-A A +A

Kat Planları

KAT BLOK BÖLÜM / BİRİM / KOLEKSİYON
Bodrum Kat
*Solmaz İzdemir Konferans Salonu
*Depolar
Giriş Katı

*Furuzan Olşen Sergi Salonu                                                                                *Kurumsal İletişim Birimi                                                                                        *Rezerv Koleksiyonu                                                                                           *Fotokopi
*Ödünç Verme Bankosu                                                                                      *Kütüphanelerarası Ödünç Verme                                                                          *Referans Koleksiyonu
*Sağlama ve Kataloglama Birimi                                                                            *Enformasyon Teknolojileri Birimi
*Daire Başkanlığı

1. Kat
A BLOK


A Genel Çalışmalar
B Felsefe, Psikoloji, Din
C Tarihe Yardımcı Bilimler
D Tarih
E-F Amerikan Tarihi
G Coğrafya, Antropoloji & Spor
B BLOK

*Güncel Dergiler
*Basılı Süreli Yayınlar Birimi

*Elektronik Kaynaklar Birimi
2. Kat
A BLOK


R Tıp
S Tarım
T Teknoloji
U Askeri Bilimler
V Deniz Bilimleri
Z Kütüphanecilik & Bibliyografya konulu kitaplar

B BLOK

Q Fen Bilimleri konulu kitaplar
3. Kat
A BLOK

H Sosyal Bilimler
J Siyaset Bilimi
K Hukuk konulu kitaplar
B BLOK

 
L Eğitim
M Müzik
N Güzel Sanatlar
P Dil ve Literatür konulu kitaplar ve
*Nadir Eser Koleksiyonu
*Kalite Yönetim Birimi