Annales okulu izinde / Burke ... [et al.] derleyen Ali Boratav çevirenler Fatma Tümen ... [et al.]
Yazar: -
Yer Numarası: D16 .T375 1985
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk budun bilimi araştırmaları / Dr. Harun Güngör.
Yazar: Güngör, Harun, 1949- author.
Yer Numarası: DS26 .G86 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Ermenileri ve İkinci Meşrutiyet / Naci Şahin
Yazar: Şahin, Naci, author
Yer Numarası: DR435.A7 S24 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
XVIII. yüzyılın ilk yarısında Adana şehri / Saim Yörük
Yazar: Yörük, Saim, 1978- author
Yer Numarası: DS51.A2 .Y67 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Yukarı Fırat Ermenileri 1915 ve Dersim / Hovsep Hayreni.
Yazar: Hayreni, Hovsep, author.
Yer Numarası: DR435.A7 H39 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
The Özal : bir davanın öyküsü / M. Ali Birand, Soner Yalçın.
Yazar: Birand, Mehmet Ali, 1941-2013.
Yer Numarası: DR592.O92 B572 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Keşiş'in torunları : dersimli ermeniler / Kâzım Gündoğan.
Yazar: Gündoğan, Kazım, 1963- author.
Yer Numarası: DR435.A7 G86 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye için jeopolitik rota / Soner Polat genel yayın yönetmeni Sadık Usta editör Kurtuluş Güran.
Yazar: Polat, Soner, 1958-
Yer Numarası: DR603 .P653 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk yılı 1928 / toplayan Akçuraoğlu Yusuf hazırlayanlar Arslan Tekin, Ahmet Zeki İzgöer.
Yazar: -
Yer Numarası: DR401.T84 A33 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Büyük Selçuklular ve mezhep kavgaları / Seyfullah Kara.
Yazar: Kara, Seyfullah, author
Yer Numarası: BP191 .K37 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Devlet arşivlerinde FETÖ / Nusret Senem.
Yazar: Senem, Nusret, 1950- author.
Yer Numarası: DR603 S474 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Karabekir'in Kavgası / Cemil Koçak.
Yazar: Koçak, Cemil, author.
Yer Numarası: DR592.K3 K63 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih Türkler'de başlar : Türk dili'nin kökeni / Hulki Cevizoğlu.
Yazar: Cevizoğlu, Hulki, 1958-
Yer Numarası: PL115 .C48 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih araştırma ve yazma metodu / Tuncer Baykara.
Yazar: Baykara, Tuncer, author
Yer Numarası: DR438.8 .B39 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sicilya'da normanlar ve müslümanlar / Seyhun Şahin.
Yazar: Şahin, Seyhun, author
Yer Numarası: DG867.2 S24 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hitit kralı IV. Tudhaliya : Asur Devleti'ne ve Suriye'deki Vassal krallıklara yönelik politikası / İlknur Taş.
Yazar: Taş, İlknur, 1973-
Yer Numarası: DS66 .T37 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter
1683 Viyana kuşatması: Türkler tarafından kuşatıldı Hıristiyanlar tarafından kurtarıldı / İsabella Ackerl Türkçesi Sezai Yalçınkaya.
Yazar: Ackerl, Isabella, author
Yer Numarası: DR536 .A182 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih savunusu ya da tarihçilik mesleği/cMarc Bloch çeviren Mehmet Ali Kılıçbay.
Yazar: Bloch, Marc, author
Yer Numarası: D13 .B561 1985
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri: 30 Nisan-2 Mayıs 1986: bildiriler.
Yazar: Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri (1986 : Istanbul, Turkey)
Yer Numarası: CD251 .T37 1986
Donated by Kadriye & Erdal İlter
ürkiye uyanıyor : Tandoğan'da başlayan güçlü itiraz / Osman Özbek dizi editörü Ahmet Sait Akçay.
Yazar: Özbek, Osman, 1948- author
Yer Numarası: DR603 .O9347 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Neolitik Çağdan I. Dünya Savaşı'na Kürtler ve Kürdistan / Kemal Burkay.
Yazar: Burkay, Kemal, author
Yer Numarası: DS59.K86 .B87 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Bir adalet feryadı : Osmanlı'dan Türkiye'ye beş Ermeni feminist yazar, 1862-1933 / derleyen Lerna Ekmekçioğlu, Melissa Bilal.
Yazar: -
Yer Numarası: HQ1726.7 .B573 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Rivayet mi, hadis mi, sünnet mi: Yüzlerce yıllık kavram kargaşası/ Bülent Şahin Erdeğer editör Hümeyra Okuyan.
Yazar: Erdeğer, Bülent Şahin, author
Yer Numarası: BP166 .E66 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Haremde taht kuranlar Nurbanu ve Safiye Sultan / Özlem Kumrular.
Yazar: Kumrular, Özlem, 1974- author.
Yer Numarası: DR513 .K86 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Enver Paşa'nın sürgünü : ihtilalci İslam Birliği ve Livâ el-İslam Dergisi / Selçuk Gürsoy.
Yazar: Gürsoy, Selçuk, author
Yer Numarası: DR592.E55 G87 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Başkomutan Enver Paşa / Kurt Okay Almanca'dan tercüme eden Aydın Ayhan.
Yazar: Okay, Kurt, author
Yer Numarası: DR592.E55 O419 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı İmparatorluğu medeniyet tarihi çerçevesinde Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi / M. Tayyib Gökbilgin.
Yazar: Gökbilgin, M. Tayyib, 1908-1981, author
Yer Numarası: CD251 .G65 1979
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Kendini yok eden Osmanlı 1535-1914 / Ali Nejat Ölçen.
Yazar: Ölçen, Ali Nejat, author
Yer Numarası: DR485 .O53 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Fahri S. Korutürk / Hikmet Özdemir.
Yazar: Özdemir, Hikmet, 1951- , author
Yer Numarası: DR592.K65 O93 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Türklerinde ilim / Abdülhak Adnan Adıvar.
Yazar: Adıvar, Abdülhak Adnan, 1882-1955.
Yer Numarası: Q127.T8 A73 1970
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı'dan günümüze iç siyaset yönlendiren yabancı eller : ABD elçisi Oscar Solomon Straus'un elçilik yılları (1887-1910) / Yasemin Diril.
Yazar: Diril, Yasemin author
Yer Numarası: DR476 .O831 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Askerlik işi : askeri işgücünün karşılaştırmalı tarihi (1500-2000) / derleyen Erik-Jan Zürcher çeviren Dilek Şendil.
Yazar: -
Yer Numarası: UB320 .F581 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu (13 - 15 Kasım 2013, Ankara) = International Symposium of Lausanne and the Republic of Turkey on the 90th Anniversary (13-15 November 2013, Ankara) / yayına hazırlayanlar Duygu Türker, Murat Saygın.
Yazar: 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu (2013 : Ankara, Turkey)
Yer Numarası: D462 1923. D65
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hayatlarının çeşitli safhalarında harem-i hümayun cariyeleri 18. yüzyıl / Betül İpşirli Argıt.
Yazar: Argıt, Betül İpşirli, author.
Yer Numarası: HQ18.T9 A74 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu (13 - 15 Kasım 2013, Ankara) = International Symposium of Lausanne and the Republic of Turkey on the 90th Anniversary (13-15 November 2013, Ankara) / yayına hazırlayanlar Duygu Türker, Murat Saygın.
Yazar: 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu (2013 : Ankara, Turkey)
Yer Numarası: D462 1923. D65
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Akdeniz dünyasında ve Osmanlılarda veba, 1347-1600 / Nükhet Varlık çeviri Hazal Yalın düzelti Fevzi Göloğlu kitap tasarımı Yetkin Başarır kapak tasarımı Dilek Çetinkaya yayın yönetmeni Çağatay Anadol.
Yazar: Varlık, Nükhet, author
Yer Numarası: RC179.T9 V3719 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Câmiu'd-düvel : Selçuklular tarihi / Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah hazırlayan Prof. Dr. Ali Öngül.
Yazar: Munajjim Bāshī, Aḥmad ibn Luṭf Allāh, 1631-1702, author.
Yer Numarası: DR485 .M861 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı'nın son dostları : Hint alt kıtasında Türk imajı / Müşir Hüseyin Kıdwai hazırlayan Ahmet Zeki İzgöer.
Yazar: Kidwai, Mushir Hosain, author.
Yer Numarası: DR568 .K53 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Vahşi Avrupa : Batı'da Balkan imajı / Božidar Jezernik tercüme Haşim Koç.
Yazar: Jezernik, Bozidar, author
Yer Numarası: DR23 .J4919 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Câmiu'd-düvel : Selçuklular tarihi / Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah hazırlayan Prof. Dr. Ali Öngül.
Yazar: Munajjim Bāshī, Aḥmad ibn Luṭf Allāh, 1631-1702, author.
Yer Numarası: DR485 .M861 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İmparatorluktan ulusa : savaşlardan yorgun düşen bir ulusun belge ve fotoğraflarla diriliş öyküsü / Prof. Dr. Sina Akşin yayına hazırlayan Fahri Özdemir.
Yazar: -
Yer Numarası: DR592.S61 .I34 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Çağdaş Türk-Rus ilişkileri : sorunlar ve işbirliği alanları (1922-2005) / Oleg, A. Kolobov, Aleksandr A. Kornilov, Fatih Özbay çevirenler Elnur Osmanov, Vügar İmanov, Ramil Memmedov.
