-A A +A

Formlar > ODTÜ Kütüphanesi Tez Teslim Prosedürü

2547 sayılı YÖK Kanununun 40. ek maddesine göre "Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılır." Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi kanunun bu maddesine uygun hareket eder.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik ortamda kullanıma sunulması amacıyla, yapılan tezlerin basılı kopyalarının yanısıra elektronik kopyaları da alınmaktadır. Bu nedenle Enstitüler tarafından kontrol edilen ve imzaları tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir kopyasının (basılı ve elektronik olarak) Kütüphane’ye teslim edilmesi gerekmektedir. Tezlerin Kütüphane’ye tesliminde dikkat edilecek noktalar aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenciler tezlerini Tez Yazma Kılavuzu'nda belirtilen formatlara uygun olarak hazırlamalıdır. ODTÜ Kütüphanesi erişim kriterleri için Tez İzin Formu'nu doldurup tezinin ekler (appendix) kısmına eklemelidir. Tez İzin Formu için sayfa numarası verilmesi zorunlu değildir. Eğer sayfa numarası verilmiş ise “İçindekiler” bölümünde belirtilmelidir.
 • Kütüphaneye teslim edilecek basılı kopyanın imzalarının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Tezin elektronik kopyası tek PDF dosyası biçiminde hazırlanmalıdır.
 • Tezin basılı ve elektronik kopyalarının sayfa no, biçim, içerik vb. açılardan birebir aynı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Basılı kopya Kütüphane’ye teslim edilmeden önce http://etd.lib.metu.edu.tr/ adresinde bulunan Elektronik Tez Teslim Formu doldurulmalıdır.
 • Bu form’a güvenlik nedeniyle sadece yerleşke içerisinden ulaşılabilmektedir. Kütüphane içerisinde bulunan ve  internet bağlantısı olan bilgisayarlar bu işlem için kullanılabilmektedir.
 • Form’a ulaşmak için Bilgi İşlem tarafından öğrenciye verilen “User code” ve “password”kullanılmalıdır.
 • 512 MB boyutuna kadar olan PDF formatındaki tezler sisteme yüklenebilmektedir.  512 MB’den büyük tezler için form doldurulup sayfanın altındaki next step butonu tıklanmalı  ve tez CD’ye kaydedilip Kütüphane Sağlama ve Kataloglama Birimi’ne getirilmelidir.
 • Form eksiksiz bir biçimde doldurulduktan sonra,  tezin imzalanmış basılı kopyası, karşılaştırma yapılması ve onay alınması için Kütüphane Sağlama ve Kataloglama Birimi’ne getirilmelidir.
 • Basılı ve  elektronik kopyaların karşılaştırması Sağlama ve Kataloglama Birimi tarafından yapılmaktadır. Herhangi bir problem yoksa, formun çıktısı alınarak ve onaylanarak öğrenciye  verilmektedir. Öğrenciye verilen onaylanmış form Enstitü’ye teslim edilmelidir.
 • Basılı tez, koleksiyona dahil edilmek üzere Sağlama ve Kataloglama Birimi’nde işlemleri tamamlanana kadar kalacak, sonrasında depoya indirilecektir.