-A A +A

Kat Planları

KAT

BLOK

BÖLÜM/BİRİM/KOLEKSİYON

BODRUM

 

*Solmaz İzdemir Konferans Salonu

*Depolar

GİRİŞ

 

*Furuzan Olşen Sergi Salonu

*Rezerv

*Kütüphanelerarası Ödünç Verme

*Kurumsal İletişim Birimi

*Fotokopi

*Ödünç Verme Bankosu

*Referans Koleksiyonu

*Sağlama ve Kataloglama Birimi

*Enformasyon Teknolojileri Birimi

*Kalite Yönetim Birimi

*Daire Başkanlığı

1

A

A Genel Çalışmalar

B Felsefe,Psikoloji, Din

C Tarihe Yardımcı Birimler

D Tarih

E-F Amerikan Tarihi

G Coğrafya, Antropoloji ve Spor

B

*Güncel Dergiler

*Basılı Süreli Yayınlar Birimi

*Elektronik Kaynaklar Birimi

2

A

R Tıp

S Tarım

T Teknoloji

U Askeri Bilimler

V Deniz Bilimleri

Z Kütüphanecilik ve Bibliyografya

B

Q Fen Bilimleri

3

A

H Sosyal Bilimler

J Siyaset Bilimi

K Hukuk

B

L Eğitim

M Müzik

N Güzel Sanatlar

P Dil ve Literatür

*Nadir Eserler