Yazar: Kolobov, Oleg A., author
Yer Numarası: DR477 .K815 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Selçuklu hanımları Kira Hatun ve Raziye Devlet Hatun : Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Selçuklu sultanları ile ilişkileri / Mehmet Ali Hacıgökmen.
Yazar: Hacıgökmen, Mehmet Ali, author.
Yer Numarası: HQ1726.7 .H33 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
PKK'nın kuruluş yılları : -bilinmeyen yönleriyle- / Bayram Yurtçiçek.
Yazar: Yurtçiçek, Bayram, 1949- author.
Yer Numarası: DR435.K87 Y87 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Güneybatı Kafkasya : siyasal ve sosyal mücadeleler tarihi / Erkan Karagöz
Yazar: Karagöz, Erkan
Yer Numarası: DS51.K37 K38 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Atatürk-Mac Arthur görüşmesinin içyüzü : bir soğuk savaş yalanı / Cüneyt Akalın.
Yazar: Akalın, Cüneyt, 1945- , author
Yer Numarası: DR479.U5 A33 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter
İslâmiyet ve Hıristiyanlık.
Yazar: -
Yer Numarası: BP172 .I8 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Ekmek aslanın ağzında : Osmanlı şehirlerinde hayatlarını kazanmak için mücadele eden zanaatkârlar / derleyen Suraiya Faroqhi İngilizceden çeviri Ayşen Gür.
Yazar: -
Yer Numarası: HD6473.T9 .B7419 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Sokollu Mehmed Paşa : (eski ve yeni harflerle) / Ahmed Refik hazırlayan Yılmaz Kurt
Yazar: Ahmet Refik, 1880 or 1881-1937
Yer Numarası: DR509.S6 R44 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Selahaddin : hakikat ve efsane arasında Selahaddin Eyyubi / Ali Güler editör: Ali Koçak.
Yazar: Güler, Ali, author
Yer Numarası: DS38.4.S2 G85 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türklük bilgisi incelemeleri : -tarih, kültür, tahrifat- / Sebahattin Şimşir genel yayın yönetmeni Hayri Ataş kapak tasarım Yunus Karaaslan sayfa tasarım Adem Şenel.
Yazar: Şimşir, Sebahattin, author
Yer Numarası: DS26 .B39 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Korkunç kader : modern Avrupa'nın oluşumunda etnik temizlik / Benjamin Lieberman Türkçe söyleyen Damla Tanla Kurt yayına hazırlayan Ümit Kurt.
Yazar: Lieberman, Benjamin David, 1962- author.
Yer Numarası: D359 .L67 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Konstantinopolis: şehrin dokusu : Dumbarton Oaks seminerleri / editörler Robert Ousterhout, Henry Maguire yazarlar Albrecht Berger, Cyril Mango, Marlia Mundell Mango, Paul Magdalino, Metin Ahunbay, Zeynep Ahunbay.
Yazar: -
Yer Numarası: DF503 .D861 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Oğuz Kağan destanı : Reşideddin Oğuznamesi / tercüme giriş ve notlar Tufan Gündüz
Yazar: -
Yer Numarası: PL95.8 .O48 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Osmanlı Devleti dış borçları : 1854-1914 döneminde yüzyıl süren cendere / Biltekin Özdemir.
Yazar: Özdemir, Biltekin, author
Yer Numarası: HJ8770.7 .O9941 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Mora İhtilâli,1770 / Süleyman Penah Efendi hazırlayan Abdullah Zararsız.
Yazar: Süleyman Penah Efendi, author
Yer Numarası: DR486 .S632 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Tanzimat döneminde Kadılık kurumu ve şer'i mahkemelerde düzenlemeler / Hamiyet Sezer Feyzioğlu.
Yazar: Feyzioğlu, Hamiyet Sezer, author
Yer Numarası: KKX1610 .F43 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e yakın tarihimizden askerî simalar / hazırlayan Hamit Pehlivanlı.
Yazar: -
Yer Numarası: DR589 .M582 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türk sazı : yaralar ve sargılar / Mehmet Emin Yurdakul.
Yazar: Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944., author
Yer Numarası: PL248.Y83 .T84 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Hilal ve haç kavgası / Çerkeş Şeyhi-Zade Halil Halid Bey Osmanlıcadan sadeleştiren Gazanfer Şahin.
Yazar: Çerkesşeyhizade Halil Halit, 1869-1931,
Yer Numarası: BP172 .C47 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter
Türkiye günlüğü / Stephan Gerlach editör Kemal Beydilli translated from German by Turkis Noyan.
Yazar: Gerlach, Stephan.
Yer Numarası: DR720 .G37 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2 v.1,2 )
Türkiye günlüğü / Stephan Gerlach editör Kemal Beydilli translated from German by Turkis Noyan.
Yazar: Gerlach, Stephan.
Yer Numarası: DR720 .G37 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2 v.1,2 )
Fatih Sultan Mehmet ve zamanı / Franz Babinger çeviren : Dost Körpe.
Yazar: Babinger, Franz, 1891-1967.
Yer Numarası: DR501 .B1141 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2 )
Oryantalistler ve düşmanları/ Robert Irwin çeviren Bahar Tırnakçı.
Yazar: Irwin, Robert, 1946-
Yer Numarası: DS61.85 .I78 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2 )
Ali Fethi Okyar : 29 Nisan 1880 - 7 Mayıs 1943 / İhsan Sabri Balkaya.
Yazar: Balkaya, İhsan Sabri.
Yer Numarası: DR592.O38 .B35 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2 )
Osmanlı'da şer hareketleri ve II. Abdülhamid Hân / Levon Panos Dabağyan.
Yazar: Dabağyan, Levon P.
Yer Numarası: DR571 .D3 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2)
Sanayi devrimi çağında Osmanlı imalat sektörü / Donald Quataert çev. Tansel Güney.
Yazar: Quataert, Donald, 1941-2011
Yer Numarası: HD9866.T92 .Q39
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2)
Atatürk düşüncesinde din ve laiklik / Mustafa Kemal Atatürk, Hamza Zülfikar and [et.al.] yayına hazırlayanlar : Ethem Lütfi Fığlalı, Taha Müftüoğlu and İdris Karakuş.
Yazar: Atatürk, Kemal, 1881-1938.
Yer Numarası: DR592.K4 A86213 1999
NCC Library's copy is second edition, was published in 2008.;"NCC gift 2010.";"Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2)"
Türk Amerikan silah ticareti tarihi : Belgeler 1 / Ali İhsan Gencer, Ali Fuat Örenç, Metin Ünver.
Yazar: Gencer, Ali İhsan
Yer Numarası: HD9743.A2 .G324 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2)
Arap halkları tarihi / Albert Hourani çev. Yavuz Alogan yayına hazırlayan, Tanıl Bora.
Yazar: Hourani, Albert, 1915-1993
Yer Numarası: DS37.7 H68 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2)
Türk dış politikası, 1774-2000 / William Hale, çeviren Petek Demir.
Yazar: Hale, William M.
Yer Numarası: DR474 .H351 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 3);"Donated by Mehmet Taşer (c.2, Main Library)"
Kanunî'nin tarihçisinden muhteşem çağ : Kanunî Sultan Süleyman : Tabakâtü-l Memâlik ve Derecâtü'l-Mesâlik / Celâzâde Mustafa Çelebi notlandırarak hazırlayan Ayhan Yılmaz.
Yazar: Mustafa Çelebi Celâlzade, -1567.
Yer Numarası: DR506 .M878 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.1, c.2)
Balkanları tahayyül etmek = Imagining the Balkans / Maria Todorova çeviren Dilek Şendil.
Yazar: Todorova, Mariia Nikolaeva, author
Yer Numarası: DR34 .T6319 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.1, c.2)
18. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nin idari taksimatı, eyalet ve sancak tevcihatı / Orhan Kılıç.
Yazar: Kılıç, Orhan.
Yer Numarası: JS6953.A3 .K631 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.1, c.2)
Son Trabzon İmparatorluğu (1204-1461) / by William Miller çeviri Nurettin Süleymangil kapak Serap Balcı.
Yazar: Miller, William, 1864-1945. author
Yer Numarası: DF609 .M519 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.1,c.2)
Dahi diktatör / A. M. Celal Şengör yayına hazırlayan Kıvılcım Akkurt redaksiyon Selen Selekler
Yazar: Şengör, A. M. Celál, 1955-
Yer Numarası: DR592.A83 .D34 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2 )
Osmanlı Belgelerinde Ermeni - İngiliz ilişkileri/ [proje yöneticisi Yusuf Sarınay yayına hazırlayanlar Uğurhan Demirbaş.. et al.]
Yazar: -
Yer Numarası: DR479.G7 O84 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2 );"Donated by The Family of Kasım Gülek"
Osmanlı Belgelerinde Ermeni - İngiliz ilişkileri/ [proje yöneticisi Yusuf Sarınay yayına hazırlayanlar Uğurhan Demirbaş.. et al.]
Yazar: -
Yer Numarası: DR479.G7 O84 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2 );"Donated by The Family of Kasım Gülek"
IV. Mehmed Saltanatında Topkapı Sarayı Haremi : iktidar, sınırlar ve mimari / Murat Kocaaslan , yayın yönetmeni Çağatay Anadol düzelti Fevzi Göloğlu. / Murat Kocaaslan.
Yazar: Kocaaslan, Murat.
Yer Numarası: DR736 .K633 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Osmanlı-İran ilişkileri ve sünni-şii ittifakı / Cemil Hakyemez.
