-A A +A

Birimler ve Personel

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar. 

Bu bağlamda, Basılı Süreli Yayınlar Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir;

Abonelik İşlemleri: Kütüphane’ye abonelik/satın alma, bağış ve değişim yoluyla sağlanan basılı süreli yayınların abonelik işlemlerinin yürütülmesi.

Teknik işlemler: Abonelik işlemleri tamamlanan basılı süreli yayınların yıl içerisinde gelen sayılarının sisteme işlenmesi, eksik sayı hatırlatmalarının yapılması, çıkış aralıklarına göre sayıları tamamlanan süreli yayınların cilde hazırlaması, ciltlenen yayınlara demirbaş numarası verilerek sisteme işlenmesi.

Hizmete Sunma: Teknik işlemleri tamamlanan basılı süreli yayınların güncel sayılarının ve arşivinin kullanıma sunulması.

Birim kütüphanenin birinci katında B blokta yer almaktadır.

Basılı süreli yayın  işlemleri hakkındaki tüm sorularınızı, e-posta ya da telefon (+90.312)210 36 19 aracılığı ile Birime iletebilirsiniz. 

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Elektronik Kaynaklar Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

·         ODTÜ mensuplarının elektronik kaynak taleplerini değerlendirerek, uygun kaynakları deneme erişimi kapsamında incelemek, içerik ve değerlendirme analizleri yaparak raporlamak,

·         Sağlanmasına karar verilen e-kaynaklar için gerekli süreçleri yürüterek, kullanıcıların erişimine sunmak,

·         Koleksiyonumuzda bulunan tüm elektronik kaynakların erişiminin sürekliliğini sağlamak ve erişim sorunlarını çözmek,

·         Abone olunan/satın alınan e-kaynakların kullanımını istatistiksel metotlarla değerlendirmek ve sonuçları raporlamak,

·         E-kaynakların tanıtımını yapmak ve kullanımını artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri, eğitim toplantıları ve webinarlar planlamak,

·         Elektronik kaynaklar için bütçeleme ve ödeme çalışmalarını yürütmek,

·         ODTÜ Akademik Personelinin Ödül, Yükseltme ve Atama İşlemlerinde Kullanılacak Dergi Listelerini hazırlamak,

·         ODTÜ Geliştirme Vakfı Makale ödülü başvurularını değerlendirmek.

 Birim, Kütüphane'nin birinci katında yer almaktadır.

Elektronik kaynaklarla ilgili sorularınız için e-posta gönderebilir ya da (+90 312) 210 27 86/ 210 27 98 numaralı telefondan Birime ulaşabilirsiniz.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Enformasyon Teknolojileri Birimi, Kütüphane'de kullanılan donanım ve yazılım sistemlerinin geliştirilmesi, kurulması, işletilmesi ve korunmasından sorumludur.

Sorularınız için (+90.312)210 27 96 arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Kalite Yönetim Birimi, ISO 9001 standardına göre Kalite Yönetim Sistemi'nin Kütüphane'de kurulması ve devamının sağlanmasından sorumludur.

Birimde yürütülmekte olan işler;

·    Kalite Yönetim Sistemi'nin gerektirdiği dokümantasyonu sağlamak,

·    Kütüphane'nin performans ve hedeflerini gözlemlemek, ölçmek ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,

·    Kalite ile ilgili çalışmaların yapılmasında üst yönetimle birlikte çalışmak,

·    Eğitimler yoluyla personelde kalite bilincinin oluşmasını sağlamak,

·    Kullanıcı ve personelden gelen şikayet/önerileri almak ve çözüm önerileri getirmek,

·    İç denetimleri planlamak ve yürütmektir.

