-A A +A

Nadir Eserler

  • Bu eserler, Nadir Eserler Odası’nda kütüphane görevlisi eşliğinde kullanılır.
  • Bu eserler ödünç verilmez.
  • Hafta içi 9.00 -17.00 saatleri arasında kullanıcılar bu eserleri kullanabilir, ancak hafta sonu kullanamazlar.
  • Bu eserlerden fotokopi çektirmek isteyen kullanıcı, kütüphane görevlisinden izin almalıdır.
  • Fiziksel özellikleri nedeniyle fotokopi çekimine izin verilmeyen eserler için fotoğraf çekimi yapılabilir.
  • Kullanıcı, kütüphane görevlisinin izni olmadan nadir eserden çekim yapmak üzere dijital kamera ya da cep telefonu kullanamaz.
  • İncelenecek eser büyük bir dikkat ve titizlikle kullanılmalıdır.
  • Kullanıcı incelenmesini bitirdikten sonra eseri kütüphane görevlisine iade eder.
  • Kütüphane görevlisi, esere herhangi bir zarar verilip verilmediğini kontrol ederek teslim alır.