-A A +A

Tez Teslim Kılavuzu

Bu kılavuz, tezinizin OpenMETU’ye (open.metu.edu.tr) yüklenmesi ve basılı kopyasının Kütüphaneye teslimi için izlemeniz gereken adımları ve açıklamaları içermektedir.

Önemli bilgi: 2547 sayılı YÖK Kanununun 40. ek maddesine göre "Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılır." Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi kanunun bu maddesine uygun hareket eder.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ortamda kullanıma sunulması amacıyla, yapılan tezlerin basılı kopyalarının yanı sıra elektronik kopyaları da alınmaktadır. Bu nedenle Enstitüler tarafından kontrol edilen ve imzaları tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir kopyasının (basılı ve elektronik olarak) Kütüphane’ye teslim edilmesi gerekmektedir. Tezlerin Kütüphane’ye tesliminde dikkat edilecek noktalar aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenciler tezlerini Tez Yazma Kılavuzunda belirtilen formatlara uygun, eksiksiz ve hatasız olarak hazırlanmalıdır. Erişim kriterleri için Tez İzin Formu doldurulup tezin ekler (appendix) kısmına eklenmelidir. Tez İzin Formu için sayfa numarası verilmesi zorunlu değildir. Eğer sayfa numarası verilmiş ise “İçindekiler” bölümünde belirtilmelidir.

 • Kütüphaneye teslim edilecek basılı kopyanın imzalarının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Tezin elektronik kopyası tek PDF dosyası biçiminde hazırlanmalıdır.
 • Tezin basılı ve elektronik kopyalarının sayfa no, biçim, içerik vb. açılardan birebir aynı olmasına dikkat edilmelidir.
 •  OpenMETU’ye erişmek için ODTÜ kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yapılmalıdır.
 • Basılı kopya Kütüphane’ye teslim edilmeden önce OpenMETU üzerinden Gönder > Yeni Gönderi alanları takip edilerek tez yükleme işlemleri yapılmalıdır.
 • 512 MB boyutuna kadar olan PDF formatındaki tezler sisteme yüklenebilmektedir.  512 MB’den büyük tezler için ise tez CD’ye kaydedilip Kütüphane Sağlama ve Kataloglama Birimi’ne getirilmelidir.
 • ORC-ID   alınmalı ve OpenMETU’de ilgili alana girişi yapılmalıdır. ORC-ID numarası almak için ORC-ID Klavuzu ‘ndan #1 yardım alabilirsiniz.
 • Gerekli bilgiler OpenMETU üzerinden eksiksiz bir biçimde doldurulduktan sonra, tezin imzalanmış basılı kopyası, karşılaştırma yapılması ve onay alınması için Kütüphane Sağlama ve Kataloglama Birimi’ne getirilmelidir.
 • Herhangi bir erişim kısıtlılığı söz konusu ise ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararının tüm kurul üyelerince imzalanmış bir kopyası, basılı tez ile birlikte ilgili birime teslim edilmelidir. Kararın, tez teslimi öncesinde ilgili Enstitü tarafından EBYS aracılığıyla ya da teslim esnasında tez sahibi tarafından elden mutlaka teslim edilmesi gerekmektedir. Enstitü Kararı Kütüphane Sağlama ve Kataloglama Birimi’ne ulaşmayan tezlerin kontrol işlemleri yapılamamaktadır.

 

Lisansüstü tezlerin erişime açılmasının ertelenmesi ve gizlilik dereceli tezler hakkında açıklamalar aşağıda sunulmuştur (Bkz. Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge):

Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.

Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. Şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkânı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.

Gizlilik dereceli tezler: Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma, güvenlik ve sağlık gibi konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilecektir. Kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilecektir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilecektir.

Gizli tezler, Kütüphaneye teslim edilmeyecektir.

 

 • Tezin Kütüphane ’ye teslimini izleyen 30 gün içinde yapılanlar dışında, erişim statüsü değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Kütüphaneye tez teslimi işlemleri randevu ile yapılmaktadır. OpenMETU üzerinden form doldurma işlemlerinizi tamamladıktan sonra bir randevu saati almanız gerekmektedir. Randevunuza gelmeden önce tüm imzalarınızın tamamlandığından emin olunuz.
 • Basılı ve elektronik kopyaların karşılaştırması Sağlama ve Kataloglama Birimi tarafından yapılmaktadır. Herhangi bir problem yoksa tezin kabul edildiği bilgisi ilgili Enstitü ’ye e-posta ile bildirilir.
 • Basılı tez, koleksiyona dahil edilmek üzere Sağlama ve Kataloglama Birimi’nde işlemleri tamamlanana kadar kalacak, sonrasında depoya indirilecektir.
 • Tezinizin özgeçmiş ve/veya diğer alanlarında yer alan size ya da diğer kişilere ait kişisel verilerin (e-mail, telefon, vb.) KVKK kapsamında hem basılı kopya hem de PDF üzerinde silinmesi veya bulutlanması gerekmektedir.
 • Tezinizde size ya da diğer kişilere ait imzalar yer alıyorsa (Örnek: Etik Kurulların imza sayfası, Araştırma izni sayfası gibi) bu alanların da pdf üzerinde bulutlanması gerekmektedir.

#1  ORC-ID Kılavuzu

Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 tarih ve 32771 sayılı yazısı ile, lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin, verilerin standardizasyonu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numarası olan Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası alması ve Ulusal Tez Merkezine kayıt yaptırması zorunlu kılınmıştır.

Lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerimiz için ORCID alınması ve Ulusal Tez Merkezi’ne kayıt  ile ilgili izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

1. YÖK Ulusal Tez Merkezine gidiniz.

2. Sağ üst köşede bulunan “ÜYE GİRİŞİ” butonuna tıklayınız/

3. Açılan sayfada e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

4. Profil bilgilerinizin bulunduğu sayfada bulunan “TEZ ÜST VERİ GİRİŞ FORMU” bölümüne tıkladıktan sonra açılan pencerede tezleriniz görüntülenecektir.

5. Eğer teziniz yok ise "Tez girişi" alanına tıklayarak tez üst veri giriş formunu açınız.

6. Açılan form üzerinde “ORC-ID (Open Researcher and Contributor ID) numarası al alanına tıklayınız.

7. ORC-ID sitesine yönlendirildikten sonra https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/dosyalar/OrcidYard%C4%B1m1.pdf   bağlantısı üzerinde belirtilen adımları izleyerek adınıza bir ORCID oluşturunuz. Eğer hâlihazırda ORC-ID sahibiyseniz giriş yapmanız ve 'Yüksek Öğretim Özgeçmiş Sistemi'ni yetkilendirmeniz (authentication) yeterlidir.

8. Yetkilendirme işlemi sonrasında "TEZ ÜST VERİ GİRİŞ FORMU" üzerinde 16 haneli ORC-ID tanımlayıcınızı görüyorsanız işleminiz tamamlanmıştır.