-A A +A

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Üretilen Dönem Projelerinin OpenMETU’ya Yüklenmesi Hakkında Bilgilendirme

Tezsiz Yüksek Lisans çalışmaları için OpenMETU'de "Term Project" başlıklı yeni bir koleksiyon oluşturulmuş, öğrencilerimizin çalışmalarını yükleyecekleri arayüzler sisteme eklenmiştir. 

Bu çerçevede gerekli idari çalışmalar yapılmış,  Enstitü ve Bölümler bilgilendirilmiştir.

2020 - 2021 Bahar Dönemi itibariyle Tezsiz Yüksek Lisans programlarında üretilen proje çıktıları OpenMETU’ye yüklenerek arşivlenmekte ve erişime açılmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi Yükleme Kılavuzu  (https://open.metu.edu.tr/bitstream/handle/11511/92036/Term%20Project%20%20Y%C3%BCkleme%20K%C4%B1lavuzu%20.pdf )