-A A +A

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 01 Temmuz 2011 tarihinde ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlamış ve 25 Nisan 2012 tarihinde Kalite Belgesini almıştır. ODTÜ Kütüphanesi; kullanıcıların bilgi gereksinimlerinin saptanması, bilgi kaynaklarının seçimi, sağlanması, kataloglanması, sınıflanması, kullanıma sunulması, kullanıcıların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, ulusal ve uluslararası işbirliği alanlarını kapsayacak şekilde ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirdiği çalışmaları ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır. ODTÜ Kütüphanesi’nde, ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının öngördüğü şartlara uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş, dokümante edilmiş, sürekliliği sağlamak ve sürekli iyileştirmek için gerekli mekanizmalar kurulmuştur. Kalite Yönetim Sistemi ile tüm ürün ve hizmetler ile kullanıcı isteklerinin karşılanması sağlanmaktadır.