-A A +A

ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden uygun şekilde korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmektedir.
Bu bağlamda ODTÜ Kütüphanesi, 2017 Temmuz ayında iş süreçlerine Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışma prensiplerini de dahil ederek Aralık 2017 tarihinde ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’yla birlikte Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazanmıştır.
ODTÜ KDDB’nin Misyonu,
ODTÜ bünyesi içerisinde öğretim, araştırma faaliyetleri ve topluma hizmet için gerekli doğru, güvenilir ve evrensel bilgiye çağdaş olanaklarla erişilmesini sağlamak ve örnek bir kütüphane olmaktır.
KDDB’de BGYS kapsamı dâhilindeki faaliyetlerde görev alan on üç (13) birime ayrılmış tüm personel kapsam dâhilindedir.
a. Kütüphane ve Dokümantasyon Başkanlığı
b. Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Birimi
c. Elektronik Kaynaklar Birimi
d. Enformasyon Teknolojileri Birimi
e. Kalite Yönetim Birimi
f.  Kurumsal İletisim Birimi
g. Ödünç Verme Birimi
h. Koleksiyon Yönetimi Birimi
i.  Referans Birimi
j. Sağlama ve Kataloglama Birimi
k. Taşınır Kayıt Birimi
l. Satın Alma ve Muhasebe Birimi
m. Bina Yönetimi