Yazar: Hakyemez, Cemil
Yer Numarası: DR523 .H15 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Sivas şehri / İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Rıdvan Nafiz Edgüer hazırlayan Recep Toparlı.
Yazar: Uzunçarşılı İsmail Hakkı, 1889-1977.
Yer Numarası: DS51.S5 .U98 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Prof.Dr. Ayşe Ayata."
Türkler ve kağanlıkları / Ömürkul Karayev.
Yazar: Karayev, Ömürkul.
Yer Numarası: DS26 .K181 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türkiye'nin 1960'lı yılları/ hazırlayan Mete Kaan Kaynar editör Tanıl Bora.
Yazar: Kaynar, Mete Kaan
Yer Numarası: DR590 T87 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türkiye'de kongre iktidarları, 1918-1920 / Bülent Tanör.
Yazar: Tanör, Bülent, 1940-2002.
Yer Numarası: DR589 .T345
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
İslâm dünyasında Sâmirîler: Osmanlı dönemine kadar/ Nuh Arslantaş.
Yazar: Arslantaş, Nuh.
Yer Numarası: BM917 .A78 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Taşeron mesih / Saygı Öztürk.
Yazar: Öztürk, Saygı, 1955-
Yer Numarası: HV6295.T9 .O98 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Orta halli Osmanlılar / Suraiya Faroqhi Çevirmen Hamit Çalışkan.
Yazar: Faroqhi, Suraiya, 1941-
Yer Numarası: HD7358.25.A53 F38 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Dünya tarihinde Balkanlar / Andrew Baruch Wachtel çevirmen Ali Cevat Akkoyunlu.
Yazar: Wachtel, Andrew.
Yer Numarası: DR36 .W34 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Sultan ve kamuoyu : Osmanlı modernleşme sürecinde Havadis Jurnalleri 1840-1844 / Cengiz Kırlı.
Yazar: Kırlı, Cengiz.
Yer Numarası: DR572 .K8 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Öfkeli yıllar/ Altan Öymen.
Yazar: Öymen, Altan, 1932-
Yer Numarası: DR576 .O98 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Girit Kandiye'de Müslüman cemaati 1913-1923 / Melike Kara.
Yazar: Kara, Melike.
Yer Numarası: DF901.C835 K18 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Osmanlı'dan ikibinli yıllara Türkiye'nin politik tarihi : (iç ve dış politika) / editörler Adem Çaylak, Mehmet Dikkaya, Cihat Göktepe, Hüsnü Kapu.
Yazar: -
Yer Numarası: JQ1805 .O78 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
İmparatorluk ve diplomasi: Osmanlı diplomasisinin izinde/ Namık Sinan Turan.
Yazar: Turan, Namık Sinan, 1972-
Yer Numarası: DR471 .T863 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
İnönü döneminde Atatürk imajı/ Hilal İşçi Yiğit editör Nihal Metin
Yazar: Yiğit, Hilal İșçi, 1987-
Yer Numarası: DR592.I5 Y55 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
550. yılında fetih ve İstanbul : bildiriler = The Conquest and Istanbul in 550th Anniversary.
Yazar: 550. Yılında Fetih ve İstanbul (2003 : İstanbul, Turkey)
Yer Numarası: DR502 .B56 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel kökenleri / Çağrı Erhan.
Yazar: Erhan, Çağrı, 1972-
Yer Numarası: DR479.U5 E64
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Kumanlar ve Tatarlar : Osmanlı öncesi Balkanlar'da doğulu askerler (1185- 1365) / Istvan Vasary çeviren : Ali Cevat Akkoyunlu.
Yazar: Vâsâry, Istvân.
Yer Numarası: DR27.K55 V37 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Ottoman expansion toward the Indian Ocean in the 16th century / Salih Özbaran.
Yazar: Özbaran, Salih, 1940-
Yer Numarası: DR486 .O95 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Korkunç İvan: Rusya'nın ilk çarı / Isabel de Madariaga translated by Emin Tanrıyar.
Yazar: De Madariaga, Isabel, 1919-
Yer Numarası: DK106 .M321 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Fransa'nın kısa tarihi / Roger Price translated by Özkan Akpınar.
Yazar: Price, Roger, 1944-
Yer Numarası: DC38 .P751 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Ulusların düşüşü / Daron Acemoğlu ,James A. Robinson.
Yazar: Acemoğlu, Daron, 1967-
Yer Numarası: HB74.P65 .A24 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Bir evlâd-ı fâtihân : Bilâl N. Şimşir : açıklamalı 100 kitap ve 260 makale / Y. Furkan Şen.
Yazar: Şen, Y. Furkan, 1979-
Yer Numarası: Z8819.46 .S46 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Y. Furkan Şen. (Posta yoluyla gelmiştir)"
Ah şu Osmanlı: kod adı ulu Hakan / Demirtaş Ceyhun.
Yazar: Ceyhun, Demirtaş, 1934-
Yer Numarası: DR486 .C425 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Heyet: devletin gizli sahipleri: Mete Han'dan bugüne kadar Türklerin saklı tarihi / Halil Yaşar Kollu.
Yazar: Kollu, Halil Yaşar author
Yer Numarası: DS26 .K815 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Erken modern islamda zaman : Safevi Babürlü ve Osmanlı imparatorluklarında takvim tören ve kronoloji / Stephen P. Blake çeviri Ercan Ertürk.
Yazar: Blake, Stephen P., author.
Yer Numarası: CE59 .B63 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Ulusal Kurtuluş Savaşı dönemi İngiltere ve Türkiye1919 - 1922/ Kenan Kırkpınar.
Yazar: Kırkpınar, Kenan.
Yer Numarası: DR589 .K59 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Târîh-i Kebîr (Tevârîh-i Enbiyâ ve Mülûk) / Ca'feri bin Muhammed el-Hüseynî Farsçadan çeviren İsmail Aka.
Yazar: Ca'ferî b. Muhammed el-Hüseynî, 1638-
Yer Numarası: DS23 C116 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu"
Atatürk'ün sansürlenen mektubu / Atilla Oral.
Yazar: Oral, Atilla.
Yer Numarası: DR592.K4 O73 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Asiye Tokuştepe"
Türkiye, Yahudiler ve Holokost / Corry Guttstadt çeviren Atilla Dirim editor: Tanıl Bora
Yazar: Guttstadt, Corry, 1955- author
Yer Numarası: DS135.T8 G8919 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Harbiyeli bir Osmanlı Ermenisi: Mülazım-ı Sani Sürmenyan'ın savaş ve tehcir anıları / Kalusd Sürmenyan yayıma hazırlayan ve çeviren Yaşar Tolga Cora
Yazar: Sürmenyan, Kalusd
Yer Numarası: UA812 .S87 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Kemalizm ve tek parti dönemi: tanımlamaya ve anlamaya yönelik farklı yaklaşımlar / İbrahim Saylan, Erkan Doğan.
Yazar: Saylan, İbrahim
Yer Numarası: JQ1809.A8 .S275 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by İbrahim Saylan."
Iskalanmış barış : doğu vilayetlerinde misyonerlik , etnik kimlik ve devlet 1839-1938 / Hans-Lukas Kieser çev. Atilla Dirim.
Yazar: Kieser, Hans-Lukas.
Yer Numarası: BV3173.E3 .K548 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Ortaçağ Anadolu'sunda göçebeler ve osmanlılar / Rudi Paul Lindner çev. Müfit Günay.
Yazar: Lindner, Rudi Paul.
Yer Numarası: DR432 .L7472
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türk okçuluğu / Ünsal Yücel.
Yazar: Yücel, Ünsal.
Yer Numarası: GV1188.T9 Y83 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu"
Birinci Dünya Savaş'ından Lozan'a Ermeni sorunu/ Haluk Selvi.
Yazar: Selvi, Haluk, 1971-
Yer Numarası: DS195.5 .S45 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Kurtuluş savaşında demiryolculuk/ Ziya Gürel
Yazar: Gürel, Ziya
Yer Numarası: HE3378 G97 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Türk Tarih Kurumu"
Son darbe : 28 Şubat / Mehmet Ali Birand, Reyhan Yıldız.
Yazar: Birand, Mehmet Ali, 1941- 2013
Yer Numarası: DR603 .B57 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Çağdaş Türk Diplomasisi : 200 yıllık süreç (15-17 Ekim 1997 : Ankara) sempozyuma sunulan tebligler / yay.haz.:İsmail Soysal.
Yazar: Çağdaş Türk Diplomasisi Sempozyumu (1997 : Ankara).
Yer Numarası: JX1825 .C131
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Güneydoğu meselesi ve çözüm yolları / Ahmed Akgündüz
Yazar: Akgündüz, Ahmet.
Yer Numarası: DS51.E27 .A313
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Enver Paşa'nın özel mektupları / yayıma hazırlayan, Arı İnan.
Yazar: Enver Paşa, 1881-1922.
Yer Numarası: DR592.E55 .A4 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Anadolu'da devrim günleri : İkinci Meşrutiyet'in ilanı, Temmuz-Ağustos 1908 / Kudret Emiroğlu.
Yazar: Emiroğlu, Kudret, 1956-
Yer Numarası: DR584 .E45
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Sovyet gözüyle Jöntürkler. Yuriy Aşatoviç Petrosyan çev. Mazlum Beyhan, Ayşe Hacıhasanoğlu.
Yazar: Petrosian, IUrii Ashotovich.
