-A A +A

Elektronik Kaynaklar Birimi

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Elektronik Kaynaklar Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

·         ODTÜ mensuplarının elektronik kaynak taleplerini değerlendirerek, uygun kaynakları deneme erişimi kapsamında incelemek, içerik ve değerlendirme analizleri yaparak raporlamak,

·         Sağlanmasına karar verilen e-kaynaklar için gerekli süreçleri yürüterek, kullanıcıların erişimine sunmak,

·         Koleksiyonumuzda bulunan tüm elektronik kaynakların erişiminin sürekliliğini sağlamak ve erişim sorunlarını çözmek,

·         Abone olunan/satın alınan e-kaynakların kullanımını istatistiksel metotlarla değerlendirmek ve sonuçları raporlamak,

·         E-kaynakların tanıtımını yapmak ve kullanımını artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri, eğitim toplantıları ve webinarlar planlamak,

·         Elektronik kaynaklar için bütçeleme ve ödeme çalışmalarını yürütmek,

·         ODTÜ Akademik Personelinin Ödül, Yükseltme ve Atama İşlemlerinde Kullanılacak Dergi Listelerini hazırlamak,

·         ODTÜ Geliştirme Vakfı Makale ödülü başvurularını değerlendirmek.

 Birim, Kütüphane'nin birinci katında yer almaktadır.

Elektronik kaynaklarla ilgili sorularınız için e-posta gönderebilir ya da (+90 312) 210 27 86/ 210 27 98 numaralı telefondan Birime ulaşabilirsiniz.