-A A +A

Yarı Zamanlı Öğrenci Alımı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Kısmi Zamanlı çalıştırılmak üzere
1(bir) öğrenci alınacaktır.
Başvuru yeri: KDDB Reserve Birimi
Başvuru tarihi ve saati: 18/11/2021 - 25/11/2021 / 09:00 – 17:00
Görev yapacağı birim:Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Birimi
Çalışma süresi: Haftalık en fazla 15 saat
Lisans öğrencileri için brüt saat ücreti 10,03-TL
Yüksek Lisans öğrencileri için brüt saat ücreti 12,93 TL


AEKA Biriminde Görev Yapacak Öğrencide Aranan Şartlar:

 • Listede doi number, makale başlığı gibi veriler ile web de araştırma yaparak makalelerin tam metinlerini indirir ve bu metinleri (preprint, postprint, Publisher version vb)  ODTÜ açık erişimli kurumsal arşivi OpenMETU’ya yükler.
 • OpenMETU kayıtlarında üstveri düzenlemeleri, eklemeleri, makale kayıtları için yayıncı politikalarını araştırmak gibi AEKAB personeli tarafından tanımlanan kontrolleri yapar.
 • Fotoğraf baskısı, negatif/pozitif fotoğraf filmi, efemera, belge vb materyali istenilen teknik özelliklere göre tarayarak dijitalleştirir ve etiketler.
 • AEKA personelinin direktifleri doğrultusunda ODTÜ Kütüphanesi Dijital  Görsel Arşivine METUS MAM üzerinden varlık yüklemesi yapar.
 • Gerek duyulduğunda AEKA Biriminin kurumsal olarak ihtiyaç duyacağı  çevirileri yapar.
 • Internet okur yazarlığı, photshop, excel ve iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmalıdır.


Öğrencilerde aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilir:

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak.
 • Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında herhangi bir disiplin soruşturması açılmamış olmak,
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek.
 • Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda çalıştırılacak lisans öğrencilerinin en az 5. dönem öğrencisi ve not ortalamalarının ise en az 2.50 / 4.00 olması gerekmektedir. Lisansüstü öğrenciler için not ortalaması en az 3.50 / 4.00 olmalıdır.  
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
 • Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.