Yer Numarası: DR584 .P497
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Diaspora'da Ermeni kimliği : Paris ve Halep örnekleri / Hüseyin Çakıllıkoyak.
Yazar: Çakıllıkoyak, Hüseyin.
Yer Numarası: DS172.2 .C35 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Avrupa kıskacında Abdülhamit / Orhan Koloğlu.
Yazar: Koloğlu, Orhan, 1929-2017
Yer Numarası: DR479.E85 K64
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
İnkılap tarihimiz ve Jön Türkler / Ahmet Bedevi Kuran.
Yazar: Kuran, Ahmed Bedevî, 1884-1966.
Yer Numarası: DR584 .K82 2000
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Kritovulos tarihi: 1451 - 1467/ Kritovoulos translated by Ari Çokona.
Yazar: Kritovoulos, 15th cent.
Yer Numarası: DR501 .K898 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti : Paris merkezi yazışmaları kopya defterleri 1906 1908 / sunuş ve çevrimyazı:Çiğdem Önal Emiroğlu, Kudret Emiroğlu.
Yazar: -
Yer Numarası: DR572.5 .O863 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Başlangıcından Hanlığın feshine kadar Kazak Türkleri ile Çarlık Rusyası arasındaki siyasi ilişkiler/ Osman Yorulmaz.
Yazar: Yorulmaz, Osman, author.
Yer Numarası: DK855.5.K33 Y65 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Türk Tarih Kurumu"
Afrika'da sömürgecilik ve Osmanlı siyaseti : (1800-1922) / Muhammed Tandoğan raportör Ahmet Kavas.
Yazar: Tandoğan, Muhammed, author.
Yer Numarası: DR479.A37 T36 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Türk Tarih Kurumu."
Osmanlıdan cumhuriyete sosyo kültürel siyasi yansımalar / yayına hazırlayanlar: Gülden Sarıyıldız, Fatma Ürekli, Recep Karacakaya,NerimanE. Hacısalihoğlu.
Yazar: -
Yer Numarası: DR486 .O811 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Kazan Hanlığı-Moskova Knezliği siyasi ilişkileri (1437-1552) / Serkan Acar.
Yazar: Acar, Serkan, 1980- author.
Yer Numarası: DK68.7.K35 A28 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Türk Tarih Kurumu."
Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları / Ahmet Taşağıl.
Yazar: Taşağıl, Ahmet
Yer Numarası: DS26 .T197 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Osmanlı mukataa sistemi (XVI- XVIII. Yüzyıl) / Baki Çakır.
Yazar: Çakır, Baki, author
Yer Numarası: HJ2906.5 .C35 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Hayvan ve şaman: Orta Asya'nın antik dinleri/ Julian Baldick Türkçeleştiren Nevin Şahin
Yazar: Baldick, Julian.
Yer Numarası: BL1050 .B351 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Tarih boyunca Türk toplumunda silâh kavramı ve Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan silâhlar / T. Nejat Eralp
Yazar: Eralp, T. Nejat, 1939-
Yer Numarası: U821.T9 .E73 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Ergun Türkcan"
Değişim sürecinde bir Osmanlı kenti : Kudüs(1890-1914) / Yasemin Avcı.
Yazar: Avcı, Yasemin.
Yer Numarası: DS109.925 .A94 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Ahtamar kilisesi : ışıkla canlanan duvarlar / Mazhar Şevket İpşiroğlu çeviren Alev Yalınız.
Yazar: İpşiroğlu, M. Ş. (Mazhar Şevket)
Yer Numarası: NA5871.A4 .I6720 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Osmanlı nüfusu, (1830-1914) : demografik ve sosyal özellikleri = Ottoman population, 1830-1914 : demographic and social characteristics / Kemal H. Karpat çev., Bahar Tırnakcı.
Yazar: Karpat, Kemal H., 1925-
Yer Numarası: HB3633.4.A3 .K3720 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türkiye, Yahudiler ve Holokost / Corry Guttstadt çeviren Atilla Dirim editor: Tanıl Bora
Yazar: Guttstadt, Corry, 1955- author
Yer Numarası: DS135.T8 G8919 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer : cepheden meclise büyük önder ile 24 yıl / derleyen Turgut Gürer.
Yazar: -
Yer Numarası: DR592.G865 .A8 2018
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Mahrem : gizli belgelerde Türkiye'nin sırları / Barış Pehlivan , Barış Terkoğlu.
Yazar: Pehlivan, Barış
Yer Numarası: DR603 .T47 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
II. Meşrutiyet’in ilk yılı : 23 Temmuz 1908-23 Temmuz1909
Yazar: -
Yer Numarası: DR583 .I266 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Depremin gösterdikleri : yeni yüzyıl için uyarılar / Yaşar Nuri Öztürk.
Yazar: Öztürk, Yaşar Nuri, 1951-2016.
Yer Numarası: BP163 .O98 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Prof. Dr. Namık Kemal Pak"
Hacı Bektaş efsaneden gerçeğe / Irène Mélikoff çev. Turan Alptekin.
Yazar: Mélikoff, Irène.
Yer Numarası: BP189.7.B4 M46
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Konstantinopolis düştü / Steven Runciman translated by: Derin Türkömer.
Yazar: Runciman, Steven, Sir, 1903-2000.
Yer Numarası: DF649 .R9 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorlugu / Robert Mantran, der. ve çev. Mehmet Ali Kılıçbay
Yazar: Mantran, Robert
Yer Numarası: DR531 .M293 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
İstanbul Ermeni okulları / Süleyman Büyükkarcı.
Yazar: Büyükkarcı, Süleyman 1947-
Yer Numarası: LA949.I8 B89 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türk devrim tarihi / Suna Kili.
Yazar: Kili, Suna, 1929-
Yer Numarası: DR593 .K56 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türkiyede anarşi ve terörün sebepleri ve hedefleri
Yazar: -
Yer Numarası: HX931.93 .T939 1985
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Harp ve mutareke yılllarında Osmanlı imparatorluğu'nun ekonomisi/ Vedat Eldem.-
Yazar: Eldem, Vedat.
Yer Numarası: HC404 .E372
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Babailer isyanı: aleviliğin tarihsel altyapısı yahut anadolu'da İslam-Türk heterodoksisinin teşekkülü/ Ahmet Yaşar Ocak
Yazar: Ocak, Ahmet Yaşar, 1947-
Yer Numarası: BP188.8.T9 .O23 1980
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Dogu sorunu : 1774-1923 uluslararası ilişkiler üzerine bir inceleme / Matthew Smith Anderson çev. İdil Eser.
Yazar: Anderson, Matthew Smith.
Yer Numarası: D371 A44 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Aztekler : The Aztecs / Townsead Richard F. çev. Meltem Özdemir.
Yazar: Townsead, Richard F.
Yer Numarası: F1219.73 .T747
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türkiye'de Ermeniler : cemaat birey yurttaş / Günay Göksu Özdoğan [...et al].
Yazar: -
Yer Numarası: DR435.A7 T929 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Ermeni soykırım iddiaları ve gerçekler / Hamza Bektaş.
Yazar: Bektaş, Hamza
Yer Numarası: DS195 .B42 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Prof. Dr. Namık Kemal Pak"
Archive documents about the atrocities and genocide inflicted upon Turks by Armenians / by İsmet Binark translated by Sadettin Nurgün.
Yazar: Binark, İsmet.
Yer Numarası: DR435.A7 B563 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Ermeniler'in Türkler'e yaptıkları mezalim ve soykırımın arşiv belgeleri / İsmet Binark.
Yazar: Binark, Ismet.
Yer Numarası: DR435.A7 B612 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Dünyada ve Türkiye'de terör konferansı : ekonomik ve sosyal yapıya yansımaları, 20-24 mayıs 2002.
Yazar: Dünyada ve Türkiye'de Terör Konferansı (2002: Ankara)
Yer Numarası: HV6431 .D86 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Turgut Özal : biyografi / Hikmet Özdemir.
Yazar: Özdemir, Hikmet, 1951-
Yer Numarası: DR592.O92 O94 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Güneş İspir"
Tanıklık ediyorum : Cumhuriyet ve Atatürk anıları / Teoman Özalp.
Yazar: Özalp, Teoman.
Yer Numarası: DR592.K4 O91 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Kılıç'tan kılıç'a : bir dönemin tanıklığı / Altemur Kılıç.
Yazar: Kılıç, Altemur.
Yer Numarası: DR605.K52 .K48 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Kadrocuları ve Kadro'yu anlamak : bir cumhuriyet öyküsü / İlhan Tekeli, Selim İlkin.
Yazar: Tekeli, İlhan, 1937-
Yer Numarası: JQ1809.A15 .T454 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Osmanlı Mısır'ında hane siyaseti : Kazdaglıların yükselişi = the politics of households in Ottoman Egypt : the rise of the Qazdağlis / Jane Hathaway çev. Nalan Özsoy.
Yazar: Hathaway, Jane, 1962-
Yer Numarası: HN786.Z9 .E4620 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Hitler Almanyası'nın gizli tarihi / Turgut Gürsan.
Yazar: Gürsan, Turgut
Yer Numarası: DD256.5 .G726 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Eski Ortadoğu'da çevre ve etnik yapı / Pavel Dolukhanov çev. Suavi Aydın.
Yazar: Dolukhanov, Pavel Markovich.
Yer Numarası: DS57 .D65
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Fatihler, korsanlar, tüccarlar : İspanyol gümüşünün efsanevi öyküsü / Carlo M. Cipolla, trans. Tülin Altınova
Yazar: Cipolla, Carlo M.
