-A A +A

Faaliyet Raporları

ODTÜ Kütüphanesi öğretim ve araştırma faaliyetleri çerçevesinde, içinde bulunduğu topluma doğru, nitelikli ve evrensel bilgiyi çağdaş olanaklarla eriştirmek amacıyla gerçekleştirdiği iş süreçlerinin ölçülmesine yönelik olarak her yıl faaliyet raporları oluşturmaktadır. Faaliyet raporlarına, yıllara göre aşağıdaki bağlantılardan erişilmektedir.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022