-A A +A

Tez Fotokopi İzin Formu

Tez yazarlarının dikkatine!

Tezinizi Kütüphaneye teslim etmeden önce lütfen bu formu, çıktısını alarak dikkatlice doldurunuz. Doldurulmuş form tezin ekler bölümüne eklenmelidir ancak sayfa numarası verilmek zorunda değildir.