Yer Numarası: HG1206.5 .C495 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
İlk Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa anıları : kafirlerin cenneti / Gilles Veinstein çev. Murat Aykaç Erginöz.
Yazar: Yirmisekiz Mehmet Çelebi, -1732.
Yer Numarası: DC132 .Y577 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Harun Reşid ve Abbasiler dönemi / André Clot çev. Nedim Demirtaş.
Yazar: Clot, André.
Yer Numarası: DS38.6 .C56 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Kadınların kurtuluşu : denemeler araştırmalar / Beria Onger.
Yazar: Onger, Beria.
Yer Numarası: HQ1726.7 .O543 1967
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Prof. Dr. İlhan Başgöz"
Padişah anaları: ve 600 yıl yöneten devşirmeler/ Ali Kemal Meram.
Yazar: Meram, Ali Kemal.
Yer Numarası: DR438.7 .M47 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Osmanlının son yılları 1908-1923 / A.L. Macfie çev. Damla Acar, Funda Soysal.
Yazar: Macfie, A. L.
Yer Numarası: DR583 .M381 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"354727, Ekin"
İbret : Mersin'de iki düğün / eser: Bâkîzâde Hüsnî yayına hazırlayan: Mehmet Mazak.
Yazar: Bâkîzâde Hüsnî, author.
Yer Numarası: PL248.B263 I27 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Modernleşme ve milliyetçilik / Suavi Aydın.
Yazar: Aydın, Suavi, 1962-
Yer Numarası: DR432 .A94 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"NCC gift copy's donated by Çoban Basın Yayın."
Bizans İstanbulu ve Doğu Seyyahları / Jean Ebersolt çeviren İlhan Arda Semavi Eyice'nin önsözü ile.
Yazar: Ebersolt, Jean.
Yer Numarası: DR721 .E16
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Ermeni entrikalarının perde arkası : ''Torlakyan Davası'' / Murat Çulcu.
Yazar: Çulcu, Murat.
Yer Numarası: DS175 .C967 1990
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Pera Palas'ta gece yarısı: modern İstanbul'un doğuşu / Charles King translated by : Ayşen Anadol.
Yazar: King, Charles, 1967-
Yer Numarası: DR731 .K561 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Anadolu'da bilimin ayak izleri / İlhan Küçükbiçmen.
Yazar: Küçükbiçmen, İlhan
Yer Numarası: Q125 .K48 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Ali Tunçelli"
Maziyi eşelerken : tarih, basın popüler edebiyat / Rıfat N. Bali.
Yazar: Bali, Rıfat N., 1948-
Yer Numarası: PL205 B35 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Osmanlı'nın gezginleri / Mahmut Ak.
Yazar: Ak, Mahmut.
Yer Numarası: DR438 .A31 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türkler nasıl bir millettir / Mahmut Dikici.
Yazar: Dikici, Mahmut.
Yer Numarası: DS26 D5 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Kuşatılmış bir imparatorluk : : Osmanlı Harpleri 1700-1870 / Virginia H. Aksan Çevirmen Gül Çağalı Güven.
Yazar: Aksan, Virginia H.
Yer Numarası: DR542 .A38 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Fezleketü akvâli'l-ahyâr fî ilmi't-târîh ve'l-ahbâr (Fezleketü't-tevârîh): târîhu mülûki Âli 'Osmân/ Kâtip Çelebi takdim, inceleme ve lâhikaları tercüme Seyyid Muhammed es-Seyyid. Muhammed es-Seyyid.
Yazar: Kâtip Çelebi, 1609-1657.
Yer Numarası: DR438.1 .K38 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Anafartalar'dan Ankara'ya: ulusal direnişte üniversite / Hikmet Özdemir.
Yazar: Özdemir, Hikmet, 1950-
Yer Numarası: LC94.T9 .O94 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Pontus'ta hesaplaşma / Necdet Sevinç.
Yazar: Sevinç, Necdet.
Yer Numarası: DR589 S2 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türk bilim adamlarının bakış açısından İslam ve modernite / Derl. Gönül Pultar.
Yazar: -
Yer Numarası: BP166.14.M63 .T87 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Türkler'in etnik kökeni / Sema Gül.
Yazar: Gül, Sema.
Yer Numarası: DS26 .G5 2006
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Arka plan : teröre yön verenler / Onur Öymen.
Yazar: Öymen, Onur, 1940-
Yer Numarası: HV6431 .O989 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
İngiliz Sicim'inden Amerikan Bezi'ne: bugünlere nasıl geldik? (1914-1980) / Tülay Hergünlü.
Yazar: Hergünlü, Tülay
Yer Numarası: HN656.5 .H545 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Yakın dönem Türkiye-İspanya ilişkileri ve İspanya siyaseti / Özcan Öğüt.
Yazar: Öğüt, Özcan. Author
Yer Numarası: DR479.S66 O38 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Özcan Öğüt"
Ateş ülkesi : özgürlük ve bağımsızlık savaşında : Azerbaycan siyasi muhacereti tarihi (1920-1945)/ Giorgi Mamulia, Ramiz Abutalibov Çevirmen: Uğur Büke.
Yazar: Mamulia, Giorgi
Yer Numarası: DK697.3 .M265 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2)
Hüseyin Cahit Yalçın'ın hayatı, hikaye ve romanları üzerine bir araştırma / hazırlayan Ö. Faruk Huyugüzel.
Yazar: -
Yer Numarası: PL248.Y353 .Z964 1982
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by The Family of Kasım Gülek"
İktidar ve tarih : Türkiye'de ''Resmi Tarih'' tezinin oluşumu (1929-1937) / Büşra Ersanlı Behar.
Yazar: Behar, Büşra Ersanlı, 1950-
Yer Numarası: DR438.8 .B44 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2), (c.3)
İktidar ve tarih : Türkiye'de ''Resmi Tarih'' tezinin oluşumu (1929-1937) / Büşra Ersanlı Behar.
Yazar: Behar, Büşra Ersanlı, 1950-
Yer Numarası: DR438.8 .B44 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2), (c.3)
XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun iskân siyaseti ve aşiretlerin yerleştirilmesi / Yusuf Halaçoğlu.
Yazar: Halaçoğlu, Yusuf.
Yer Numarası: DR531 .H27 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.3);"Donated by Türk Tarih Kurumu";"Donated by Prof.Dr. Ayşe Ayata."
Ermeni tehciri ve boğazlıyan kaymakamı Mehmed Kemal Bey'in yargılanması/ Nejdet Bilgi.
Yazar: Bilgi, Nejdet.
Yer Numarası: DR435.A7 .B59 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.3)
Yüzyılın kitabı yüzyılın lideri / Sinan Meydan
Yazar: Meydan, Sinan, 1975-, author.
Yer Numarası: DR592.K4 .M6121 2018
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.3);"Donated by Mehmet Metin Levent (c.2)"
Tarihte İstanbul esnafı/ Reşad Ekrem Koçu.
Yazar: Koçu, Reşat Ekrem, 1905-1975.
Yer Numarası: HD2346.T9 K76 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.4);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Şu Çılgın Türkler : roman / Turgut Özakman.
Yazar: Özakman, Turgut, 1930-
Yer Numarası: PL248.O9 S8 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter (copy 13);"Donated by Prof. Dr.Aysıt Tansel.";"Donated by Prof. Dr. Namık Kemal Pak (c.12)"
Erzurum halk masalları üzerinde araştırmalar: metinler ve açıklamalar/ Bilge Seyidoğlu.
Yazar: Seyidoğlu, Bilge.
Yer Numarası: GR281.E79 S49 1975
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2);"Donated by Prof Dr. İlhan Başgöz."
Eski İstanbul'da meyhaneler ve meyhane köçekleri / Reşad Ekrem Koçu.
Yazar: Koçu, Reşat Ekrem, 1905-1975.
Yer Numarası: TX950.59.T9 K88 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Kıyam ve kıtal: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devletin inşası ve kolektif şiddet / Hazırlayanlar Ümit Kurt, Güney Çeğin.
Yazar: -
Yer Numarası: HV6431 .K49 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2)
Aleviliğin kökenindeki Mazda inancı ve Zerdüşt öğretisi / E. Xemgin.
Yazar: Xemgin, Etem, 1947-
Yer Numarası: BP189.7.B4 .X46 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2)
Tarih üzerine inceleme ve makaleler / Afet İnan.
Yazar: Afetinan, A. 1908-1985.
Yer Numarası: AC95.T9 .I35
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2)
Bağdat demir ve petrol yolu savaşı (1903-1923). Edward Mead Earle çev. K. Yargıcı, N. Uğurlu.
Yazar: Earle, Edward Mead, 1894-1954.
Yer Numarası: D463 .E21 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2)
Osmanlı'da çözülme ve gelenekçi yorumcuları: XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyıl başlarına/ Mehmet Öz.
Yazar: Öz, Mehmet
Yer Numarası: DR486 .O99 1997
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2)
Gelibolu : Osmanlı harekatı / Edward J. Erickson translated by Orhan Düz.
Yazar: Erickson, Edward J., 1950-
Yer Numarası: D568.3 .E75 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2)
II. Abdülhamid ve İslam birliği : Osmanlı Devleti'nin İslam siyaseti 1856-1908 / Cezmi Eraslan.
Yazar: Eraslan, Cezmi.
