-A A +A

Kütüphanede Hafta İçi 17.15' den Sonra Ve Hafta Sonu Verilen / Verilmeyen Hizmetler

Kütüphanede Hafta Sonu Verilen Hizmetler

  • Kayıtlı kullanıcılar için ödünç verme işlemleri yapılmaktadır.
  • ODTÜ Mensupları, e-kaynak araştırması yapabilmektedir.
  • Basılı kaynak araştırmaları için açık raflar kullanılabilmektedir.

Kütüphanede Hafta Sonu Verilmeyen Hizmetler

  • Kasım Gülek ve Nadir Eser koleksiyonları kullanıma kapalıdır.
  • ILL ve protokol kullanıcı işlemleri yapılmamaktadır.
  • Dış kullanıcı işlemleri ( kullanıcı hesabı oluşturma ve şifre verme) işlemleri yapılmamaktadır.
  • Depodan tez ve kitap istekleri çıkarılmamaktadır.
  • Dergi depo istekleri çıkarılmamaktadır.
  • Bağış işlemleri yapılmamaktadır.
  • Tez teslim işlemleri yapılmamaktadır.