-A A +A

Birimler ve Personel

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Elektronik Kaynaklar Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

 • ODTÜ mensuplarının elektronik kaynak taleplerini değerlendirerek, uygun kaynakları deneme erişimi kapsamında incelemek, içerik ve değerlendirme analizleri yaparak raporlamak,
 • Sağlanmasına karar verilen e-kaynaklar için gerekli süreçleri yürüterek, kullanıcıların erişimine sunmak,
 • Koleksiyonumuzda bulunan tüm elektronik kaynakların erişiminin sürekliliğini sağlamak ve erişim sorunlarını çözmek,
 • Abone olunan/satın alınan e-kaynakların kullanım istatistiklerini değerlendirmek ve raporlamak ,
 • E-kaynakların tanıtımını yapmak ve e-kaynak kullanımını artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri, eğitim toplantıları ve webinarlar planlamak,
 • Hizmet içi eğitim ve staj programı kapsamında eğitimler vermek         
 • Elektronik kaynaklar için bütçeleme ve ödeme çalışmalarını yürütmek,
 • Birim, Kütüphane'nin birinci katında yer almaktadır.

Elektronik kaynaklarla ilgili sorularınız için e-posta gönderebilir ya da (+90 312) 210 27 86/ 210 27 98 numaralı telefondan Birime ulaşabilirsiniz.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Enformasyon Teknolojileri Birimi, Kütüphane'de kullanılan donanım ve yazılım sistemlerinin geliştirilmesi, kurulması, işletilmesi ve korunmasından sorumludur.

Sorularınız için (+90.312)210 27 96 arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Kalite Yönetim Birimi, ISO 9001 ve ISO 27001 standartlarına göre Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim sistemlerinin Kütüphane'de kurulması ve devamının sağlanmasından sorumludur.

Birimde yürütülmekte olan işler;

·    Kalite Yönetim Sistemi'nin gerektirdiği dokümantasyonu sağlamak,

·    Kütüphane'nin performans ve hedeflerini gözlemlemek, ölçmek ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,

·    Kalite ile ilgili çalışmaların yapılmasında üst yönetimle birlikte çalışmak,

·    Eğitimler yoluyla personelde kalite bilincinin oluşmasını sağlamak,

·    Kullanıcı ve personelden gelen şikayet/önerileri almak ve çözüm önerileri getirmek,

·    İç denetimleri planlamak ve yürütmektir.

Kalite Yönetim Birimi ile ilgili sorularınız için (+90.312)210 27 81 numaralı telefonu arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Kurumsal İletişim Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

·         Kütüphane ağ sayfasını güncellemek,

·         Kütüphane kullanıcılarını ilgilendiren konuların gerekli platformlar üzerinden duyurulmasını sağlamak,

·         Kütüphane'nin yer aldığı sosyal paylaşım sitelerindeki içeriğin yönetimini yapmak,

·         Kütüphane turlarının planlanmasını yapmak, ODTÜ Tanıtım Günleri'nde Kütüphane'nin tanıtımının yapılmasını sağlamak,

·         Tanıtım broşürlerinin ve görsel materyallerin hazırlanmasını sağlamak,

·         Stajyer başvurularını kabul etmek ve programlarını hazırlamak,

Kurumsal İletişim Birimi ile ilgili sorularınız için (+90.312)210 71 88 numaralı telefonu arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.


Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Ödünç Verme Birimi Kütüphane'nin giriş katında yer almaktadır.

Kütüphane'nin birinci, ikinci ve üçüncü katlarında bulunan kitap koleksiyonundaki kitapların ödünç verme ve iade alma işlemleri, uzun süreli ödünç verme bankosundan yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Ödünç Verme Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

Uzun Süreli Ödünç Verme: Uzun süreli kitap ödünç verilen yerdir. Bunun yanısıra yeni kullanıcı alanı açma, süre uzatma, üyelik, ilişik kesme ve protokol ile ilgili işlemler de bu bankoda yürütülmektedir.

