-A A +A

Emerald Sosyal Bilimler E-kitap Koleksiyonu Erişimi

Emerald Sosyal Bilimler E-kitap Koleksiyonu erişime açılmıştır.

Emerald Sosyal Bilimler E-kitap Koleksiyonu; eğitim ve sosyoloji konularında 600’den fazla kitabı içermektedir.

ODTU mensupları, platformdaki tüm elektronik kitaplara yerleşke içinden ve dışından sınırsız erişim imkanına sahiptir. Kitaplar bölüm bazında görüntülenebilmekte, indirilebilmekte ve yazdırılabilmektedir. 

Erişim linki: http://www.emeraldinsight.com/

İçerik liste: http://ww2.lib.metu.edu.tr/ek/EmeraldSocialScienceeBooks.xls

Veritabanına uzaktan erişim için VPN hizmetini (https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/groups/vpn-hizmeti) kullanınız.