Yer Numarası: DR571 C425 1992
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2);"Donated by Prof.Dr.Yuluğ Tekin Kurat's Family"
Türkiye sol tarihine notlar: tarih ve toplum yazıları / Mete Tunçay.
Yazar: Tunçay, Mete, 1936-
Yer Numarası: HX376.7.A6 .T935 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2)
Bir müstakil dünya: Topkapı Sarayı / Ahmet Şimşirgil proje editörü Adem Koçal editör Zeynep Berktaş.
Yazar: Şimşirgil, Ahmet, 1959- author
Yer Numarası: N3690.T8 .S61 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2)
Yazma eserlerde vakıf mühürleri / Günay Kut, Nimet Bayraktar.
Yazar: Kut, Günay.
Yer Numarası: DR485 .K95
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 3);"Donated by The Family of Kasım Gülek (c.2)"
Türkiye'de liberalizm (1860-1990) / Tevfik Çavdar.
Yazar: Çavdar, Tevfik.
Yer Numarası: HM276.T9 .C376
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 3)
Osmanlı kadın hareketi / Serpil Çakır.
Yazar: Çakır, Serpil
Yer Numarası: HQ1726.7 .C27 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 3);"Donated by Narınç Ataman 23.07.2013"
Resmi tarih yalanları / editörler:Cem Küçük, Münir Üstün.
Yazar: -
Yer Numarası: DR438.8 .R312 2009
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection - Copy 2)
Osmanlı'da ekonomik yapı ve dış borçlar / Emine Kıray.
Yazar: Kıray, Emine
Yer Numarası: HC405 .K374 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection - Copy 2);"NCC gift copy's donated by İlhan Başgöz."
Şeriat'tan kıssa'lar / İlhan Arsel.
Yazar: Arsel, İlhan.
Yer Numarası: BP130.5 .A78 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection - Copy 2);"NCC gift copy's donated by Metin Silman."
İmparatorluğun son nefesi : Osmanlı'nın yaşayan mirası cumhuriyet / İlber Ortaylı editör :Adem Koçal.
Yazar: Ortaylı, İlber, 1947-
Yer Numarası: DR486 .O781 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection c.2, c.3)
Türkiye'de militarizm : zihniyet, pratik ve propaganda / Güven Gürkan Öztan.
Yazar: Öztan, Güven Gürkan author.
Yer Numarası: DR448 .O97 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection)
Türk'ün büyük, biçare ırkı : Türk Yurdu'nda milliyetçiliğin esasları, (1911-1916) / Ümit Kurt.
Yazar: Kurt, Ümit, 1984-
Yer Numarası: DR434 .K87 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection)
Satılık imparatorluk: Lozan ve Osmanlı'nın reddedilen mirası / Mustafa Armağan.
Yazar: Armağan, Mustafa, 1961-
Yer Numarası: DR589.S27 .A7271 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection)
Kırmızı klasör: kozmik odadan İmralı'ya / Saygı Öztürk.
Yazar: Öztürk, Saygı. 1955-
Yer Numarası: HV6433.T92 P37 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection)
Türklerin altın çağı / İlber Ortaylı
Yazar: Ortaylı, İlber, 1947-
Yer Numarası: DR439 .O78 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection)
Osmanlı kaleleri : Avrupa'da hudut boyları / Mark L. Stein çeviren Gül Çağalı Güven.
Yazar: Stein, Mark L.
Yer Numarası: UG430.T9 S7420 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection)
Heyet II: devletin gizli sırları: Abdülhamid'ten bugüne kadar gizem ve istihbarat savaşları / Halil Yaşar Kollu.
Yazar: Kollu, Halil Yaşar author.
Yer Numarası: DS26 .K815 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection)
Terörizmin Tarihi : antikçağdan Işid'e / editors Gérard Chaliand, Arnaud Blin translated by Bülent Tanatar.
Yazar: -
Yer Numarası: HV6431 .H5819 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection)
Erenler bahçesi : (Hadîkatü's-Sü'edâ) / Fuzûlî hazırlayan Servet Bayoğlu
Yazar: Fuzulî, 1495?-1556
Yer Numarası: BP193.13 .F89 1986
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 - copy 2);"Donated by The Family of Kasım Gülek"
İstanbul'un fethi : dünyadaki yankısı / Agostino Pertusi tercüme eden ve tamamlayıcı bilgileri ekleyen, Mahmut H. Şakiroğlu.
Yazar: -
Yer Numarası: DF645 .I88 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 c.2, v.2 c.2)
İstanbul'un fethi : dünyadaki yankısı / Agostino Pertusi tercüme eden ve tamamlayıcı bilgileri ekleyen, Mahmut H. Şakiroğlu.
Yazar: -
Yer Numarası: DF645 .I88 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 c.2, v.2 c.2)
Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri / hazırlayan, Mehmet Arslan.
Yazar: -
Yer Numarası: PL235 .O76 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 c.2, v.2 c.2, v.3 c.2)
Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri / hazırlayan, Mehmet Arslan.
Yazar: -
Yer Numarası: PL235 .O76 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 c.2, v.2 c.2, v.3 c.2)
Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri / hazırlayan, Mehmet Arslan.
Yazar: -
Yer Numarası: PL235 .O76 2008
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 c.2, v.2 c.2, v.3 c.2)
Ahmet Hamdi Başar'ın hatıraları / yayına hazırlayanMurat Koraltürk.
Yazar: -
Yer Numarası: DR592.B367 A36 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 c.2,v.2c.2)
Ahmet Hamdi Başar'ın hatıraları / yayına hazırlayanMurat Koraltürk.
Yazar: -
Yer Numarası: DR592.B367 A36 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 c.2,v.2c.2)
Devlet-i aliyye: Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar / Halil İnalcık.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: DR485 .I53
Donated by Turkish Textile Employer' Association(v.1);"Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, copy 2)";"NCC gift copy's donated by Türkiye İş Bankası."
Devlet-i aliyye: Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar / Halil İnalcık.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: DR485 .I53
Donated by Turkish Textile Employer' Association(v.1);"Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, copy 2)";"NCC gift copy's donated by Türkiye İş Bankası."
Devlet-i aliyye: Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar / Halil İnalcık.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: DR485 .I53
Donated by Turkish Textile Employer' Association(v.1);"Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, copy 2)";"NCC gift copy's donated by Türkiye İş Bankası."
Atsız armağanı / Yayına hazırlayanlar: Erol Güngör, Mustafa Kafalı, Osman F. Sertkaya.
Yazar: -
Yer Numarası: DR442 .A87 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, v.2)
Atsız armağanı / Yayına hazırlayanlar: Erol Güngör, Mustafa Kafalı, Osman F. Sertkaya.
Yazar: -
Yer Numarası: DR442 .A87 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, v.2)
Ermeni Meselesi/ Yusuf Hikmet Bayur.
Yazar: Bayur, Yusuf Hikmet, 1891-1980.
Yer Numarası: DR435.A7 .B381 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, v.2)
Ermeni Meselesi/ Yusuf Hikmet Bayur.
Yazar: Bayur, Yusuf Hikmet, 1891-1980.
Yer Numarası: DR435.A7 .B381 1998
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, v.2)
Bilinmeyen tarihimiz / Cemal Kutay.
Yazar: Kutay, Cemal, 1909-2006., author
Yer Numarası: DR440 .K88 1974
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, v.2)
Bilinmeyen tarihimiz / Cemal Kutay.
Yazar: Kutay, Cemal, 1909-2006., author
Yer Numarası: DR440 .K88 1974
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, v.2)
İstanbul armaǧanı / yayına hazırlayan, Mustafa Armaǧan.
Yazar: -
Yer Numarası: DR719 .I771 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, v.2, v.3 )
İstanbul armaǧanı / yayına hazırlayan, Mustafa Armaǧan.
Yazar: -
Yer Numarası: DR719 .I771 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, v.2, v.3 )
İstanbul armaǧanı / yayına hazırlayan, Mustafa Armaǧan.
Yazar: -
Yer Numarası: DR719 .I771 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, v.2, v.3 )
Tarihî hakikatler / İsmail Hâmi Danişmend.
Yazar: Danişmend, İsmail Hami, author
Yer Numarası: DR441 .D16 1979
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1,v.2)
Tarihî hakikatler / İsmail Hâmi Danişmend.
Yazar: Danişmend, İsmail Hami, author
Yer Numarası: DR441 .D16 1979
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1,v.2)
Çerkez Ethem dosyası / Cemal Kutay.
Yazar: Kutay, Cemal, 1909-2006., author
Yer Numarası: DR592.C47 K872 1973
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1,v.2)
Çerkez Ethem dosyası / Cemal Kutay.
Yazar: Kutay, Cemal, 1909-2006., author
Yer Numarası: DR592.C47 K872 1973
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1,v.2)
Göroğlu : Türkmen halk destanı = Görogly : Türkmen halk dessany / yayına hazırlayan, Türkmen Türkçesinden aktaran , Annagulı Nurmemmet.
Yazar: -
Yer Numarası: PL334.K573 G67 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1,v.2,v.3,v.4,v.5)
Göroğlu : Türkmen halk destanı = Görogly : Türkmen halk dessany / yayına hazırlayan, Türkmen Türkçesinden aktaran , Annagulı Nurmemmet.
Yazar: -
Yer Numarası: PL334.K573 G67 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1,v.2,v.3,v.4,v.5)
Göroğlu : Türkmen halk destanı = Görogly : Türkmen halk dessany / yayına hazırlayan, Türkmen Türkçesinden aktaran , Annagulı Nurmemmet.