Sorularınız için (+90.312)210 27 85 numaralı telefonu arayabilir ya da bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kısa Süreli Ödünç Verme

Rezerv koleksiyonunda yer alan ders kitaplarının ödünç verme ve iade alma işlemleri kısa süreli ödünç verme bankosundan yapılmaktadır. Akademik personelin doldurduğu Kısa Süreli Ödünç Verme Koleksiyonuna Kitap Ekleme ve Çıkarma Formu’na göre  Rezerv koleksiyonuna kitap dahil edilir ya da çıkarılır.

Sorularınız için (+90.312)210 27 84 numaralı telefonu arayabilir ya da bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Üniversitelerarası Ödünç Verme: Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti, akademik çalışmaları desteklemek amacıyla sunulan bir hizmettir. Kullanıcılar bu sayede diğer kütüphanelerin bilgi kaynaklarından yararlanabilir. 

Kurumlararası Ödünç Verme: ODTÜ Kütüphanesi ile kamu ve özel kuruluş kütüphanelerinin işbirliği çerçevesinde akademik çalışmaları desteklemek amacıyla sunulan bir ödünç verme hizmetidir.

Kayıp Kitap İşlemleri: Bilgi kaynaklarının kaybedilmesi ya da zarar verilmesi durumunda, kullanıcıların, en kısa sürede, bizzat Ödünç Verme Bankosuna başvurmaları gerekmektedir.

Karel :Ödünç verme bankosundan 3 saat süre ile ödünç verilir.

Kiosk Makinesi: Kullanıcıların kendi kendilerine ödünç kitap alma ve iade etme işlemlerini sağlar.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Koleksiyon Yönetimi Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

Bilgiye Erişim: Kullanıcıların kütüphane kaynaklarına daha hızlı ve kolay bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla salon ve rafların düzenini sağlamak ve kitapların rafta diziliş sırasının uygunluğunu kontrol etmek.

Depo Kitapları: Depo saatlerinde kullanıcıların depo kitap isteklerini karşılamak. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kayıp Kitaplar: Kütüphane koleksiyonunda yer alan fakat kullanıcılar tarafından bulunamayan kitapları el terminaliyle aramak, durumuyla ilgili kullanıcıları bilgilendirmek.

Cilt İşlemleri: Fiziksel olarak yıpranmış ve zarar görmüş kitapları tespit etmek. Gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayarak kullanıma hazır hale getirmek.

Nadir Eserler Koleksiyonu : Nadir eserler koleksiyonunun kullanımı için uygun ortamı sağlamak.

Bilgilendirme: Kullanıcıların salonlarda aradıkları bilgi kaynaklarına erişmesine yardımcı olmak, kullanıcıların sorularını yanıtlamak.

Koleksiyon Yönetimi hakkındaki tüm sorularınız için e-posta gönderebilir ya da telefon (0312 210 27 87) aracılığı ile Birime ulaşabilirsiniz. 


Kütüphane, Üniversitenin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Birimde istatistik, harita, atlas, sözlük, ansiklopedi, el kitabı, bibliyografya, biyografi, rehber, standart, almanak, antoloji vb. danışma kaynakları yer alır.

Bilgi kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasının sağlanması ve kullanıcıların bilgi kaynaklarına ve hizmetlere yönlendirilmesi amacıyla yüz yüze, telefon ya da e-posta yolu ile gerekli bilgilendirmelerin yapılması, kullanıcı eğitimlerinin düzenlenmesi, rehberlerin hazırlanması ve misafir kullanıcılara geçici şifre verilmesi bu birimin sorumluluğundadır.