Kalite Yönetim Birimi ile ilgili sorularınız için (+90.312)210 27 91 numaralı telefonu arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Kurumsal İletişim Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

·         Kütüphane ağ sayfasını güncellemek,

·         Kütüphane kullanıcılarını ilgilendiren konuların gerekli platformlar üzerinden duyurulmasını sağlamak,

·         Kütüphane'nin yer aldığı sosyal paylaşım sitelerindeki içeriğin yönetimini yapmak,

·         Kütüphane turlarının planlanmasını yapmak, ODTÜ Tanıtım Günleri'nde Kütüphane'nin tanıtımının yapılmasını sağlamak,

·         Tanıtım broşürlerinin ve görsel materyallerin hazırlanmasını sağlamak,

·         Stajyer başvurularını kabul etmek ve programlarını hazırlamak,

·         Üniversitelerarası Ödünç Verme (ILL) ve kurumlararası ödünç verme işlemlerini yürütmek.

Kurumsal İletişim Birimi ile ilgili sorularınız için (+90.312)210 71 88 numaralı telefonu arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Ödünç Verme Birimi Kütüphane'nin giriş katında yer almaktadır.

Kütüphane'nin birinci, ikinci ve üçüncü katlarında bulunan kitap koleksiyonundaki kitapların ödünç verme ve iade alma işlemleri, uzun süreli ödünç verme bankosundan yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Ödünç Verme Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

Uzun Süreli Ödünç Verme: Uzun süreli kitap ödünç verilen yerdir. Bunun yanısıra yeni kullanıcı alanı açma, süre uzatma, üyelik, ilişik kesme ve protokol ile ilgili işlemler de bu bankoda yürütülmektedir.

Sorularınız için (+90.312)210 27 85 numaralı telefonu arayabilir ya da bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kısa Süreli Ödünç Verme

Rezerv koleksiyonunda yer alan ders kitaplarının ödünç verme ve iade alma işlemleri kısa süreli ödünç verme bankosundan yapılmaktadır. Akademik personelin doldurduğu Kısa Süreli Ödünç Verme Koleksiyonuna Kitap Ekleme ve Çıkarma Formu’na göre  Rezerv koleksiyonuna kitap dahil edilir ya da çıkarılır.

Sorularınız için (+90.312)210 27 84 numaralı telefonu arayabilir ya da bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Üniversitelerarası Ödünç Verme: Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti, akademik çalışmaları desteklemek amacıyla sunulan bir hizmettir. Kullanıcılar bu sayede diğer kütüphanelerin bilgi kaynaklarından yararlanabilir. 

Kurumlararası Ödünç Verme: ODTÜ Kütüphanesi ile kamu ve özel kuruluş kütüphanelerinin işbirliği çerçevesinde akademik çalışmaları desteklemek amacıyla sunulan bir ödünç verme hizmetidir.

Gecikme Bedeli: Geciktirilen kaynaklardan (kitap, karel, tablet, DVD, CD) kredi kartı, nakit ya da akıllı kart  kullanılarak gecikme bedeli alınır.

Kayıp Kitap İşlemleri: Kitabı kaybeden kullanıcı Kayıp Kitap Bildirim Formu doldurur. Kitabın basımı devam etmiyor ise Kayıp Kitap Sağlama Formu doldurulur.

Tablet: Ödünç verme bankosundan 3 saat süre ile ödünç verilir.

Kiosk Makinesi: Kullanıcıların kendi kendilerine ödünç kitap almalarını ve/ya da gecikme bedeli ödemelerini sağlar.

Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Raf Hizmetleri Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

Bilgiye Erişim: Kullanıcıların kütüphane kaynaklarına daha hızlı ve kolay bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla salon ve rafların düzenini sağlamak ve kitapların rafta diziliş sırasının uygunluğunu kontrol etmek.

Depo Kitapları: Depo saatlerinde kullanıcıların depo kitap isteklerini karşılamak. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Kayıp Kitaplar: Kütüphane koleksiyonunda yer alan fakat kullanıcılar tarafından bulunamayan kitapları el terminaliyle aramak, durumuyla ilgili kullanıcıları bilgilendirmek.

Cilt İşlemleri: Fiziksel olarak yıpranmış ve zarar görmüş kitapları tespit etmek. Gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayarak kullanıma hazır hale getirmek.

