-A A +A

Kitap Koleksiyonu

ODTÜ Kütüphanesi koleksiyonunda 536.933 basılı, 1.202.608 elektronik kitap bulunmaktadır.

Basılı kaynaklar Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine göre sınıflandırılmakta ve açık raf sisteminde hizmete sunulmaktadır.

Bu sistemde disiplinler, ana ve alt konular olmak üzere bölümlere ayrılır. Kaynaklara verilen yer numaralarında harfler ana konuları, numaralar ise alt konuları temsil eder.

Koleksiyondaki basılı ve elektronik kitaplara kütüphane kataloğu OPAC (Online Public Access Catalog) aracılığı ile erişilebilir. Basılı kaynaklara kolay erişmek için katalog taraması sonucunda bulunan kaynakların “Location”, “Call No.” ve “Status” bilgilerine dikkat edilmelidir.

“Location” kaynağın hangi koleksiyonda bulunduğu hakkında bilgi verir. “Call No.” kaynağın raftaki yerini belirtir. “Status” ise kaynağın kullanılabilirlik durumunu gösterir.

Katalog taraması ile ilgili rehberi görmek için burayı tıklayınız.

Kitap Koleksiyonu Dağılımı

KAT

BLOK

KİTAP KOLEKSİYONU

1

A BLOK

A Genel Çalışmalar
B Felsefe, Psikoloji, Din
C Tarih Bilimleri
D Tarih
E-F Tarih-Amerika
G Coğrafya, Antropoloji & Spor

2

A BLOK

R Tıp
S Tarım
T Teknoloji
U Askeri Bilimler
V Deniz Bilimleri
Z Kütüphanecilik & Bibliyografyalar

B BLOK

 

Fen Bilimleri

3

A BLOK

H Sosyal Bilimler
J Siyaset Bilimi
K Hukuk

Atatürk Koleksiyonu

B BLOK

L Eğitim
M Müzik
N Güzel Sanatlar
P Dil ve Literatür

Nadir Eser Koleksiyonu