Sorularınız için (+90.312)210 27 93 numaralı telefonu arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Sağlama ve Kataloglama Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

Kataloglama-Sınıflama: Kütüphane‘ye satın alma ya da bağış yoluyla sağlanan basılı kitaplar, görsel-işitsel kaynaklar, tezler ve elektronik kitapların kataloglama ve sınıflama işlemlerini yürütmek.
Teknik İşlemler: Kataloglama işlemleri tamamlanan bilgi kaynaklarının rafa çıkmadan önce kalan işlemlerini tamamlamak. Bilgi kaynağı talebinde bulunan kullanıcılara kaynağın koleksiyona eklendiğine dair e-posta göndermek.
Yeni Gelen Yayınlar Duyuru Hizmeti (New Arrivals)
Bağış Kitaplar: Kişi ya da kurumların bağışladığı bilgi kaynaklarının, koleksiyon geliştirme ilkeleri doğrultusunda seçim, değerlendirme ve kataloglama işlemlerini yürütmek.
Elektronik Kitaplar: Abone olunan ve/ya da satın alınan e-kitapların MARC kayıtlarını kütüphane otomasyon sistemine yüklemek.
Kitap Ödülleri: ODTÜ Rektörlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda; yayın ödülleri ile öğretim üyesi yükseltme ve atama işlemleri için kullanılacak kitap listelerini hazırlamak, ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından verilen ödüle yapılan başvuruların, Rektörlük tarafından ilan edilen listelerden kontrolünü gerçekleştirmek ve kitaba verilecek ödül miktarı hesaplamasını yapmak.
Kayıp Kitap Kontrolü: Kullanıcı tarafından kaybedilen kitapların piyasadaki basım/fiyat kontrollerini sağlamak ve kaybedilen ve/ya da yeni sağlanan kitap kaydı üzerinde gerekli işlemleri yürütmek.
Tez Teslimi: ODTÜ’de hazırlanan ve onaylanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ve basılı kopyalarını kontrol ederek teslim almak.

Sağlama ve kataloglama işlemleri ile Kütüphane Kataloğu hakkındaki tüm sorularınızı, e-posta ya da telefon (+90.312)210 27 90 / (+90.312)210 27 83 aracılığı ile Birim'e iletebilirsiniz. 

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Muhasebe ve Satın Alma Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

·         Bütçe Planlaması yapmak.

·         Kütüphanede alınması planlanan yayınların ihale işlemlerini yapmak.

·         EKAP’da İhalesi yapılacak yayınlar için sözleşme tasarısı, idari şartname ve teknik şartname hazırlamak.

·         Doğrudan temin alımları için piyasa fiyat araştırması ve taleplerini yapmak.

·         Satın alma işlemlerinin EKAP kısmını yürütmek.

·         Kutüphaneye teslimi yapılan yayınların muayene kabul komisyonunu hazırlamak.

·         Satın alması gerçekleşen yayın ve hizmet alımları için firmaya ödeme yapılması için dosya hazırlamak.

·         Yurt dışı alımlar için yetki belgesi proforma ve orijinal fatura istenmesini sağlamak. Yetki belgesinin tercümesi ve noter onayını sağlamak.

·         Yurtdışı ödemeler için kredi açtırmak ve ödemeden sonra kredinin kapanmasını sağlamak.

·         Yıl sonu raporu hazırlamak.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Taşınır Kayıt Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

 • Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır kayıt ve işlemlerini yürütmek.
 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları tasnifli, tertipli bir durumda sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 • Tüketime ya da kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
  Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek.
  Harcama yetkilisi veya diğer yetkililerin vereceği işleri yapmak.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar. 

Bu bağlamda, Bina Sorumlusunun temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir;

·         Kütüphanenin genel temizliğini ve kapı güvenliğini sağlamak.

·         Tadilat ve bakım onarım işlerinde Kütüphane içi ve dışı birimler ile iletişim kurmak ve iş birliğini sağlamak.

·         Temizlik çalışanlarını denetlemek.

·         Kullanıcı salonlarını denetlemek ve düzgün kullanımını sağlamak.

·         Kütüphanede unutulan eşyaları teslim almak ve gerçek sahibine teslim etmek.

