-A A +A

Protokol Kullanarak Ödünç Alma

ODTÜ Kütüphanesi, 

Ankara Üniversitesi   

Çankaya  Üniversitesi

TED  Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

THK Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Gazi  Üniversitesi

TOBB ETU

Atılım  Üniversitesi

Hacettepe  Üniversitesi


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

MTA

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)

Bilkent  Üniversitesi

Sayıştay

 

arasında imzalanan protokol gereği; yukarıdaki Üniversite ve kurumlarda tam zamanlı olarak çalışan akademik personel Kütüphanemizden 5 kitabı 1 ay süreyle ödünç alabilir ve 1 kez uzatma yapabilirler.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak çalışan akademik personel, bu kütüphanelerden 5 kitabı 1 ay süreyle ödünç alabilir.

Kullanıcıların sorumlulukları 

• Dergiler, referans kaynakları, nadir eserler, kısa süreli ödünç verilen kitaplar ile gör-işit materyalleri ödünç verilmez.
• Protokol formu ODTÜ Kütüphanesi'nden alındıktan sonra en geç 10 gün içerisinde, yararlanılmak istenilen kütüphaneye teslim edilmelidir.
• Protokol formu yılda üç kez - 1 Mart, 1 Temmuz, 1 Ekim tarihlerinde - yenilenir. 
• Ödünç alınan materyalin güvenliğinden ve ödünç alındığı kütüphaneye zamanında tesliminden, kullanıcı sorumludur.
• Ödünç alınan materyal, ödünç alındığı kütüphaneye kullanıcı tarafından teslim edilir.
• Her türlü cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

İletişim
Soru ve önerileriniz için Ödünç Verme Birimi'ne 
e-posta ile veya (+90.312)210 27 85 / (+90.312)210 36 24 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.