-A A +A

Diğer E-Kaynaklar

All That JAS: Journal Abbreviation Sources

Dergi kısaltmaları ile ilgili web sitelerinin derlemesi.

ASEE - American Society for Engineering Education

Mühendislik.

Avrupa Dillerinde İktisat Konulu Yayınlar E-Çeviri Platformu (EE-T)

Pisa Üniversitesi'nin önerisi ile, Avrupa Birliği tarafından "Erasmus Sub Programme - Multilateral Projects Action - Life Learning Programme" kapsamında yürütülen; iktisat konulu yayınların 9 ayrı dilde (İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence, Yunanca, Türkçe) çevirilerini ortak bir platformda toplamak amacıyla başlatılan projenin, 2013 yılı ekim ayında tamamlanması planlanmaktadır. Proje sonunda 18., 19., 20. ve 21. yüzyılları kapsayan tüm iktisat çevirileri için bir veritabanı oluşturulacak; aynı zamanda çeşitli öğretici materyaller, ders videoları ve çevirilerin iktisadi düşünce tarihine etkisini konu alan makalelere erişim sağlanacaktır.

bookboon.com

Üniversite öğrencileri, profesyoneller ve sürekli seyahat edenler için 1.500’ün üzerinde e-kitabı ücretsiz olarak erişime sunmaktadır. Kitaplar PDF formatında indirilebilmekte ve dünya çapında kullanımı mümkün kılmak için yedi dilde erişime sunulmaktadır. bookboon.com, dünyanın önde gelen üniversitelerinde görev yapmakta olan saygın profesörler tarafından yazılan 800’den fazla ders kitabını; iş dünyasına ilişkin kendi alanında uzman kişiler tarafından yazılmış 400’ün üzerinde e-kitabı ve Avrupa’dan Avusturalya’ya, Kuzey Amerika’ya, Afika’ya kadar farklı kıtalardaki yerler için yazılmış 300’ün üzerinde gezi rehberini içermektedir.

Brenda (The Comprehensive Enzyme Information System)

3500 farklı enzimle ilgili veri içerir.

Creative Commons

Creative Commons yazarlara, bilim adamlarına, sanatçılara ve eğitimcilere kendi çalışmalarını kaydedebilecekleri ücretsiz araçlar sunmaktadır.

Dogpile

En iyi arama motorlarını tek arayüzde hizmete sunar.

EndNote

Kaynakça oluşturmak ve düzenlemek için kullanılan bir referans yönetim yazılımıdır.

Food and Agriculture Organization of the United Nations Yayınları

FAO; tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, doğal kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda danışmanlık yapan bir kuruluştur.

Genamics JournalSeek

68411 derginin içeriği, konusu, yayınevi, kısa adı ve ISSN’i hakkında bilgi verir. Dergilerin web sayfalarına bağlantı sağlar.

The Global Economic Monitor (GEM)

World Bank tarafindan üretilen Global Economic Monitor (GEM) gelişmekte olan ve yüksek gelirli ülkelerdeki küresel ekonomik gelişmelere ilişkin günlük güncellemeleri verir. GEM, döviz kurları, hisse senedi piyasaları, faiz oranları, eşya fiyatları ve yükselen piyasa senetlerine ilişkin günlük verileri; tüketici fiyatları, yüksek teknoloji pazarı göstergeleri, endüstriyel üretim ve mal ticareti, vb. için aylık verileri; gayri safi yurtiçi hasıla, cari işlemler bilançosu ve bütçe dengelerine ilişkin üç aylık verileri sağlar.

Google Scholar

Bilimsel literatür taramasına olanak sağlar. Bu arama motoru sayesinde araştırmalara, indekslere, özlere ve kütüphaneniz üzerinden ya da web ortamında çalışmaların tamamına erişebilirsiniz.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations

NDLTD, basılı ortamdaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ortamdaki kullanımını, yayımını ve korunmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapan uluslararası bir organizasyondur.

OAIster

Dijital kaynakların toplandığı bir toplu katalog özelliği taşıyan OAIster, 12 milyona yakın kayda erişim sağlamaktadır.

Open Access Overview

Hakemli araştırma makaleleri ve bunların ön basımlarına açık erişim sağlayan Open Access literatürü dijital, online ve ücretsizdir.

OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories

OpenDOAR dünyadaki açık arşiv havuzlarının listesini verir.

Open Library

Open Library açık, düzenlenebilir bir kütüphane kataloğudur ve kar amacı gütmeyen Internet Archive’ın projesidir. California State Library ve Kahle/Austin Foundation tarafından desteklenmektedir. Çeşitli formatlarda 1.000.000’un üzerinde ücretsiz e-kitaba erişim sunmaktadır.

Proteus Internet Search

Bircok arama motorunu tek arayüzde sunar.

RSC Visual Elements

Kimyasal elementler cizelgesidir. Elementler hakkinda detayli
bilgilere ulasilabilir.

SCImago Journals & Country Rank

SCImango Journals & Country Rank (SJR), dergilere ve ülkelere ilişkin bilimsel göstergeleri içeren bir portaldır. Portal, Scopus (ELsevier B.V.)veritabanında yer alan veriler kullanılarak geliştirilmiştir. SJR, bilimsel etki alanlarının belirlenmesinde ve değerlendirmesinde kullanılabilmektedir.

SPARC

SPARC ®, the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, akademik yayın sistemindeki dengesizliği gidermek için çalışan, akademik ve araştırma kütüphaneleri tarafından kurulmuş uluslararası bir ittifaktır.

Stanford Encyclopedia of Philosophy (E-Encyclopedia)

Felsefe ve ilgili alanlar.

TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı [1965-]

TÜBİTAK Araştırma Grupları tarafından desteklenmiş araştırma projelerinin kesin raporlarını içermektedir. Proje raporlarına ULAKBİM Kütüphanesinden erişilebilmektedir.

TÜİK Yayınları

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, kuruluşundan bu yana yayımlanmış olan basılı tüm yayınlar, elektronik kitap (e-kitap) olarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Türkiye Makaleler Bibliyografyası

Tüm bilim dallarında yayınlanmış ulusal Türkçe dergiler.

ULAKBİM Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu

Kataloğu kullanarak; ULAKBİM, Gazi, Hacettepe,Bilkent ve Başkent Üniversiteleri'nin süreli yayın/dergi koleksiyonlarını tarayabilirsiniz. Lisans anlaşmaları gereği, elektronik dergilere yanlızca TÜBİTAK üzerinden erişilmektedir.