·         Solmaz İzdemir Konferans, Furuzan Olşen sergi ve Sinema salonlarının kullanım planlarını oluşturmak, planlama yapmak ve hizmete sunmak.

·         Kütüphane önünde açılacak kitap sergisi ve öğrenci masalarının işlemlerini yürütmek.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

Dijital Koleksiyon: ODTÜ ile ilgili görsel ve işitsel kaynakları ODTÜ Kütüphane Dijital koleksiyonunda telif hakları doğrultusunda depolamak ve erişime açılmasını sağlamayı amaçlar.

Açık Erişim: Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv (AEKA) sistemi içinde, üniversite mensup ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel ve entelektüel bilginin derlenmesi, uzun dönem korunarak erişim sürekliliğinin sağlanması ve geniş kitlelerle paylaşılmasını sağlamayı amaçlar.

Birim, Kütüphane'nin birinci katında yer almaktadır.

Sorularınız için (+90.312)210 36 19 numaralı telefonu arayabilir ya da bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

BAŞKANLIK
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Cevat Güven Daire Başkanı 2102782 guvenc[at]metu.edu.tr
Gazi Ceren Şube Müdürü V. / Satınalma ve Muhasebe/ Bina Yönetimi 2102788 gceren[at]metu.edu.tr
Şuayip Akpınar Şef / Taşınır Kayıt 2102794 suayip[at]metu.edu.tr
Mehtap Sertkaya Sürücü Bilgisayar İşletmeni / Sekreter 2102780 semehtap[at]metu.edu.tr

Kurumsal İletişim Birimi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Kevser Eray Tutucu Kütüphaneci 2107188 erayt[at]metu.edu.tr
Dr. Selda Ekici Öğretim Görevlisi 2107188 sekici[at]metu.edu.tr

Kalite Yönetimi Birimi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
İdil Aker Öğretim Görevlisi/Kalite Yönetim Temsilcisi 2102791 aker[at]metu.edu.tr

Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Birimi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Barina Utkan Şube Müdürü 2103619 utkanb[at]metu.edu.tr
Gönül Arslan Öğretim Görevlisi 2103619 agonul[at]metu.edu.tr
Duygu Tatar Kütüphaneci 2103619 tduygu[at]metu.edu.tr

TEKNİK HİZMETLER

Enformasyon Teknolojileri Birimi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Köksal Yücesoy Araştırma Görevlisi/Birim Sorumlusu 2102796 yucesoy[at]metu.edu.tr

Sağlama ve Kataloglama Birimi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Didem Ardanuç Öğretim Görevlisi/Birim Sorumlusu 2103618 ardanuc[at]metu.edu.tr
Şemsa Olşen Güzeldere Öğretim Görevlisi 2102790 semsa[at]metu.edu.tr
Dilek Rendeci Öğretim Görevlisi 2102790 rendeci[at]metu.edu.tr
Handan Kılıç Kütüphaneci 2102783 handan[at]metu.edu.tr
Onur Atlı Kütüphaneci 2102783 onuratli[at]metu.edu.tr
Sercan Çoban Kütüphaneci 2102790 scoban[at]metu.edu.tr
Nihal Selçuk Yüce Öğretim Görevlisi 2102790 nsyuce[at]metu.edu.tr
Fikri Tunç Kütüphaneci 2102790 ftunc[at]metu.edu.tr
Ferhat Çalışkan Bilgisayar İşletmeni 2102790 ferhatc[at]metu.edu.tr

OKUYUCU HİZMETLERİ

Ödünç Verme Birimi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Gökçe Karadeniz Kütüphaneci/Birim Sorumlusu 2103624 kagokce[at]metu.edu.tr

Ödünç Verme Birimi (Uzun Süreli Ödünç Verme)
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Sibel Eser Büro Destek Personeli 2102785 seser[at]metu.edu.tr
Ali Özcan Kütüphaneci 2102785 aozcan[at]metu.edu.tr
Belgin Evcimen Bilgisayar İşletmeni 2102785 bevcimen[at]metu.edu.tr
Öznur Büyükkartal Kütüphaneci - Geçici Görevlendirme 2103624 boznur[at]metu.edu.tr
Oğuz Ünsal Kütüphaneci 2102785 ounsal[at]metu.edu.tr

