-A A +A

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi

ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 01 Temmuz 2011 tarihinde ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamış ve 25 Nisan 2012 tarihinde Kalite Belgesini almaya hak kazanmıştır.

ODTÜ Kütüphanesi hizmet kapsamı; kullanıcıların bilgi gereksinimlerinin saptanması, bilgi kaynaklarının seçimi, sağlanması, kataloglanması, sınıflanması, kullanıma sunulması, kullanıcıların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetleri olarak tanımlanmıştır.

Kütüphane, tanımladığı kapsamda uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirdiği çalışmaları yeniden düzenleyerek Mayıs 2018 tarihinde standardın yeni revizyonuna yönelik Kalite Belgesini sağlamıştır. 

ODTÜ Kütüphanesi’nde, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının öngördüğü şartlara uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş, sürekliliği sağlamak ve sürekli iyileştirmek için gerekli mekanizmalar kurulmuştur. ODTÜ Kütüphanesi, tüm hizmetlerini kullanıcıların bilgi gereksinimlerini esas alarak oluşturmakta ve hizmet kalitesinin temel göstergesi olarak kullanıcı memnuniyetini kabul etmektedir.

Misyonumuz

ODTÜ bünyesi içerisinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve topluma hizmet için nitelikli, doğru, güvenilir ve evrensel bilgiye çağdaş olanaklarla etkin ve hızlı şekilde erişilmesini sağlamak ve örnek bir kütüphane olmak için varız.

Vizyonumuz

ODTÜ Kütüphanesi, geleceğin öğrenme gereksinimine uygun her türlü çağdaş teknolojiye ve fiziksel olanaklara sahip, zaman ve mekandan bağımsız tüm iç ve dış paydaşlarına en iyi hizmeti sunabilen, bölgesinde referans olmayı başarmış, güçlü, zengin bir bilgi ve belge merkezidir.

Temel Değerlerimiz

ODTÜ Kütüphanesi, Üniversitemizin değerlerini benimsemekle birlikte, bilgi hizmetlerinin geleneksel değerleri olan; düşünce özgürlüğüne saygı, meslek etiğine ve anlayışına uygunluk, üstün hizmet anlayışı, işbirliği ve yardımlaşma, kullanıcılarının ve personelinin memnuniyeti ile hizmet kalitesine önem vermektedir.

ODTÜ Kütüphanesi personeli; çalışkan, dürüst, saygılı, ekip ruhuna egemen, bilimsel ve etik çalışma kurallarını benimsemiş, kendini sürekli geliştiren, çalıştığı kurumla gurur duyan, örnek bireylerdir.

Cevat GÜVEN
Kütüphane ve Dokumantasyon Daire Başkanı

ISO9001:2015 Sertifikası