-A A +A

SAE Mobilus Veritabanı Eğitim Webinarı

SAE Mobilus Veritabanı için 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 11.00’da eğitim webinarı düzenlenecektir.

ODTÜ tarafından aboneliği devam eden SAE Mobilus Veritabanı otomotiv, havacılık ve uzay konularında dergi, standart ve teknik yayına ait 160.000’den fazla tam metin belge içermektedir. Veritabanı içeriği ve webinara ilişkin tanıtıcı bilgileri aşağıdaki bağlantıda yer alan dokümanlardan erişim sağlanabilir.
SAE Mobilus Veritabanı İçeriği 
https://lib2.metu.edu.tr/ek/SAE%20Mobilus.pdf
SAE Mobilus Veritabanı Webinarı
https://lib2.metu.edu.tr/ek/SAE%20Mobilus%20Webinar%20.png
Webinar için kayıt: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTYyYTc4ZDItYmUxMC00Mjc4LWE1NzctMGNiN2ViMGNhNzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d856424-0844-47d2-968f-b9aa385d471a%22%2c%22Oid%22%3a%228fbe5df2-839e-4dc5-ab9f-9cecc84c5d9d%22%7d