-A A +A

Sunumlar

Kutlutürk, L., Akbayrak,E.H. (19-21 September 2013). Akademik Araştırmalarda Web 2.0 Etkisi: ODTÜ ve Mendeley İşbirliği. ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler, İstanbul.

Dalkıran, Ö., Aker İ., Öztemiz, S., Taşkın Z., Tunç Koyuncu S. (6 September 2013). Usability Testing of Digital Libraries: The Experience of EPrints. 3rd International Conference on Integrated Information (IC-ININFO), Prague, Czech Republic

Keten, B. (7 November 2012). OpenAIREplus Türkiye Masası’ndan E-Bilim için Bilimsel Bilgiye Açık Erişim Desteği. inet-tr’12, Eskişehir.

Gürdal, G., Keten, B., Kutlutürk, L., Moral Başer, A., Türkfidanı, A., Çelik, S., Al, U. (19 September 2012). Açık Erişim Arşivi Oluşturma Süreci: Problemler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı (Eğitmen). 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ankara.

Keten, B. (7 February 2012). Üniversite Kütüphanelerinde Uzmanlık. DTCF Bilgi Topluluğu Konferans Dizisi, Ankara Üniversitesi.

Keten, B. (31 May-2 June 2012). Aşırı Bilgi Yüklemesi Kütüphaneciler İçin Bir Tehdit mi Yoksa Fırsat mı? Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, Ürgüp.

Ekici, S. (9-11 May 2012). Ankara'da Bulunan Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümlerinin Değerlendirilmesi. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, Bodrum.

Akbayrak, E. H. (26 May 2012). Kütüphanelerde Çarpıcı Uygulamalar. CFS Talk & Awards, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Uysal, H. (12 January 2012). Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Web 2.0 Uygulamaları. Bilkent'te Kütüphanecilik Seminerleri II:Web 2.0, Ankara.

Keten, B. (30 April 2011). Yayıncı Başvuru Sistemi ve Değerlendirme Sürecine Etkisi. 11. ANKOS Yıllık Toplantısı, Muğla.

Keten, B. (19 September 2011). ANKOS Publisher Application System. ICOLC 2011, İstanbul.

Karasözen, B., Zan, B. U. (8-10 September 2010). Bibliometric Analysis of Turkey's Recent Social Science Publications. STI Congress, Leiden, Netherlands.

Yörük, N., Zan, B. U. (1-3 May 2009). Türk Basınında Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleğinin Oluşturduğu İmaj. 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.

Özen, H. (24-26 October 2007). Elektronik Koleksiyon Yönetimi ve Elektronik Bilgi Kaynaklarında Ölçme Değerlendirme. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ankara.

Akbayrak, E. H. (18-20 October 2006). Institutional Repository Movement in Turkey. Open Scholarship 2006: New Challenges for Open Access Repositories, Glasgow, İskoçya.

Karaboğa, D. (26 March-1 April 2007). Tarih Boyunca Kütüphaneci İmajı ve Türkiye Örneği. 43. Kütüphane Haftası, Ankara.

Batı, H. (22-25 May 2006). Cost Benefit Analysis of Electronic Information Resources: An Evaluation of the Middle East Technical University Library. IATUL 27th Annual Conference: Embedding Libraries in Learning and Research, Portekiz.

Akbayrak, E. H. (27 March-2 April 2006). Kütüphanelerde Bir Hizmet Kalitesi Ölçümü Modeli: LibQUAL+TM. 42. Kütüphane Haftası: Türkiye'de Bilgi Hizmetleri ve Yeni Yaklaşımlar, Ankara.

Gürbüz, E., Akbayrak, E. H. (9-11 February 2006). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Koleksiyonu. Akademik Bilişim '06, Denizli.

Karasözen, B. (8 December 2005). ANKOS Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu. Rektörler Toplantısı, Ankara.

Karasözen, B. (9-11 December 2005). Sanal Araştırma Ortamları ve Açık Veriler. INET-TR '05, İstanbul.

Karasözen, B. (16-18 June 2005). ANKOS 2001-2005. 5. Uluslararası Yıllık ANKOS Toplantısı, Sakarya.

Karasözen, B. (28 March-3 April 2005). Konsorsiyumlarla E-Koleksiyon Geliştirme ve Yönetimi. 41.Kütüphane Haftası: Dijital Kültür ve Yeni Nesil Kütüphaneler, Ankara.