Yazar: -
Yer Numarası: PL334.K573 G67 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1,v.2,v.3,v.4,v.5)
Göroğlu : Türkmen halk destanı = Görogly : Türkmen halk dessany / yayına hazırlayan, Türkmen Türkçesinden aktaran , Annagulı Nurmemmet.
Yazar: -
Yer Numarası: PL334.K573 G67 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1,v.2,v.3,v.4,v.5)
Göroğlu : Türkmen halk destanı = Görogly : Türkmen halk dessany / yayına hazırlayan, Türkmen Türkçesinden aktaran , Annagulı Nurmemmet.
Yazar: -
Yer Numarası: PL334.K573 G67 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1,v.2,v.3,v.4,v.5)
Türk dünyası edebiyatı / Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi
Yazar: -
Yer Numarası: PL28.5 .T939 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1-v.2)
Türk dünyası edebiyatı / Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi
Yazar: -
Yer Numarası: PL28.5 .T939 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1-v.2)
Şehit diplomatlarımız : (1973-1994) / Bilal N. Şimşir.
Yazar: Şimşir, Bilâl N.
Yer Numarası: DR477 .S564
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 v.2 / c.2)
Şehit diplomatlarımız : (1973-1994) / Bilal N. Şimşir.
Yazar: Şimşir, Bilâl N.
Yer Numarası: DR477 .S564
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 v.2 / c.2)
Türk dış politikası / Hüner Tuncer.
Yazar: Tuncer, Hüner
Yer Numarası: DR474 .T926 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.2 - copy 2);"Donated by Hüner Tuncer"
Tarih tenkidinin unsurları / Léon-E. Halkin çeviren Bahaeddin Yediyıldız.
Yazar: Halkin, Léon-E. (Léon-Ernest), 1906-
Yer Numarası: D16 .H35 1989
Donated by Kadriye & Erdal İlter yşe Ayata.
Bilinmeyen Hitler / Aytunç Altındal.
Yazar: Altındal, Aytunç, 1945-2013
Yer Numarası: DD247.H5 .A474 2010
Donated by Kadriye & Erdal İlter(c.2)
Genel çizgileriyle Selçuklu-Ermeni ilişkileri/ Ali Sevim.
Yazar: Sevim, Ali.
Yer Numarası: DS27 .S511
Donated by Kadriye & Erdal İlter(c.2)
Anadolu'dan Filistin'e Türklerle omuz omuza / Hans Guhr çev. Eşref Bengi Özbilen.
Yazar: Guhr, Hans.
Yer Numarası: D640 G84 2007
Donated by Kadriye & Erdal İlter(c.2)
Şâir ve patron : patrimonyal devlet ve sanat üzerinde sosyolojik bir inceleme / Halil İnalcık yayına hazırlayan Taşkın Takış.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: PL210.P34 .I53 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter.
Şâir ve patron : patrimonyal devlet ve sanat üzerinde sosyolojik bir inceleme / Halil İnalcık yayına hazırlayan Taşkın Takış.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: PL210.P34 .I53 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter.
The crescent moon and the Magen David : Turkish-Israeli relations through the lens of the Turkish public / Karel Valansi.
Yazar: Valansi, Karel, author.
Yer Numarası: DR479.I75 .V152 2018
Donated by Karel Valansi and Meriç Aytekin
Introduction to electrodynamics / David J. Griffiths.
Yazar: Griffiths, David J. (David Jeffery), 1942- author.
Yer Numarası: QC680 .G74 2014
Donated by Mahmut Volkan Akacı (c.4)
Sosyal mühendisin maskesini düşürmek: güvenlikte insan unsuru / Christopher Hadnagy, Paul Ekman çevire: Yudit Sevinir.
Yazar: Hadnagy, Christopher, author
Yer Numarası: HM668 .H3661 2017
Donated by Mehmet Metin Levent
Sosyal mühendislik: insan kandırma sanatı / by Christopher Hadnagy translated by Banu Erol, Ferial Tuncer
Yazar: Hadnagy, Christopher
Yer Numarası: QA76.9.C66 H331 2013
Donated by Mehmet Metin Levent
Makine olmak : mütevazı sorunumuz ölümlülük ve buunu çözmek için siborglar, ütopyacılar, hackerlar, fütüristler arasında bir yolculuk / Mark O'Connell çeviri: Öznur Karakaş
Yazar: O'Connell, Mark, 1979- author.
Yer Numarası: B821 .O3651 2018
Donated by Mehmet Metin Levent
Ah şu Osmanlı: kod adı ulu Hakan / Demirtaş Ceyhun.
Yazar: Ceyhun, Demirtaş, 1934-
Yer Numarası: DR486 .C425 2016
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Türkiye, Yahudiler ve Holokost / Corry Guttstadt çeviren Atilla Dirim editor: Tanıl Bora
Yazar: Guttstadt, Corry, 1955- author
Yer Numarası: DS135.T8 G8919 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Eski İstanbul'da meyhaneler ve meyhane köçekleri / Reşad Ekrem Koçu.
Yazar: Koçu, Reşat Ekrem, 1905-1975.
Yer Numarası: TX950.59.T9 K88 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Tarihte İstanbul esnafı/ Reşad Ekrem Koçu.
Yazar: Koçu, Reşat Ekrem, 1905-1975.
Yer Numarası: HD2346.T9 K76 2002
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.4);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Türkiye, Yahudiler ve Holokost / Corry Guttstadt çeviren Atilla Dirim editor: Tanıl Bora
Yazar: Guttstadt, Corry, 1955- author
Yer Numarası: DS135.T8 G8919 2012
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer : cepheden meclise büyük önder ile 24 yıl / derleyen Turgut Gürer.
Yazar: -
Yer Numarası: DR592.G865 .A8 2018
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Hitler Almanyası'nın gizli tarihi / Turgut Gürsan.
Yazar: Gürsan, Turgut
Yer Numarası: DD256.5 .G726 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
İngiliz Sicim'inden Amerikan Bezi'ne: bugünlere nasıl geldik? (1914-1980) / Tülay Hergünlü.
Yazar: Hergünlü, Tülay
Yer Numarası: HN656.5 .H545 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Mehmet Metin Levent"
Yüzyılın kitabı yüzyılın lideri / Sinan Meydan
Yazar: Meydan, Sinan, 1975-, author.
Yer Numarası: DR592.K4 .M6121 2018
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.3);"Donated by Mehmet Metin Levent (c.2)"
Türk dış politikası, 1774-2000 / William Hale, çeviren Petek Demir.
Yazar: Hale, William M.
Yer Numarası: DR474 .H351 2003
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 3);"Donated by Mehmet Taşer (c.2, Main Library)"
Osmanlı kadın hareketi / Serpil Çakır.
Yazar: Çakır, Serpil
Yer Numarası: HQ1726.7 .C27 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 3);"Donated by Narınç Ataman 23.07.2013"
Kanadı kırık Melek'in kanadına takılanlar: dört hike, bir oyun, bir skeç, bir senaryo, bir mektup / Rukiye Türeyen.
Yazar: Türeyen, Rukiye, author
Yer Numarası: PL248.T7 .K161 2018
Donated by Onur Atlı
Erzurum halk masalları üzerinde araştırmalar: metinler ve açıklamalar/ Bilge Seyidoğlu.
Yazar: Seyidoğlu, Bilge.
Yer Numarası: GR281.E79 S49 1975
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2);"Donated by Prof Dr. İlhan Başgöz."
İslam gerçeği / Hüseyin Atay ... [et al.]
Yazar: -
Yer Numarası: BP170 .I853 1995
Donated by Kadriye & Erdal İlter;"Donated by Prof. Dr. Aysıt Tansel."
Moğolistandaki Türk anıtları projesi 2000 yılı çalışmaları / Türk İşbirliǧi ve Kalkınma İdaresi Başkanlıǧı
Yazar: -
Yer Numarası: NA9355.T8 .M811 2002
Donated by Prof. Dr. Namık Kemal Pak
Depremin gösterdikleri : yeni yüzyıl için uyarılar / Yaşar Nuri Öztürk.
Yazar: Öztürk, Yaşar Nuri, 1951-2016.
Yer Numarası: BP163 .O98 1999
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Prof. Dr. Namık Kemal Pak"
Ermeni soykırım iddiaları ve gerçekler / Hamza Bektaş.
Yazar: Bektaş, Hamza
Yer Numarası: DS195 .B42 2001
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Prof. Dr. Namık Kemal Pak"
Şu Çılgın Türkler : roman / Turgut Özakman.
Yazar: Özakman, Turgut, 1930-
Yer Numarası: PL248.O9 S8 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter (copy 13);"Donated by Prof. Dr.Aysıt Tansel.";"Donated by Prof. Dr. Namık Kemal Pak (c.12)"
Kadınların kurtuluşu : denemeler araştırmalar / Beria Onger.
Yazar: Onger, Beria.
Yer Numarası: HQ1726.7 .O543 1967
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Prof. Dr. İlhan Başgöz"
Şu Çılgın Türkler : roman / Turgut Özakman.
Yazar: Özakman, Turgut, 1930-
Yer Numarası: PL248.O9 S8 2005
Donated by Kadriye & Erdal İlter (copy 13);"Donated by Prof. Dr.Aysıt Tansel.";"Donated by Prof. Dr. Namık Kemal Pak (c.12)"
Sivas şehri / İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Rıdvan Nafiz Edgüer hazırlayan Recep Toparlı.
