-A A +A

Taşınır Kayıt Birimi

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Taşınır Kayıt Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

  • Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır kayıt ve işlemlerini yürütmek.
  • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları tasnifli, tertipli bir durumda sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
  • Tüketime ya da kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
  • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
  • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.
  • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
    Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek.
    Harcama yetkilisi veya diğer yetkililerin vereceği işleri yapmak.