-A A +A

Sağlama ve Kataloglama Birimi

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Sağlama ve Kataloglama Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

Kataloglama-Sınıflama: Kütüphane‘ye satın alma ya da bağış yoluyla sağlanan basılı kitaplar, görsel-işitsel kaynaklar, tezler ve elektronik kitapların kataloglama ve sınıflama işlemlerini yürütmek.
Teknik İşlemler: Kataloglama işlemleri tamamlanan bilgi kaynaklarının rafa çıkmadan önce kalan işlemlerini tamamlamak. Bilgi kaynağı talebinde bulunan kullanıcılara kaynağın koleksiyona eklendiğine dair e-posta göndermek.
Yeni Gelen Yayınlar Duyuru Hizmeti (New Arrivals)
Bağış Kitaplar: Kişi ya da kurumların bağışladığı bilgi kaynaklarının, koleksiyon geliştirme ilkeleri doğrultusunda seçim, değerlendirme ve kataloglama işlemlerini yürütmek.
Elektronik Kitaplar: Abone olunan ve/ya da satın alınan e-kitapların MARC kayıtlarını kütüphane otomasyon sistemine yüklemek.
Kitap Ödülleri: ODTÜ Rektörlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda; yayın ödülleri ile öğretim üyesi yükseltme ve atama işlemleri için kullanılacak kitap listelerini hazırlamak, ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından verilen ödüle yapılan başvuruların, Rektörlük tarafından ilan edilen listelerden kontrolünü gerçekleştirmek ve kitaba verilecek ödül miktarı hesaplamasını yapmak.
Kayıp Kitap Kontrolü: Kullanıcı tarafından kaybedilen kitapların piyasadaki basım/fiyat kontrollerini sağlamak ve kaybedilen ve/ya da yeni sağlanan kitap kaydı üzerinde gerekli işlemleri yürütmek.
Tez Teslimi: ODTÜ’de hazırlanan ve onaylanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ve basılı kopyalarını kontrol ederek teslim almak.

Sağlama ve kataloglama işlemleri ile Kütüphane Kataloğu hakkındaki tüm sorularınızı, e-posta ya da telefon (+90.312)210 27 90 / (+90.312)210 27 83 aracılığı ile Birim'e iletebilirsiniz.