Nadir Eserler Koleksiyonu : Nadir eserler koleksiyonunun kullanımı için uygun ortamı sağlamak.

Bilgilendirme: Kullanıcıların salonlarda aradıkları bilgi kaynaklarına erişmesine yardımcı olmak, kullanıcıların sorularını yanıtlamak.

Raf Hizmetleri hakkındaki tüm sorularınız için e-posta gönderebilir ya da telefon (+90 312)210 71 84 (1.kat)- 210 27 87 (2. Kat)- 210 27 97 (3. Kat) aracılığı ile Birime ulaşabilirsiniz. 


Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

  • Birim'de istatistiksel bilgi veren kaynaklar, haritalar, sözlükler, elkitapları, bibliyografik kaynaklar, biyografiler, rehberler, üniversite katalogları, standartlar, almanaklar, antolojiler ile ODTÜ'de yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri hizmete sunulmaktadır.
  • Referans salonunda yer alan basılı kaynakların düzeninin sağlanması, koleksiyonun ayıklanması, basılı ve elektronik danışma koleksiyonunun geliştirilmesi,
  • Bilgi kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak ve kullanıcıların kaynaklara ve hizmetlere yönlendirilmesi amacıyla yüz yüze, telefon ya da  e-posta yolu ile gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
  • Kullanıcı eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve bunun için gerekli rehberlerin hazırlanması,
  • Misafir kullanıcıların cihazlarının kablosuz ağa kaydedilmesi ve geçici şifre işlemleri bu birimde yürütülür.

Sorularınız için (+90.312)210 27 93 numaralı telefonu arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.


Kütüphane, Üniversite'nin akademik programlarını desteklemeyi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve diğer kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmayı amaçlar.

Bu bağlamda, Sağlama ve Kataloglama Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

Kataloglama-Sınıflama: Kütüphane‘ye satın alma ya da bağış yoluyla sağlanan basılı kitaplar, görsel-işitsel kaynaklar, tezler ve elektronik kitapların kataloglama ve sınıflama işlemlerini yürütmek.
Teknik İşlemler: Kataloglama işlemleri tamamlanan bilgi kaynaklarının rafa çıkmadan önce kalan işlemlerini tamamlamak. Bilgi kaynağı talebinde bulunan kullanıcılara kaynağın koleksiyona eklendiğine dair e-posta göndermek.
Yeni Gelen Yayınlar Duyuru Hizmeti (New Arrivals)
Bağış Kitaplar: Kişi ya da kurumların bağışladığı bilgi kaynaklarının, koleksiyon geliştirme ilkeleri doğrultusunda seçim, değerlendirme ve kataloglama işlemlerini yürütmek.
Elektronik Kitaplar: Abone olunan ve/ya da satın alınan e-kitapların MARC kayıtlarını kütüphane otomasyon sistemine yüklemek.
Kitap Ödülleri: ODTÜ Rektörlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda; yayın ödülleri ile öğretim üyesi yükseltme ve atama işlemleri için kullanılacak kitap listelerini hazırlamak, ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından verilen ödüle yapılan başvuruların, Rektörlük tarafından ilan edilen listelerden kontrolünü gerçekleştirmek.
Kayıp Kitap Kontrolü: Kullanıcı tarafından kaybedilen kitapların piyasadaki basım/fiyat kontrollerini sağlamak ve kaybedilen ve/ya da yeni sağlanan kitap kaydı üzerinde gerekli işlemleri yürütmek.
Tez Teslimi: ODTÜ’de hazırlanan ve onaylanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ve basılı kopyalarını kontrol ederek teslim almak.

Sağlama ve kataloglama işlemleri ile Kütüphane Kataloğu hakkındaki tüm sorularınızı, e-posta ya da telefon (+90.312)210 27 90 / (+90.312)210 27 83 aracılığı ile Birim'e iletebilirsiniz.