-A A +A

Güz Dönemi Kayıtları ve Kütüphane Hesabı Hakkında

Güz dönemi kayıtları öncesi, kütüphane hesabında 5.00 TL ve üzerinde borcu ya da iadesi gecikmiş kitap bulunan öğrencilerin kayıtları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aracılığı ile BLOKE edilecektir.

Öğrencilerin kayıt sırasında sorun yaşamamaları için "kütüphaneden ödünç aldıkları ve iadeleri geciken kitapları" iade etmeleri ve gecikme bedellerini en kısa sürede ödemeleri gerekmektedir. Kitap iadelerini gerçekleştiren ve borçlarını ödeyen öğrencilerin kayıtlarındaki bloke kaldırılacaktır.

Kitap iade tarihlerinizi https://catalog.library.metu.edu.tr/patroninfo adresinden takip edebilirsiniz.

Kullanıcılarımız borçlarını, https://fines.lib.metu.edu.tr adresindeki online ödeme sistemi üzerinden, kredi kartlarını kullanarak ya da web sayfamızda belirtilen adımları izleyerek (https://lib.metu.edu.tr/tr/duyurular/kutuphane-gecikme-bedeli-odeme-0) ödeyebilirler.

Sisteme metumail kullanıcı adı ve sifresi ile giris yapılabilir.