Ödünç Verme Birimi (Kısa Süreli Ödünç Verme)
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Tuğba Kanbay Bilgisayar İşletmeni 2102784 canyurt[at]metu.edu.tr
Nursal Aydıncılar Kütüphaneci 2102784 nursal[at]metu.edu.tr

Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL)
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Tuğba Kanbay Bilgisayar İşletmeni 2103624 ill[at]metu.edu.tr
Oğuz Ünsal Kütüphaneci 2102785 ill[at]metu.edu.tr

Elektronik Kaynaklar Birimi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Üstün Berk Sezgin Öğretim Görevlisi/Birim Sorumlusu 2102786 sezginb[at]metu.edu.tr
Gülden Toker Kütüphaneci 2102798 gtoker[at]metu.edu.tr
Halil Kıpçak Öğretim Görevlisi 2102786 hkipcak[at]metu.edu.tr
Bahar Erkan Turgut Kütüphaneci 2102786 ebahar[at]metu.edu.tr
Dr. Hacer Özen Öğretim Görevlisi 2102798 hbati[at]metu.edu.tr
Tülün Özçelik Kütüphaneci 2102798 tozcelik[at]metu.edu.tr


Referans Birimi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Hale Uysal Araştırma Görevlisi/Birim Sorumlusu 2102793 hale[at]metu.edu.tr

Koleksiyon Yönetimi Birimi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Elvan Can Şube Müdürü 2102787 elvancan[at]metu.edu.tr
Şakir Gürel Bilgisayar İşletmeni 2102797 sgurel[at]metu.edu.tr
Kenan Aktaş Teknisyen Yardımcısı 2107184 akenan[at]metu.edu.tr
Özgül Öztürk Bilgisayar İşletmeni 2102797 ozozturk[at]metu.edu.tr
Zeliha Özer Bilgisayar İşletmeni 2107184 zozer[at]metu.edu.tr
Halim Tarcan Bilgisayar İşletmeni 2102797 htarcan[at]metu.edu.tr
Umut Refik Turhan Bilgisayar İşletmeni 2102797 umutt[at]metu.edu.tr
Ahmet Başer Büro Destek Personeli 2102787 abaser[at]metu.edu.tr

Avrupa Dokümantasyon Merkezi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Sadiye Lallı Uncu Öğretim Görevlisi 2103629 edc[at]metu.edu.tr

Muhan Soysal Kütüphanesi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Nevide Biçer Öğretim Görevlisi 2103052 nevide[at]metu.edu.tr

Bina Yönetimi
İsim Ünvan Telefon E-Posta
Gazi Ceren Şube Müdürü V. 2102788 gceren[at]metu.edu.tr
Şükrü Taştepe Bilgisayar İşletmeni / Bina Sorumlusu 2107184 stastepe[at]metu.edu.tr
Bünyamin Erbay Destek Personeli 2102792 berbay[at]metu.edu.tr
Cansu Koçak Destek Personeli 2108744 ckocak[at]metu.edu.tr
Cengiz Tosun Destek Personeli 2102787 tcengiz[at]metu.edu.tr
Mehmet Ergüven Destek Personeli 2102797 merguven[at]metu.edu.tr
Mevlüt Sürücü Destek Personeli 2102792 mevluts[at]metu.edu.tr
Murat Yıldırım Destek Personeli 2108744 muratyil[at]metu.edu.tr
Rahmi Bilgin Destek Personeli 2102784 rbilgin[at]metu.edu.tr
Yakup Kamanlı Destek Personeli 2102792 yakupk[at]metu.edu.tr
Zarife Çalışkan Destek Personeli 2108744 zarife[at]metu.edu.tr