-A A +A

Faaliyet Raporları

ODTÜ Kütüphanesi öğretim ve araştırma faaliyetleri çerçevesinde, içinde bulunduğu topluma doğru, nitelikli ve evrensel bilgiyi çağdaş olanaklarla eriştirmek amacıyla gerçekleştirdiği iş süreçlerinin ölçülmesine yönelik olarak her yıl faaliyet raporları oluşturmaktadır. Faaliyet raporlarına, yıllara göre aşağıdaki bağlantılardan erişilmektedir.

2016                     2021

2017                     2022

2018                     2023

2019

2020