-A A +A

Kalite Politikası

ODTÜ Kütüphanesi olarak bizler, temel değerlerimizden ödün vermeden;
 • Zengin basılı ve elektronik kitap ve dergi koleksiyonumuzu, değişen kaynak çeşitliliğini göz önüne alarak her geçen gün çoğaltacak,
 • Elektronik kaynakların kullanım oranını en üst seviyeye taşıyarak rekabet gücümüzü artıracak,
 • Güçlü teknik donanımımızla teknolojik değişime uyum sağlama becerimizi sürdürecek,
 • Verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman daha iyisi olacağı inancı ile sürekli iyileştirecek,
 • Örgütsel ve yönetsel becerilerimizi işbirliği ve dayanışma kültürümüzle çoğaltacak,
 • Çalışanlarımızın nitelik ve nicelik açıdan yeterliliği için gerekli her türlü çabayı harcayacak,
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitimini destekleyecek eğitim programları ile çalışanların etkinliğini artıracak,
 • Fiziksel ortamımızın güvenli, emniyetli ve yeterli olması için gerekli kaynakların ayrılmasını sağlayacak,
 • Kurumsal risk ve fırsat belirlemelerine yönelik faaliyetleri zamanında planlayacak istenmeyen etkileri önleyerek yenilikleri uygulama olasılıklarını yakalayacak,
 • Kurumsal faaliyetlerin uygulanmasına yönelik tüm yasal mevzuat ve düzenleyicilerden doğan şartların tanımlanması, duyurulması ve güncel tutulmasını sağlayacak,
 • Kurumsallaştırmayı başardığımız işletim ve yönetim sistemimizle kendimizi sürekli ölçecek ve geliştireceğiz.      

 

Cevat GÜVEN
Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanı