-A A +A

Kalite Politikası

ODTÜ Kütüphanesi olarak bizler, temel değerlerimizden ödün vermeden;

  • Zengin kitap ve dergi koleksiyonumuzu her geçen gün çoğaltacak,
  • Elektronik kaynakların kullanım oranını en üst seviyeye taşıyarak rekabet gücümüzü artıracak,
  • Güçlü teknik donanımımızla teknolojik değişime uyum sağlama becerimizi sürdürecek,
  • Verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman daha iyisi olacağı inancı ile sürekli iyileştirecek,
  • Örgütsel ve yönetsel becerilerimizi işbirliği ve dayanışma kültürümüzle çoğaltacak,
  • Çalışanlarımızın nitel ve nicel olarak yeterli olması için gerekli her türlü çabayı harcayacak,
  • Çalışanlarımızın sürekli eğitimini destekleyecek eğitim programları ile çalışanların etkinliğini artıracak,
  • Fiziksel ortamımızın güvenli, emniyetli ve yeterli olması için gerekli kaynakların ayrılmasını sağlayacak,
  • Kurumsallaştırmayı başardığımız işletim ve yönetim sistemimizle kendimizi sürekli ölçecek ve geliştireceğiz.

 

Cevat GÜVEN
Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanı