-A A +A

Staj

STAJ BAŞVURU KOŞULLARI

ODTÜ Kütüphanesi, yıllar içinde tanımı ve sorumlulukları hızla değişen kütüphanecilik mesleğinin gelişimini takip etmek ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla stajyer programları düzenlemektedir. Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi* lisans öğrencilerinin kabul edildiği staj programına belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir.

Başvurular için aşağıda yer alan şartların dikkate alınması gerekmektedir;

·         Stajyer adayı en az 3. sınıf öğrencisi olmalıdır.

·         Genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir (4.00 üzerinden).

·         Kütüphane’nin hizmet verdiği alanlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

·         Daha önce ODTÜ Kütüphanesi’nde staj yapılmamış olması gerekmektedir.

·         Staj başvuruları bölümlerin staj koordinatörlükleri aracılığı ile yapılmalıdır.

Kütüphanemizde, kış dönemi (Ocak-Mayıs ayları) ve yaz dönemi (Haziran-Eylül ayları) olarak 2 farklı staj dönemi bulunmaktadır. Staj başvuruları kış dönemi için en geç 15 Kasım, yaz dönemi için en geç 31 Mart tarihlerine kadar yapılmalıdır. Staj programına kabul edilen öğrenciler gerekli evraklarını en geç kış dönemi için 23 Aralık, yaz dönemi için 25 Nisan tarihine kadar ODTÜ Kütüphanesi Kurumsal İletişim Birimi’ne şahsen teslim etmelidir.

Staj başvurusunda teslim edilecek belgeler;

·         Staj başvuru belgesi (form için tıklayınız),

·         1 adet vesikalık fotoğraf,

·         Resmi not dökümü örneği (transkript),

·         Özgeçmiş örneği (CV),

·         Üniversiteden alınmış zorunlu staj belgesi (1 kopyası bizde kalacak şekilde),

·         Öğrencinin kurumumuzda staj yaptığı süre içerisinde öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından sigortalanacağına dair bir yazı (Sigorta bildirim yazısı örneği için tıklayınız),

·         Dilekçe ve sigorta bildirim yazıları, bölümlerin tüm iletişim bilgilerini içeren antetli kağıtlara basılmış olmalıdır.

NOT: ODTÜ Kütüphanesi, şehir dışından gelecek stajyerlerin barınma, ulaşım ve yemek gibi gereksinimlerinden sorumlu değildir. Ancak bu gereksinimlerini karşılamak amacıyla ODTÜ yerleşkesi içinden Kafeterya Müdürlüğü ve misafirhane(Sosyal Tesisler Müdürlüğü) ile iletişime geçebilirler. Bu konularla ilgili detaylı bilgi almak için Kurumsal İletişim Birimi ile iletişime geçilebilir.

*ODTÜ Kütüphanesi ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ile yapılan anlaşma sonucunda oluşturulan 14 haftalık staj dönemi ile ilgili detayları staj koordinatörlüğünüzden ya da ODTÜ Kütüphanesi Kurumsal İletişim Birimi’nden öğrenebilirsiniz.