Yazar: Uzunçarşılı İsmail Hakkı, 1889-1977.
Yer Numarası: DS51.S5 .U98 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Prof.Dr. Ayşe Ayata."
XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun iskân siyaseti ve aşiretlerin yerleştirilmesi / Yusuf Halaçoğlu.
Yazar: Halaçoğlu, Yusuf.
Yer Numarası: DR531 .H27 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.3);"Donated by Türk Tarih Kurumu";"Donated by Prof.Dr. Ayşe Ayata."
II. Abdülhamid ve İslam birliği : Osmanlı Devleti'nin İslam siyaseti 1856-1908 / Cezmi Eraslan.
Yazar: Eraslan, Cezmi.
Yer Numarası: DR571 C425 1992
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 2);"Donated by Prof.Dr.Yuluğ Tekin Kurat's Family"
Erenler bahçesi : (Hadîkatü's-Sü'edâ) / Fuzûlî hazırlayan Servet Bayoğlu
Yazar: Fuzulî, 1495?-1556
Yer Numarası: BP193.13 .F89 1986
Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1 - copy 2);"Donated by The Family of Kasım Gülek"
Osmanlı Belgelerinde Ermeni - İngiliz ilişkileri/ [proje yöneticisi Yusuf Sarınay yayına hazırlayanlar Uğurhan Demirbaş.. et al.]
Yazar: -
Yer Numarası: DR479.G7 O84 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2 );"Donated by The Family of Kasım Gülek"
Osmanlı Belgelerinde Ermeni - İngiliz ilişkileri/ [proje yöneticisi Yusuf Sarınay yayına hazırlayanlar Uğurhan Demirbaş.. et al.]
Yazar: -
Yer Numarası: DR479.G7 O84 2004
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2 );"Donated by The Family of Kasım Gülek"
Hüseyin Cahit Yalçın'ın hayatı, hikaye ve romanları üzerine bir araştırma / hazırlayan Ö. Faruk Huyugüzel.
Yazar: -
Yer Numarası: PL248.Y353 .Z964 1982
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by The Family of Kasım Gülek"
Yazma eserlerde vakıf mühürleri / Günay Kut, Nimet Bayraktar.
Yazar: Kut, Günay.
Yer Numarası: DR485 .K95
Donated by Kadriye & Erdal İlter (Copy 3);"Donated by The Family of Kasım Gülek (c.2)"
Devlet-i aliyye: Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar / Halil İnalcık.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: DR485 .I53
Donated by Turkish Textile Employer' Association(v.1);"Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, copy 2)";"NCC gift copy's donated by Türkiye İş Bankası."
Devlet-i aliyye: Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar / Halil İnalcık.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: DR485 .I53
Donated by Turkish Textile Employer' Association(v.1);"Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, copy 2)";"NCC gift copy's donated by Türkiye İş Bankası."
Devlet-i aliyye: Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar / Halil İnalcık.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: DR485 .I53
Donated by Turkish Textile Employer' Association(v.1);"Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, copy 2)";"NCC gift copy's donated by Türkiye İş Bankası."
XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun iskân siyaseti ve aşiretlerin yerleştirilmesi / Yusuf Halaçoğlu.
Yazar: Halaçoğlu, Yusuf.
Yer Numarası: DR531 .H27 2014
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.3);"Donated by Türk Tarih Kurumu";"Donated by Prof.Dr. Ayşe Ayata."
Kurtuluş savaşında demiryolculuk/ Ziya Gürel
Yazar: Gürel, Ziya
Yer Numarası: HE3378 G97 2011
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Türk Tarih Kurumu"
Başlangıcından Hanlığın feshine kadar Kazak Türkleri ile Çarlık Rusyası arasındaki siyasi ilişkiler/ Osman Yorulmaz.
Yazar: Yorulmaz, Osman, author.
Yer Numarası: DK855.5.K33 Y65 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Türk Tarih Kurumu"
Afrika'da sömürgecilik ve Osmanlı siyaseti : (1800-1922) / Muhammed Tandoğan raportör Ahmet Kavas.
Yazar: Tandoğan, Muhammed, author.
Yer Numarası: DR479.A37 T36 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Türk Tarih Kurumu."
Kazan Hanlığı-Moskova Knezliği siyasi ilişkileri (1437-1552) / Serkan Acar.
Yazar: Acar, Serkan, 1980- author.
Yer Numarası: DK68.7.K35 A28 2013
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Türk Tarih Kurumu."
Bir evlâd-ı fâtihân : Bilâl N. Şimşir : açıklamalı 100 kitap ve 260 makale / Y. Furkan Şen.
Yazar: Şen, Y. Furkan, 1979-
Yer Numarası: Z8819.46 .S46 2015
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Y. Furkan Şen. (Posta yoluyla gelmiştir)"
Assessment of market based climate change policy options for Turkey final report/ prepared by Ricardo Energy and Environment Mark Johnson [and nine others].
Yazar: -
Yer Numarası: TD885.5.G73 .A84 2017
Donated by Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü.
Roadmap for the consideration of establishment and operation of a greenhouse gas emissions trading system in Turkey/ prepared by Ecofys Maarten Neelis [and eleven others].
Yazar: -
Yer Numarası: TD885.5.G73 .R62 2016
Donated by Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü.
Assessment of carbon leakage risk for Turkey under carbon pricing policies/ prepared by Vivid Economics.
Yazar: -
Yer Numarası: QC879.8 A84 2018
Donated by Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü.
Emissions trading in Turkey: Guidance for plant operators/ prepared by Ecofys Roland Geres [and three others].
Yazar: -
Yer Numarası: HC79.P55 E53 2016
Donated by Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü.
Türkiye'de karbon fiyatlandırma politikaları kapsamında karbon kaçağı riskinin değerlendirilmesi/ prepared by Vivid Economics.
Yazar: -
Yer Numarası: QC879.8 A841 2018
Donated by Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü.
Türkiye'de piyasa temelli emisyon azaltım politika seçeneklerinin değerlendirilmesi nihai rapor/ prepared by Ricardo Energy and Environment Mark Johnson [and nine others].
Yazar: -
Yer Numarası: TD885.5.G73 .A841 2017
Donated by Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü.
Türkiye'de sera gazı emisyon ticaret sistemi kurulmasına yönelik yol haritası/ hazırlayan Ecofys Maarten Neelis [ve diğerleri].
Yazar: -
Yer Numarası: TD885.5.G73 .R621 2016
Donated by Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü.
Yakın dönem Türkiye-İspanya ilişkileri ve İspanya siyaseti / Özcan Öğüt.
Yazar: Öğüt, Özcan. Author
Yer Numarası: DR479.S66 O38 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by Özcan Öğüt"
Kemalizm ve tek parti dönemi: tanımlamaya ve anlamaya yönelik farklı yaklaşımlar / İbrahim Saylan, Erkan Doğan.
Yazar: Saylan, İbrahim
Yer Numarası: JQ1809.A8 .S275 2017
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"Donated by İbrahim Saylan."
Atatürk düşüncesinde din ve laiklik / Mustafa Kemal Atatürk, Hamza Zülfikar and [et.al.] yayına hazırlayanlar : Ethem Lütfi Fığlalı, Taha Müftüoğlu and İdris Karakuş.
Yazar: Atatürk, Kemal, 1881-1938.
Yer Numarası: DR592.K4 A86213 1999
NCC Library's copy is second edition, was published in 2008.;"NCC gift 2010.";"Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2)"
Şeriat'tan kıssa'lar / İlhan Arsel.
Yazar: Arsel, İlhan.
Yer Numarası: BP130.5 .A78 1996
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection - Copy 2);"NCC gift copy's donated by Metin Silman."
Devlet-i aliyye: Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar / Halil İnalcık.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: DR485 .I53
Donated by Turkish Textile Employer' Association(v.1);"Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, copy 2)";"NCC gift copy's donated by Türkiye İş Bankası."
Devlet-i aliyye: Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar / Halil İnalcık.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: DR485 .I53
Donated by Turkish Textile Employer' Association(v.1);"Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, copy 2)";"NCC gift copy's donated by Türkiye İş Bankası."
Devlet-i aliyye: Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar / Halil İnalcık.
Yazar: İnalcık, Halil, 1916-
Yer Numarası: DR485 .I53
Donated by Turkish Textile Employer' Association(v.1);"Donated by Kadriye & Erdal İlter (v.1, copy 2)";"NCC gift copy's donated by Türkiye İş Bankası."
Modernleşme ve milliyetçilik / Suavi Aydın.
Yazar: Aydın, Suavi, 1962-
Yer Numarası: DR432 .A94 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter (c.2);"NCC gift copy's donated by Çoban Basın Yayın."
Osmanlı'da ekonomik yapı ve dış borçlar / Emine Kıray.
Yazar: Kıray, Emine
Yer Numarası: HC405 .K374 1993
Donated by Kadriye & Erdal İlter (ML Book Collection - Copy 2);"NCC gift copy's donated by İlhan Başgöz."
Atatürk düşüncesinde din ve laiklik / Mustafa Kemal Atatürk, Hamza Zülfikar and [et.al.] yayına hazırlayanlar : Ethem Lütfi Fığlalı, Taha Müftüoğlu and İdris Karakuş.
Yazar: Atatürk, Kemal, 1881-1938.
Yer Numarası: DR592.K4 A86213 1999
NCC Library's copy is second edition, was published in 2008.;"NCC gift 2010.";"Donated by Kadriye & Erdal İlter (c. 2)"