-A A +A

Açık Erişim Hizmetleri

Açık Erişim

Açık erişim  kamu kaynakları ile üretilmiş bilimsel araştırma çıktılarının bilim insanlarının, araştırmacıların, öğrencilerin ve ilgilenen sıradan insanların  kullanımına finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın sunulması hareketidir

Bu hareketin tamamlayıcısı olarak Açık bilim ise, bilimsel bilginin üretiminden paylaşımına kadar olan tüm aşamalarda açıklık, şeffaflık ve katılımcılık prensiplerini benimsemeyi ifade eder. Açık bilim, bilimsel verilerin, metotların ve yazılımların açık kaynak olarak paylaşılmasını, araştırma süreci ve sonuçlarının şeffaf ve açık tartışılmasını ve fikir alışverişini teşvik etmeyi hedefler.

ODTÜ, 2019 yılında yayınlanan, Açık Bilim Politikası çerçevesinde, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine ileri düzeyde katkı sağlamayı, açık, tekrarlanabilir ve güvenilir araştırma çıktıları ile toplum ve tüm paydaşları yararına bilginin geniş yayılımını destekler. Açık erişim ile açık bilimi özendiren, destekleyen araçları kullanmaya ve araştırma süreçlerini bu yönde geliştirmeye özen gösterir.

Bu doğrultuda ODTÜ Araştırmacılarının ürettikleri bilimsel çıktılar ve entelektüel bilgi kaynaklarının Üniversitenin açık erişimli akademik arşivi OpenMETU aktarılmasına ilişkin esas ve usulleri “ODTÜ Mensup Ve Öğrencilerinin Ürettikleri Bilimsel Ve Entelektüel Çalışmaların Açık Erişim Ve Kurumsal Arşiv Sistemine Aktarılmasına İlişkin Yönerge“ çerçevesinde düzenlenir.

Her türlü görüş, öneri ve sorularınız için OpenMETU Çalışma Grubu ile iletişime geçebilirsiniz.

Kullanışlı Bağlantılar

Bilimsel çalışmanızı OpenMETU’ye yükleyebilirsiniz

Telif Hakkı, Ambargo ve Lisans Bilgilendirme

Oku ve Yayımla Anlaşmaları ve Üyelik İndirimleri

OpenMETU'ye içerik yükleme kılavuzları;

DOI ile Yayın Yükleme

Tez Yükleme Kılvuzu

Yayın Yükleme Kılavuzu

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yükleme