-A A +A

Ziyaretimi Planlarım

Üniversite yönetimi tarafından alınan karar gereği Kütüphanemiz sadece ODTÜ mensupları, öğrencileri ve protokol anlaşması olan kurumlardan gelen kullanıcılarımıza hizmet vermektedir.

ODTÜ Kütüphanesi bütün araştırmacılara açık olmakla birlikte; sadece ODTÜ mensupları kütüphane materyallerini ödünç alabilirler. Referans kütüphanecilerimiz araştırmacılara kütüphane kaynaklarının kullanılması konusunda rehberlik eder.

Diğer üniversitelerin, araştırma yapmak amacıyla kütüphanemizi kullanmak isteyen öğrencileri ve araştırmacıları üniversitemizin girişinde sorun yaşamamak için aşağıdaki adımları uygulamalıdır:

1) Bağlı bulunulan kurum tarafından verilecek, araştırmacının/öğrencinin ODTÜ Kütüphanesi'nden yararlanma gereksinimini belirten dilekçe, ODTÜ Rektörlük binasında yer alan Evrak ve Arşiv Müdürlüğü'ne, yararlanacak kişinin kendisi tarafından, elden teslim edilir.

2) Onaylanan dilekçeler ilgili makam tarafından Kütüphane'nin Referans Birimi'ne iletilir. Dilekçe sahibi dilekçesinin fotokopisini, kampus girişinde kullanmak üzere bu birimden alabilir.

Dilekçe yazımında aşağıda belirtilen kurallara uyulmalıdır:

1) Dilekçe, bağlı bulunulan kurumun ambleminin olduğu antetli bir kağıda, ODTÜ Rektörlük Makamı'na hitaben yazılmalıdır.

2) Dilekçede, dilekçeyi yazan makamın yöneticisinin adı, soyadı ve imzası bulunmalıdır.

3) Dilekçe metninde, ODTÜ Kütüphanesi'nden yararlanacak kişinin adı, soyadı, bölümü, öğrenci numarası, iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi), ne kadar süreyle ve ne amaçla Kütüphane'den yararlanacağı bilgileri bulunmalıdır.

4) Dilekçe metninde kütüphane kullanım süresi belirtilmeyen başvurular işleme alınmaz ve bir araştırmacı kütüphaneyi en fazla 6 ay süreyle kullanabilir.

Dilekçe örneği için tıklayınız. (KDDB, Referans Hizmetleri Süreci kapsamında kişisel verileriniz,Kanunda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. Konuyla ilgili aydınlatma metnine karekod veya bağlantı ile ulaşabilirsiniz. KVKK Aydınlatma Metni)

Not: Dilekçe sahiplerinin, Üniversite'de olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı dönemlerde kampusa girişi engellenebilir.

Bilgisayar, Çıktı ve Kopyalama Olanakları

Kütüphane'deki bilgisayarlar öncelikle ODTÜ mensuplarının kullanımı içindir.

Abone olduğumuz elektronik kaynakların kullanımı lisans anlaşmaları ve güvenlik gerekçesiyle IP sınırlıdır. Ziyaretçiler elektronik kaynaklardan Kütüphane içerisinde yararlanabilir, lisans kuralları çerçevesinde kopyalayabilirler.

Ziyaretçiler, Kütüphane girişinde yer alan fotokopi ofisinden bilgisayar çıktısı alabilir, basılı kaynaklardan fotokopi yoluyla yararlanabilirler. Ücretler: siyah-beyaz fotokopi 6 Kr/sayfa, renkli fotokopi 50 Kr/sayfa; tarama 12 Kr/sayfa; siyah-beyaz çıktı 6 Kr/sayfa, renkli çıktı 50 Kr/sayfa; asetata siyah-beyaz çıktı 50 Kr/sayfa, asetata renkli çıktı 1 TL dır. Fotokopi ofisi, Kütüphane'nin açık olduğu gün ve saatlerde hizmet vermektedir.

Ulaşım

Kütüphane binası, Rektörlük binasının yanında yer almaktadır. Eskişehir Yolu üzerindeki A1 numaralı kapıdan giriş yapıldığında ana caddeye açılan üçüncü sokağın başında "Kütüphane" yazılı yönlendirme levhası görülebilir. Eğer ulaşım, toplu taşıma araçlarıyla sağlanıyor ise; Rektörlük durağında inilmesi gerekmektedir.

Üniversite'ye ulaşımla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Engelli Kullanıcılar İçin

Bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız.