-A A +A

Mevbank Yönetim Sistemleri Veritabanı

Mevbank Yönetim Sistemleri Veritabanı 30 Eylül 2022 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.
Mevbank Yönetim Sistemleri Veritabanı, bilişim, çevre, enerji, gıda, imalat sanayi, iş sağlığı ve güvenliği (İSG), sağlık konularındaki kanun, yönetmelik, tebliğ, Yargı Kararları, makale, mülga, uzman yorumları, kılavuz dokümanları, iş akış şemaları gibi birçok belgeyi içermektedir.
Mevbank Yönetim Sistemleri’ nin konu başlıkları:
1.  İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Mevzuatı
2.  Çevre Mevzuatı
3.  Gıda Mevzuatı
4.  Enerji Mevzuatı
5.  Sağlık Mevzuatı
6.  İmalat Sanayi Mevzuatı
7.  Bilişim Mevzuatı  

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Veritabanına uzaktan erişim için VPN hizmetini (https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/groups/vpn-hizmeti) kullanınız.
Veritabanları ile ilgili görüş ve önerilerinizi http://lib.metu.edu.tr/tr/veritabani-degerlendirme-formu# bağlantısında yer alan formu doldurarak bizlerle paylaşabilirsiniz.
NOT:
1. Sistematik olarak çok sayıda kopyalama, çıktı alma ve indirme işlemi yapılması durumunda Üniversitenin veritabanına erişimi yayıncı tarafından kesilir. Bu nedenle lütfen veritabanlarını kullanırken telif haklarına uygun davranınız.

2. Erişim bağlantısının e-posta programlarından kaynaklanan nedenlerle açılmaması durumunda, adresi İnternet tarayıcınıza kopyalayarak bağlantıyı acmayı deneyiniz