-A A +A

Kütüphaneciye Sor

Aşağıdaki adreslere e-posta gönderimi ile toplanan kişisel verileriniz, KDDB tarafından kanunda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. Konuyla ilgili aydınlatma metinlerine https://kvkk.metu.edu.tr/tr/aydinlatma-metinleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Gelen sorular, hafta sonu ve resmi tatil günleri dışında 24 saat içerisinde yanıtlanmaktadır.

Yenileme, kitap ayırtma, cezalar ve kütüphane hesabınız ile ilgili sorularınız için:
E-posta: cdesk@metu.edu.tr
Telefon: (+90.312)2102785


Yeni kitap istekleri ile ilgili sorularınız için:
E-posta: saglama@metu.edu.tr
Telefon: (+90.312)2102790 / (+90.312)2102783


Dergi abonelikleri, bağış ve değişim yolu ile sağlanan dergiler ile ilgili sorularınız için:
E-posta: referans@metu.edu.tr
Telefon: (+90.312)2103619

Elektronik kaynaklar ile ilgili sorularınız için:
E-posta: referans@metu.edu.tr
Telefon: (+90.312)2102786 / (+90.312)2102798


Danışma kaynakları ve tez koleksiyonu ile ilgili sorularınız için:
E-posta: referans@metu.edu.tr
Telefon: (+90.312)2102793


Kütüphanelerarası Ödünç Verme hizmeti ile ilgili sorularınız için:
E-posta: ill@metu.edu.tr
Telefon: (+90.312)2103624


Gör-işit materyalleri ile ilgili sorularınız için:
E-posta: lib-hot-line@metu.edu.tr
Telefon: (+90.312)2102789


Kitap bağışları ile ilgili sorularınız için:
E-posta: gift@metu.edu.tr
Telefon: (+90.312)2102783


Kütüphane kataloğunda yerinde göründüğü halde rafında olmayan kitaplar ile ilgili sorularınız için:
E-posta: lib-hot-line@metu.edu.tr
Telefon: (+90.312)2102787 / (+90.312)2102797