-A A +A

Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) Hizmeti Bilgilendirme

Kütüphane aydınlatma altyapısı yenilenme çalışmaları nedeniyle 11 Kasım 2022 tarihinden itibaren A Blok A-G Salonu, T ve H salonlarında bulunan kitaplar bir ay süre ile ödünç verilmeyecektir.