-A A +A

Bağış Formu

Bağış Politikamız

Kütüphane'ye bağışlanan bilgi kaynakları, koleksiyon geliştirme politikası kapsamında değerlendirilerek kabul edilmektedir. Kütüphane'nin koleksiyon geliştirme politikası Üniversite'nin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.

Bağış yapılan bilgi kaynaklarının koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğuna, Değer Tespit Komisyonu tarafından, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar verilmektedir. Kütüphane, bağış yapılan bilgi kaynaklarının koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme sorumluluğu ve yetkisine sahiptir.

Kütüphaneye bilgi kaynağı bağışında bulunmak isteyen kişilere, gerektiğinde bağışlanan kaynakların iade edilebileceğine veya Kütüphane'nin inisiyatifi doğrultusunda başka üniversite veya okullara gönderilebileceğine dair, "Bağış Kitap Formu" doldurtulur.

Kütüphane koleksiyonu için uygunluğuna karar verilen bilgi kaynaklarının teknik işlemleri yapıldıktan sonra koleksiyona eklenir, listesi tutulur ve bağış yapan kişiye ya da kuruma Üniversitemiz adına ‘teşekkür mektubu’ gönderilir.

Bağış yapılacak bilgi kaynaklarının seçimi ile ilgili kriterler

• Bağış yapılan bilgi kaynağının kütüphane koleksiyonunda (rezerv koleksiyonundaki yayınlar hariç) önceden mevcut olmaması,
• Fen bilimleri ve teknoloji konulu bilgi kaynaklarının son 5 yılda yayımlanmış olması,
• ODTÜ’de verilen eğitimi desteklemesi ve bilimsel nitelik taşıması,
• Bağış yapılan yayın süreli yayın niteliği taşıyor ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması gerekir.

Bağış olarak koleksiyona dahil edilmeyen bilgi kaynakları
• Gazeteler,
• Basımı durmuş süreli yayınlar,
• Fiziksel açıdan kötü durumdaki materyaller,
• Fotokopi materyaller.

Bağış ve değişim yoluyla sağlanacak bilgi kaynaklarının seçim ve değer tespit kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Bağış Formu’nu indirmek için tıklayınız.

*Bağış formunu elektronik olarak gift@metu.edu.tr adresine de ulaştırabilirsiniz.