Karasözen, B. (28 March-3 April 2005). SPARC ve Açık Erişim. 41.Kütüphane Haftası: Dijital Kültür ve Yeni Nesil Kütüphaneler, Ankara.

Karasözen, B., Gürbüz, E. (31 May-3 June 2004). Management and re-organization of an academic library in continuously changing environment. 25th IATUL Annual Conference: Library Management in Changing Environment, Krakow.

Karasözen, B. (13-14 June 2004). ANKOS - Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu. 4. Uluslararası Yıllık ANKOS Toplantısı, İstanbul,

Karasözen, B., Gürbüz, E. (9-10 June 2004). ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları. 5. Kamu Kalite Sempozyumu, Ankara.

Karasözen, B. (14 May 2004). ANKOS. 4th SELL Meeting, İtalya.

Karasözen, B. (14 May 2004). Open Access, Institutional Repositories, SPARC. 4th. SELL Meeting, İtalya.

Karasözen, B. (6-7 June 2003). ANKOS - Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu. 3. Uluslararası ANKOS Toplantısı, Ankara.

Yumşak, H., Akbayrak, E. H. (2-5 June 2003). METU Library: A Pilot Institution in the Performance-based Budgeting Project. 24th IATUL Annual Conference, Ankara.

Olşen Güzeldere, Ş., Baysal, G., Rendeci, D., Öcal, F. (2-5 June 2003). User Education & Teaching Myself: A Library Tutorial. 24th IATUL Annual Meeting, Ankara.

Karasözen, B. (18-19 April 2003). SPARC ve ANKOS. ANKOS Kuşadası Çalıştayı, Kuşadası.

Karasözen, B. (16-19 November 2002). Cooperation and Partnerships in Library Services: ANKOS. PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, Ankara.

Karasözen, B. (24-25 October 2002). Dijital Kütüphanelerin Gelişimi. Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu, Abant.

Karasözen, B. (3-5 October 2002). ANKOS. 4th European International Coalition of Library Consortia Meeting, Selanik.

Karasözen, B. (10 July 2002). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Performansa Dayalı Bütçeleme Projesi Çalışmaları. Maliye Bakanlığı, Ankara,

Karasözen, B. (9-11 May 2002). ANKOS - Anatolian University Libraries Consortium. 2nd Annual ANKOS Meeting, İstanbul.

Karasözen, B., Yumşak, H., Akbayrak, E. H. (26 March 2002). ODTÜ Kütüphanesi: Performansa Dayalı Bütçeleme Projesinde Bir Pilot Kurum. Yaratıcı Kütüphane Hizmetlerini Geliştirmeyle ilgili Avrupa Topluluğu Girişimleri Sempozyumu, İstanbul.

Özbağ Ören, Ç., Batı, H. (25-31 March 2002). Elektronik Bilgi Kaynakları ve Hizmetler. 38. Kütüphane Haftası: e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler, Ankara,

Karasözen, B., Batı, H. (6-8 February 2002). Elektronik Bilgi Kaynakları Erişiminde Ulusallaşmaya Doğru. Akademik Bilişim '02, Konya.

Karasözen, B. (11-12 May 2001). ANKOS’un Gelişimi, 1. Uluslararası ANKOS Toplantısı, İzmir.

Karasözen, B. (26 March-1 April 2001). ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu): Dünü, Bugünü, Geleceği. 37. Kütüphane Haftası, Ankara.

Karasözen, B., Özbağ Ören Ç. (9-11 November 2000). Elektronik Dergi ve Veritabanları Koleksiyonları İçin Bir İşbirliği Modeli: ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu). INET-TR 2000, İstanbul.

Özbağ, Ç. (27 March-2 April 2000). Üniversitelerarası Konsorsiyum Çalışmalarına Somut bir Örnek: ANKOS. 36. Kütüphane Haftası,İzmir

Karasözen, B. (19-21 November 1999). Kütüphanelerarası Konsorsiyum Çalışmaları. INET-TR '99, Ankara.

Karasözen, B. (13-15 November 1998). Küreselleşme, Internet, Kütüphaneler. INET-TR '98, İstanbul.

Karasözen, B. (21-23 November 1997). Elektronik Dergiler: Kütüphanecilikte Yeni Boyut. INET-TR '97, Ankara.

Karasözen, B. (17-19 November 1995). Bilimsel Bilgiye Erişimde Yeni Paradigmalar ve Internetin Rolü. INET-TR '95, Ankara.